Art 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedeapsa accesorie - Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi -
Art. 65. -
Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. d) -n), a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (30), Doctrină (1), Modele (4)

(2) În cazul pedepsei detențiunii pe viață, pedeapsa accesorie constă în interzicerea de drept a exercitării următoarelor drepturi: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

a) dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice;

b) dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

c) dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României;

d) dreptul de a alege;

e) drepturile părintești;

f) dreptul de a fi tutore sau curator.

(3) Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(4) În cazul detențiunii pe viață, pedeapsa accesorie prevăzută în alin. (2) lit. c) se pune în executare la data liberării condiționate sau după ce pedeapsa a fost considerată ca executată. Modificări (1), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat Î.C.C.J. din 11 noiembrie 2019- Decizia nr.29 în dosarul nr.1574/1/2019 - admitere RIL - Marian Orzață
În ședința din 11 noiembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.29 în dosarul nr.1574/1/2019, a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 65 alin. (3) din Codul penal, stabilește că: aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și d)-o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară, nu este posibilă în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii.
[ Mai mult... ]

Este posibilă aplicarea pedepselor accesorii în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii ? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 11.11.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 29/ 11.11.2019 în dosarul nr. 1574/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie penală a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. reglementează conținutul și executarea pedepsei accesorii într-o manieră diferită față de C. pen. din 1968. 
    În primul rând, s-a extins sfera drepturilor al căror exercițiu poate fi interzis ca pedeapsă accesorie. 
    În al doilea rând, pedeapsa accesorie își pierde caracterul obligatoriu pe care, sub imperiul C. pen. din 1968, îl avea atât în cazul în care pedeapsa principală era închisoarea, cât și în cazul detențiunii pe viață. Sub acest aspect se impun unele precizări, întrucât, după părerea noastră, construcția art. 65 noul C. pen. este prolixă. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Pedeapsa accesorie este reglementată diferit în raport de Codul penal anterior în ceea ce privește drepturile al căror exercițiu este interzis, condițiile în care poate fi dispusă, cât și în ceea ce privește executarea acesteia. 
    Legea nu mai condiționează stabilirea pedepsei accesorii de pedeapsa principală privativă de libertate. Nici reglementarea pedepselor accesorii, nici reglementarea pedepselor complementare nu cuprind condiții referitoare la cuantumul sau natura pedepsei principale, astfel încât stabilirea acestora este doar o consecință a stabilirii unui caracter proporțional al interzicerii drepturilor cu scopul urmărit. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Pedeapsa accesorie este o sancțiune care însoțește o pedeapsă principală privativă de libertate pe durata executării acesteia și care constă în interzicerea exercitării unor drepturi. 
    Conținutul pedepsei accesorii este stabilit în art. 65 C. pen. În funcție de pedeapsa principală aplicată (închisoare sau detențiune pe viață), poate fi interzisă, ca pedeapsă accesorie, exercitarea unuia sau a mai multora dintre următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României; dreptul de a alege; drepturile părintești; dreptul de a fi tutore sau curator; dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii; dreptul de deține, purta și folosi orice categorie de arme; dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță; dreptul de a părăsi teritoriul României; dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public; dreptul de a se afla în anumite localități stabilite de instanță; dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; dreptul de a comunica cu victima sau cu membrii de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori de a se apropia de acestea; dreptul de a se apropia de locuința, locul de muncă, școala sau alte locuri unde victima desfășoară activități sociale, în condițiile stabilite de instanța de judecată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pedeapsa accesorie este o pedeapsă cu caracter secundar, care însoțește pedeapsa principală și se execută odată cu aceasta, privându-l pe condamnat de posibilitatea exercitării anumitor drepturi prevăzute de lege(183). Aplicarea pedepsei accesorii se poate dispune de către instanța de judecată atunci când aceasta îl condamnă pe inculpat la o pedeapsă principală privativă de libertate, indiferent dacă este vorba de închisoare sau detențiune pe viață(184). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Pedeapsa accesorie este o sancțiune care însoțește o pedeapsă principală privativă de libertate pe durata executării acesteia și care constă în interzicerea exercitării unor drepturi. 
    Conținutul pedepsei accesorii este stabilit în art. 65 C. pen. În funcție de pedeapsa principală aplicată (închisoare sau detențiune pe viață), poate fi interzisă, ca pedeapsă accesorie, exercitarea unuia sau a mai multora dintre următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României; dreptul de a alege; drepturile părintești; dreptul de a fi tutore sau curator; dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii; dreptul de deține, purta și folosi orice categorie de arme; dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță; dreptul de a părăsi teritoriul României; dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public; dreptul de a se afla în anumite localități stabilite de instanță; dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; dreptul de a comunica cu victima sau cu membrii de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori de a se apropia de acestea; dreptul de a se apropia de locuința, locul de muncă, școala sau alte locuri unde victima desfășoară activități sociale, în condițiile stabilite de instanța de judecată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 55 Pedepsele complementare
Art 56 Regimul detențiunii pe viață
Art 57 Neaplicarea detențiunii pe viață
Art 58 Înlocuirea detențiunii pe viață
Art 59 Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Art 60 Regimul închisorii
Art 61 Stabilirea amenzii
Art 62 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Art 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Art 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Reviste:
Suspendarea sub supraveghere a pedepsei. Caracterul obligatoriu al dispozițiilor art. 92 alin. 3 Cod penal. Aplicarea pedepselor complementară și accesorie. Admitere apel
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Efectele liberării condiționate
Efectul devolutiv al apelului declarat de Ministerul Public. Limitele devoluțiunii/Devolutive effect of appeal filed by the Public Ministry. Devolution limits
Condiția ca pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită să nu fie mai mare sau egală cu 7 ani de închisoare. Noțiunea de "pedeapsă prevăzută de lege". Lipsa prezentării motivelor care au determinat amânarea aplicării pedepsei. Aplicarea pedepselor complementare și accesorii
Aspecte privind răspunderea penală a persoanei juridice și a membrilor organelor de conducere pentru activitatea desfășurată de societate în dreptul arab
Efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Tipicitate
Infracțiunea de trafic de droguri de risc și mare risc/Risk and high-risk drug trafficking offense
20. Luare de mită. Abuz în serviciu. Concurs ideal de infracțiuni. Condiții
20. Interzicerea exercitării unor drepturi exclusiv prin hotărârea de revocare a amânării aplicării pedepsei. Nelegalitate
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării renunțării la aplicarea pedepsei
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la anularea amânării aplicării pedepsei
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață cu închisoarea
Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției
Sentință de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
Sentință de revocare a amânării aplicării pedepsei pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentința prin care instanța se pronunță asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 29/2019 privind soluționarea recursului în interesul legii, ce face obiectul Dosarului nr. 1.574/1/2019
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...