Art 77 Circumstanțe agravante | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante - Circumstanțe agravante -
Art. 77. -
Legislație conexă (1), Practică judiciară (250), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (4)

Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante: Practică judiciară (7)

a) săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună; Jurisprudență (19), Practică judiciară (622), Reviste (2), Doctrină (1)

b) săvârșirea infracțiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante; Jurisprudență (1), Practică judiciară (22)

c) săvârșirea infracțiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri; Practică judiciară (4)

d) săvârșirea infracțiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor; Jurisprudență (11), Practică judiciară (550), Reviste (1)

e) săvârșirea infracțiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze; Jurisprudență (2), Practică judiciară (22), Reviste (1)

f) săvârșirea infracțiunii în stare de intoxicație voluntară cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive, când a fost provocată în vederea comiterii infracțiunii; Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1)

g) săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgență; Practică judiciară (3)

h) săvârșirea infracțiunii pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte. Practică judiciară (2), Reviste (2)

Mergi la:
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...