Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante - Efectele circumstanțelor atenuante -
Art. 76. -
Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) În cazul în care există circumstanțe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc cu o treime. Jurisprudență, Reviste (11)

(2) Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, în cazul reținerii circumstanțelor atenuante se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor atenuante reținute. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. areformulat dispozițiile legale care disciplinează efectele circumstanțelor atenuante, atât sub aspectul întinderii, cât și sub cel al modului de determinare aacestor efecte. Reținerea circumstanțelor atenuante atrage aplicabilitatea art. 76 noul C. pen., în sensul reducerii limitelor de pedeapsă, indiferent dacă acestea sunt circumstanțe legale – art. 75 alin. (1) noul C. pen., sau judiciare – art. 75 alin. (2) noul C. pen.. Efectul reținerii circumstanțelor atenuante constă în reducerea cu 1/3 alimitelor speciale (maxime și minime) ale pedepsei, astfel cum acestea sunt prevăzute de lege. În consecință, aavut loc orestrângere aefectelor circumstanțelor atenuante, coborârea sub minimul special (reglementată de art. 76 C. pen. din 1968) nefiind obligatorie potrivit noul C. pen., efectul circumstanțelor fiind limitat, așa cum am arătat, la reducerea limitelor pedepsei (atât limita minimă, cât și cea maximă) cu 1/3. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 76  
    Nu se produc efecte asupra pedepselor complementare sau accesorii (a se vedea infra și comentariul art. 79). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În art. 76 alin. (1) C. pen. sunt reglementate efectele circumstanțelor atenuante când în norma de incriminare a faptei săvârșite pedeapsa principală este închisoarea sau amenda. 
    Când pedeapsa principală a infracțiunii săvârșite este închisoarea sau amenda și se rețin circumstanțe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se reduc cu o treime. 
    Dacă limitele speciale ale pedepsei cu închisoarea sau ale amenzii sunt divizibile cu fracția de reducere, acestea se stabilesc fără dificultate; de exemplu, dacă s-a săvârșit infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte (art. 195 C. pen.), la care pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani, și se rețin circumstanțe atenuante, pedeapsa va urma să fie stabilită între 4 și 8 ani închisoare; ori în cazul în care pentru infracțiunea săvârșită legea penală prevede pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la 9 luni, pedeapsa va urma să fie stabilită între 2 luni și 6 luni; sau în varianta în care pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea săvârșită este amenda între 180 și 300 de zile-amendă, pedeapsa va urma să fie stabilită între 120 și 200 de zile-amendă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Circumstanțele atenuante conduc la reducerea cu o treime a limitelor pedep­sei, dacă aceasta este închisoarea sau amenda. Atunci când legea prevede pen­tru o infracțiune pedeapsa detențiunii pe viață, dacă se rețin circumstanțe ate­nuante, se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. Reducerea limitelor speciale ale pedepsei poate fi făcută o singură dată, indiferent câte circumstanțe atenuante sunt reținute de către instanță. Efectul circumstanțelor atenuante este obligatoriu. Cu alte cuvinte, atunci când instanța constată existența unei astfel de împrejurări, ea este obligată să aplice dispozițiile legale de mai sus. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Reviste:
STUDIU DE CAZ: Despre provocare în cazul infracțiunii de loviri / vătămări cauzatoare de moarte
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Câteva propuneri de modificare a Codului penal, Codului de procedură penală și altor acte normative
Garanții legale privind buna conduită a persoanei acuzate în cadrul procesului penal
Considerații privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Acord de recunoaștere a vinovăției. Respingere. Lipsa indicării duratei pedepsei complementare
Inculpat cu domiciliul în străinătate. Cerere de repunere în termenul de apel. Tardivitate apel
Coliziune între un moped și o căruță. Ucidere din culpă. Lipsa calității de parte responsabilă civilmente a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România/Collision between a moped and a carriage. Involuntary manslaughter. Lack of capacity as civilly liable party of the Romanian Motor Insurers’ Bureau
Medierea – proces restaurativ în cauzele cu minori
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...