Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele complementare - Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi -
Art. 67. -
Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită. Jurisprudență, Reviste (11)

(3) Interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României nu se aplică în cazul în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Față de C. pen. din 1968, noul C. pen. extinde situațiile de aplicare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi. 
    Astfel, pedeapsa complementară poate fi aplicată pe lângă pedeapsa principală a închisorii indiferent de durata acesteia din urmă, renunțându-se așadar la limita minimă de 2 ani pe care o instituia vechea reglementare. De asemenea, s-a introdus posibilitatea de a dispune interzicerea exercitării unor drepturi și atunci când pedeapsa principală stabilită este amenda, ceea ce C. pen. din 1968 nu permitea. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Pedeapsa complementară însoțește atât pedeapsa închisorii, cât și pedeapsa amenzii. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi se dispune indiferent de cuantumul pedepsei principale. Stabilirea drepturilor al căror exercițiu este interzis trebuie să decurgă din natura faptei comise, iar orice limitare a exercițiului unor drepturi trebuie să fie proporțională cu scopul prevenirii săvârșirii de infracțiuni. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată când pedeapsa principală este închisoarea sau amenda. De regulă, aplicarea ei este facultativă, judecătorul apreciind dacă se impune sau nu o astfel de pedeapsă în funcție de criteriile indicate de textul de lege: natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului. Însă, atunci când norma de incriminare a unei infracțiuni prevede expres această pedeapsă, aplicarea ei de către instanță este obligatorie. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 57 Neaplicarea detențiunii pe viață
Art 58 Înlocuirea detențiunii pe viață
Art 59 Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Art 60 Regimul închisorii
Art 61 Stabilirea amenzii
Art 62 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Art 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Art 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Reviste:
20. Interzicerea exercitării unor drepturi exclusiv prin hotărârea de revocare a amânării aplicării pedepsei. Nelegalitate
Circumstanțe atenuante judiciare. Luare de mită. Trafic de influență
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Pedepse complementare
Recidivă postcondamnatorie. Concurs de infracțiuni. Revocarea liberării condiționate
Acordul de recunoaștere a vinovăției în lumina modificărilor aduse Codului de procedură penală prin O.U.G. nr. 18 din 18 mai 2016
Concurs de infracțiuni. Aplicarea unui spor nelegal în raport de prevederile art. 39 Cod penal. Omisiunea aplicării dispozițiilor art. 40 alin. (3) Cod penal referitoare la deducerea perioadei executate
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiune de drept: "dacă medicul care funcționează în cadrul unei societăți comerciale care are contract de prestări servicii medicale cu CNAS, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, se încadrează în categoria funcționarilor publici prevăzută de disp. art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal
Cumpărarea de droguri din străinătate pentru consum propriu. Inexistența concursului de infracțiuni între infracțiunile prevăzute de art. 3 și art. 4 din Legea nr. 143/2000/Purchasing drugs from abroad for his or her own consumption. The non-existence of multiple offenses among those offenses provided for under art. 3 and art. 4 of Law no. 143/2000
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Infracțiunea de trafic de droguri de risc și mare risc/Risk and high-risk drug trafficking offense
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării renunțării la aplicarea pedepsei
;
se încarcă...