Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Calculul duratei pedepselor - Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării -
Art. 73. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) În cazul infracțiunilor săvârșite în condițiile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeapsă, precum și durata măsurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului țării se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeași infracțiune în România. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care pedeapsa executată în afara țării este amenda.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 73 noul C. pen. se suprapun în principiu cu cele art. 89 C. pen. din 1968. 
    Se observă că art. 73 alin. (1) noul C. pen. face referire și la infracțiunile săvârșite în condițiile art. 8 noul C. pen., ceea ce înseamnă că durata măsurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului țării, pentru oinfracțiune pentru care este aplicabil principiul teritorialității legii penale române, se scade din durata pedepsei aplicate pentru aceeași infracțiune în România. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Cooperare judiciară internațională în materie penală. După transferarea persoanei condamnate de autoritățile judiciare străine, în vederea continuării executării pedepsei în România, durata de pedeapsă considerată ca executată de statul de condamnare pe baza muncii prestate și a bunei conduite, acordată ca beneficiu în favoarea persoanei condamnate, de autoritatea judiciară străină, nu trebuie scăzută din pedeapsa ce se execută în România. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Partea din pedeapsă, precum și durata măsurilor preventive privative de liberate executate în afara țării pentru infracțiuni săvârșite în situațiile speciale de aplicare a legii penale în spațiu se compută din durata pedepsei aplicate pentru aceeași infracțiune în România. Se au astfel în vedere situații în care se aplică regula teritorialității legii penale (art. 8), regula personalității legii penale (art. 9), regula realității legii penale (art. 10) și regula universalității legii penale (art. 11). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Art 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Reviste:
Umanismul dreptului penal în materia pedepselor și măsurilor preventive
Infracțiunea de distrugere - art. 253. Analiza elementelor constitutive. Unitate de infracțiune. Analiza legii mai favorabile/Property damage offence - art. 253. Review of the constituent elements. Unity of offences. Analysis of the more favourable law
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...