Art 77 Circumstanțe agravante | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante - Circumstanțe agravante -
Art. 77. -
Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante: Jurisprudență

a) săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună; Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

b) săvârșirea infracțiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante; Jurisprudență

c) săvârșirea infracțiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri; Jurisprudență

d) săvârșirea infracțiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor; Jurisprudență, Reviste (6)

e) săvârșirea infracțiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze; Jurisprudență, Reviste (1)

f) săvârșirea infracțiunii în stare de intoxicație voluntară cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive, când a fost provocată în vederea comiterii infracțiunii; Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Reviste (2)

g) săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgență; Jurisprudență, Reviste (1)

h) săvârșirea infracțiunii pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Circumstanțele agravante legale din C. pen. din 1968 au fost supuse unui proces de analiză și reevaluare în încercarea de a se fixa împrejurările care au aptitudinea de a evidenția un grad de pericol ridicat, justificând reținerea acestora ca circumstanțe legale. 
    Vom realiza în cele ce urmează o scurtă analiză a celor mai importante modificări aduse conținutului circumstanțelor agravante prin noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Codul reevaluează împrejurările care au aptitudinea de a evidenția un grad de pericol ridicat, astfel încât să justifice reținerea acestora ca circumstanțe legale, înlăturându-se circumstanțele judiciare pentru a se respecta cerința de previzibilitate a legii. 
    S-a extins și sfera de aplicare a circumstanței privind comiterea infracțiunii de către o persoană în stare de intoxicație preordinată, la cauzele care determină această stare fiind adăugate, pe lângă alcool, și alte substanțe psihoactive, a căror consumare reprezintă o încălcare a unei interdicții legale sau medicale. Introducerea acestei circumstanțe este determinată de constatările practicii judiciare din ultimii ani, conform cărora numeroase infracțiuni contra persoanei și contra patrimoniului, dar nu numai, se comit pe fondul consumului de alcool, de droguri sau de alte substanțe interzise ori cu regim special. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Circumstanțele atenuante sau agravante sunt acele stări, situații, întâmplări, calități ori alte date ale realității care stau în afara conținutului infracțiunii, dar care preced, însoțesc sau succed activității infracționale și care privesc fie realizarea faptei prevăzute de legea penală, fie persoana făptuitorului, caracte­rizând-o sub raportul periculozității sociale(878). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul analizat stabilește opt circumstanțe agravante legale, adică împrejurări care produc efecte ori de câte ori instanța de judecată constată existența lor în fapt. Ele reflectă întotdeauna o mai mare gravitate a faptei comise, precum și o periculozitate sporită a infractorului și, prin urmare, impun instanței de judecată să aplice pedepse mai drastice. 
    Spre deosebire de art. 75 CP 1969, nu mai sunt instituite circumstanțe agravante judiciare, ci numai circumstanțe agravante legale. Această modificare legislativă reprezintă o aplicare a principiului legalității pedepselor prevăzut de art. 23 alin. (12) din Constituția României și de art. 2 NCP, precum și o întărire a previzibilității legii penale. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Această faptă se grefează pe varianta simplă afurtului (art. 228 C. pen..). Împrejurările care dau furtului un caracter calificat sunt enumerate în mod limitativ de legiuitor. Infracțiunea are corespondență în art. 209 C. pen. din 1969.În vechea reglementare existau 20 de ipoteze în care furtul avea caracter calificat. Proiectul inițial al Codului și-a propus osimplificare substanțială atextului vechi, mergând pe ideea că legea penală nu poate și nu trebuie să reglementeze în detaliu. Nu este nevoie ca un Cod penal să stabilească, spre exemplu, dacă furtul unui măr este mai periculos decât furtul unui cartof. În afara unor situații cu adevărat de excepție, când se impun diferențieri de incriminare, este rolul judecătorului ca, în limitele prevăzute de lege, să aplice sancțiunea adecvată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Reviste:
15. Consecințele modificării art. 396 alin. (10) C. proc. pen. prin art. II pct. 100 din O.U.G. nr. 18/2016 în privința aplicării art. 125 alin. (3) C. pen.
21. Furt calificat. Fapte distincte încadrate juridic într-o singură infracțiune. Reținerea concursului real de infracțiuni direct în apel. Inadmisibilitate
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de viol
Hotărâre judecătorească penală prin care s-au soluționat în procedura camerei preliminare cererile și excepțiile privitoare la nelegalitatea efectuării urmăririi penale
Curtea EDO. Cauza M.C. și A.C. împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Incitarea la ură sau discriminare. Victimă a discriminării
Scurte considerații asupra infracțiunilor prevăzute de art. 5 lit. c) și d) ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale - între limitele flexibilității și rigidității legii
Scurte considerații asupra infracțiunilor prevăzute de art. 5 lit. c) și d) ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale - între limitele flexibilității și rigidității legii
Recidivă postexecutorie. Admitere recurs
Efectele Deciziei CCR nr. 250/2019 asupra instituției schimbării încadrării juridice în cursul judecății
ÎCCJ: Cum se calculează pedeapsa în caz de recidivă?
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Legislație conexă :
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
;
se încarcă...