Art 78 Efectele circumstanțelor agravante | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante - Efectele circumstanțelor agravante -
Art. 78. -
Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) În cazul în care există circumstanțe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. Jurisprudență

(2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor agravante reținute. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Sub aspectul efectelor circumstanțelor agravante, modificarea notabilă, care atrage calificarea legii noi ca fiind legea penală mai favorabilă, constă în prevederea privind aplicarea facultativă (și nu obligatorie, ca în cazul circumstanțelor atenuante) a unui spor de până la 2 ani peste maximul special al pedepsei, iar nu de 5 ani cum prevede art. 78 C. pen. din 1968. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 78  
    În cazul unei pedepse de la 1 la 3 ani, reținerea circumstanțelor agravante va presupune agravarea maximului cu un an, deci limite de la 1 la 4 ani. Pedeapsa maximă nu va putea fi de 5 ani deoarece s-ar depăși o treime din maximul de 3 ani (a se vedea infra și comentariul art. 79). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Caracterul facultativ al agravării pedepsei. Efectele circumstanțelor agravante sunt reglementate în art. 78 C. pen. Potrivit acestui text, "În cazul în care există circumstanțe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. (2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată indiferent de numărul circumstanțelor agravante reținute" (s.n.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Circumstanțele agravante au ca efect posibilitatea aplicării unei pedepse până la maximul special, iar dacă acesta este considerat insuficient, se poate aplica, în cazul pedepsei închisorii, un spor de până la 2 ani, fără să poată depăși o treime din acest maxim. În cazul amenzii, sporul care se poate aplica este de cel mult o treime din maximul special. Ca și în situația circumstanțelor atenuate, efectul circumstanțelor agravante se produce o singură dată, indiferent de nu­mă­rul circumstanțelor agravante reținute. Trebuie însă subliniat că efectul cir­cumstanțelor agravante este facultativ, fiind lăsat la latitudinea instanței. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Reviste:
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Abuzul în serviciu prevăzut de art. 297 din Codul penal raportat la art. 13^2 din legea nr. 78/2000. Infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție? Neconstituționalitate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...