Art 69 Degradarea militară | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele complementare - Degradarea militară -
Art. 69. -
Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului și a dreptului de a purta uniformă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Jurisprudență

(2) Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaților militari în activitate, în rezervă sau în retragere, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea mai mare de 10 ani sau detențiunea pe viață. Jurisprudență

(3) Degradarea militară poate fi aplicată condamnaților militari în activitate, în rezervă sau în retragere pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea de cel puțin 5 ani și de cel mult 10 ani. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În principiu, noul C. pen. a păstrat nemodificat regimul pedepsei complementare a degradării militare. Există însă unele deosebiri de formulare. 
    Astfel, s-a precizat în mod expres că gradul militar și dreptul de a purta uniformă se pierd din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, aspect care – deși se aplica întocmai în practică – nu era totuși prevăzut de C. pen. din 1968. De asemenea, s-a realizat o mai bună corelare cu dispozițiile art. 69 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, conform cărora „degradarea militară se aplică, în condițiile prevăzute de legea penală, cadrelor militare în activitate, în rezervă și în retragere, condamnate la pedeapsa complimentară a degradării militare prin hotărâre judecătorească”. Potrivit art. 4 din aceeași lege, cadrele militare se pot afla în una dintre următoarele situații: (i) în activitate – când ocupă o funcție militară (această calitate se menține și pe timpul cât cadrul militar este eliberat din funcție pentru a urma diferite forme de pregătire în interesul serviciului, precum și atunci când este pus la dispoziție în vederea încadrării sau trecerii în rezervă ori în retragere, pentru cazuri de boală sau pe timpul cât este în captivitate); (ii) în rezervă – când nu ocupă o funcție militară, dar întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi chemate să îndeplinească serviciul militar ca rezerviști concentrați sau mobilizați, iar la nevoie în calitate de cadre militare în activitate; (iii) în retragere – când, potrivit legii, nu mai pot fi chemate pentru îndeplinirea serviciului militar. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Pedeapsa complementară se aplică dacă sunt întrunite condiții referitoare la natura și cuantumul sancțiunii aplicate, respectiv cu privire la persoana căreia îi este destinată. 
    Pedeapsa complementară îi vizează pe condamnații militari în activitate, în rezervă sau în retragere. 
    În raport de cuantumul și natura pedepsei principale, pedeapsa complementară are un caracter obligatoriu, respectiv facultativ: [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune. Conținut. Pedeapsa complementară a degradării militare este reglementată în art. 69 C. pen. Potrivit acestui text, ea constă în pierderea gradului și a dreptului de a purta uniformă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Degradarea militară se aseamănă cu pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, fiind tot o pedeapsă restrictivă de drepturi, deoarece condamnatul este privat de gradul militar obținut și dreptul de a purta uniformă. Degradarea militară are o sferă de incidență mult mai redusă, întrucât se poate aplica numai condamnaților militari în activitate, în rezervă sau în retragere. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Degradarea militară reprezintă o pedeapsă complementară care constă în pierderea gradului și a dreptului de a purta uniformă. Această pedeapsă se execută de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și se aplică, de principiu, pe întreaga perioadă a vieții condamnatului(197). 
    Ea îi vizează pe condamnații care au calitatea de militari în activitate, în rezervă sau în retragere. Cele trei categorii sunt definite în art. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare(198). Potrivit acestui text de lege, cadrele militare sunt în activitate atunci când ocupă o funcție militară. Ele sunt considerate în rezervă atunci când nu ocupă o funcție militară, dar întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi chemate să îndeplinească serviciul militar ca rezerviști concentrați sau mobilizați, iar la nevoie, în calitate de cadre militare în activitate. În fine, cadrele militare sunt în retragere atunci când, potrivit legii, nu mai pot fi chemate pentru îndeplinirea serviciului militar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 59 Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Art 60 Regimul închisorii
Art 61 Stabilirea amenzii
Art 62 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Art 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Art 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Reviste:
Pensiile corupților, în pericol de a fi anulate sau recalculate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Degradarea militară
Legislație conexă :
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...