Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Calculul duratei pedepselor - Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate -
Art. 72. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (2)

(1) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunțate. Scăderea se face și atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în același timp ori în mod separat, pentru mai multe infracțiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea care a determinat dispunerea măsurii preventive. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (3)

(2) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade și în caz de condamnare la pedeapsa amenzii, prin înlăturarea în tot sau în parte a zilelor-amendă. Jurisprudență

(3) În cazul amenzii care însoțește pedeapsa închisorii, perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 72 noul C. pen. le reiau în principiu pe cele ale art. 88 C. pen. din 1968, deosebirile derivând inerent din modificările aduse legislației penale și procesual penale. 
    Astfel, se păstrează regula conform căreia din durata pedepsei aplicate se scade perioada în care condamnatul a fost supus unei măsuri preventive privative de libertate, dar noul C. pen. nu mai face referire doar la reținere și arestare preventivă, pentru că în sistemul noul C. proc. pen. se introduce și arestul la domiciliu (art. 218-222 noul C. proc. pen.). Întrucât, în sensul art. 5 CEDO, ținând cont de gradul său de constrângere, și această măsură preventivă apare ca o privare de libertate (CtEDO, Hotărârea din 28 noiembrie 2002, în cauza Lavents c. Letonia), rezultă că și durata sa va face obiectul computării, după regula prevăzută de art. 399 alin. (9) noul C. proc. pen., adică prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Perioada în care o persoană a fost privată de libertate prin măsuri preventive se scade din durata pedepsei închisorii. Măsurile preventive privative de libertate sunt, conform noului Cod de procedură penală, reținerea, arestul la domiciliu și arestarea preventivă. Durata măsurii arestului la domiciliu se deduce din pedeapsa aplicată prin echivalarea unei zile de arest preventiv la domiciliu cu o zi din pedeapsă [art. 399 alin. (2) NCPP]. De asemenea, se deduce din durata pedepsei și perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de spe­cialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice [art. 184 alin. (28) NCPP]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 62 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Art 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Art 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Reviste:
Umanismul dreptului penal în materia pedepselor și măsurilor preventive
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea dispozițiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, respectiv dacă din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice, indiferent de caracterul voluntar ori nevoluntar al internării, ori se deduce doar perioada internării nevoluntare
Modificări de pedepse. Contestație la executare
Confiscarea de la terțe persoane
Confiscarea de la terțe persoane
Participarea terțelor persoane în procesele de partaj
Bazele creștine și filozofice ale principiului proporționalității
Proporționalitatea, ca principiu constituțional
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
ÎCCJ: Din durata pedepsei se deduce perioada când suspectul/inculpatul a fost internat?
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Sentința prin care instanța se pronunță asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării liberării condiționate
Legislație conexă :
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală*)
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
;
se încarcă...