Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele complementare - Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi -
Art. 68. -
Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe: Jurisprudență, Reviste (1)

a) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii; Jurisprudență, Reviste (2)

b) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; Jurisprudență, Reviste (9)

c) după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) În cazul în care s-a dispus liberarea condiționată, interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României se execută la data liberării. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă se dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea, pentru alte motive decât săvârșirea unei noi infracțiuni, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data revocării sau înlocuirii se va executa după executarea pedepsei închisorii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 68 noul C. pen. prevăd mai multe momente de început pentru executarea interzicerii exercitării unor drepturi, aspect firesc în condițiile în care s-a extins și regimul de aplicare al acestei pedepse complementare. 
    Astfel, se menține regula conform căreia pedeapsa complementară se execută după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei. Există însă și două excepții, în cazul cărora executarea ei începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, anume: (i) atunci când pedeapsa complementară s-a aplicat pe lângă cea principală a amenzii; (ii) atunci când pedeapsa principală este închisoarea, dar s-a dispus suspendarea executării ei sub supraveghere. Rațiunea acestor excepții rezidă în împrejurarea că cel condamnat nu este privat de libertate. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Punerea în executare ahotărârii judecătorești. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, amăsurilor educative și aaltor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal prevede, în art. 29-31, executarea pedepselor complementare aplicabile persoanei fizice. 
    În cazul dispunerii pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi, judecătorul delegat cu executarea trimite o copie de pe dispozitivul hotărârii, în funcție de drepturile a căror exercitare a fost interzisă, persoanei juridice de drept public sau de drept privat autorizate să supravegheze exercitarea dreptului respectiv, după cum urmează: [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Ca regulă generală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi se execută după executarea pedepsei principale. Atunci când instanța stabilește o pedeapsă complementară alături de pedeapsa închisorii cu executare, pedeapsa complementară se execută după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate. Regula a fost preluată, cu unele modificări, din art. 66 CP 1969. O excepție de la această regulă o constituie pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, care se execută de la data liberării condiționate, nu după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 58 Înlocuirea detențiunii pe viață
Art 59 Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Art 60 Regimul închisorii
Art 61 Stabilirea amenzii
Art 62 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Art 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Art 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Reviste:
Suspendarea sub supraveghere a pedepsei. Caracterul obligatoriu al dispozițiilor art. 92 alin. 3 Cod penal. Aplicarea pedepselor complementară și accesorie. Admitere apel
20. Interzicerea exercitării unor drepturi exclusiv prin hotărârea de revocare a amânării aplicării pedepsei. Nelegalitate
Contestație la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Efectele liberării condiționate
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 65 alin. (3) din Codul penal și anume că aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și d) - o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară, nu este posibilă în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii
Condiția ca pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită să nu fie mai mare sau egală cu 7 ani de închisoare. Noțiunea de "pedeapsă prevăzută de lege". Lipsa prezentării motivelor care au determinat amânarea aplicării pedepsei. Aplicarea pedepselor complementare și accesorii
19. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca pedeapsă accesorie
Infracțiune de mărturie mincinoasă. Achitare. Efectele deciziilor Curții Constituționale. Achitare
Săvârșirea infracțiunii de luare de mită. Achitarea inculpaților pentru faptele săvârșite ca urmare a provocării active din partea investigatorilor sub acoperire. Antrenare răspundere penală numai pentru faptele comise fără intervenția investigatorilor. Reținere circumstanțe atenuante. Suspendare executare pedeapsă
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiune de drept: "dacă medicul care funcționează în cadrul unei societăți comerciale care are contract de prestări servicii medicale cu CNAS, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, se încadrează în categoria funcționarilor publici prevăzută de disp. art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...