Art 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Amenda - Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii -
Art. 63. -
Puneri în aplicare (1), Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(2) Dacă amenda neexecutată a însoțit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, care se adaugă la pedeapsa închisorii, pedeapsa astfel rezultată fiind considerată o singură pedeapsă. Jurisprudență, Modele (1)

(3) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în condițiile alin. (1) și alin. (2), unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Instituția înlocuirii pedepsei amenzii cu cea a închisorii, prevăzută de C. pen. din 1968, a fost menținută și în sistemul noul C. pen., dar în condiții diferite de reglementare. 
    O primă deosebire importantă este aceea că, în ipoteza în care condamnatul nu execută cu rea-credință pedeapsa amenzii, înlocuirea acesteia cu închisoarea este obligatorie, iar nu facultativă ca în vechea reglementare. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Situații tranzitorii. A se vedea precedent legislativ și situații tranzitorii de la comentariul art. 62. 
    2. Individualizare. Indiferent de suma stabilită de către instanță pentru o zi-amendă, înlocuirea se face prin echivalarea unei zile-amendă cu o zi de închisoare. 
    Înlocuirea operează atât în cazul în care legea prevede doar amenda, cât și în cazul în care legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu închisoarea. Operațiunea este posibilă deoarece într-o primă etapă instanța individualizează amenda sub forma zilelor-amendă, astfel că durata pedepsei închisorii este previzibilă încă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii sub forma zilelor-amendă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În situația în care condamnatul nu plătește, cu rea-credință, amenda la care a fost obligat de către instanță, aceasta se înlocuiește(177) cu pedeapsa închisorii. Înlocuirea se dispune atât în situația în care condamnatul a fost obligat prin hotărârea de condamnare doar la plata amenzii, cât și în situația în care a fost condamnat și la pedeapsa închisorii alături de cea a amenzii. În această din urmă situație, numărul de zile de închisoare corespunzătoare amenzii neplătite se adaugă la pedeapsa închisorii. În ambele situații, unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 53 Pedepsele principale
Art 54 Pedeapsa accesorie
Art 55 Pedepsele complementare
Art 56 Regimul detențiunii pe viață
Art 57 Neaplicarea detențiunii pe viață
Art 58 Înlocuirea detențiunii pe viață
Art 59 Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Art 60 Regimul închisorii
Art 61 Stabilirea amenzii
Art 62 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Art 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Art 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Reviste:
Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii. Condiții
Amânarea aplicării unei pedepse. Necesitatea existenței unui acord pozitiv de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Stabilire, aplicare (condamnare), două stagii distincte în cadrul procesului sancționator
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Amenda: Prevederi din Codul penal. Ce trebuie să reținem?
Ați angajat personal fără contract de muncă. La ce vă puteți aștepta?
Totul despre amendă. Cum se stabilește și cu ce poate fi înlocuită?
Executare pedepse aplicate unor persoane prin hotărâri judecătorești pronunțate în alte state. Intervenirea unei legi penale noi. Declinare competență de soluționare a cererii în favoarea tribunalului
Săvârșirea infracțiunii de ultraj. Afectarea dreptului la apărare al inculpatului ca urmare a faptului că prima instanță nu a procedat la readministrarea tuturor mijloacelor de probă administrate în faza de judecată. Menținerea măsurii preventive a controlului judiciar
Netemeinica soluționare a acțiunii civile. Nelegalitatea dispozițiilor referitoare la plata cheltuielilor judiciare cuvenite părții civile
Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Cerere de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii.
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 50/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitor la aplicarea dispozițiilor art. 631 din Codul penal privind înlocuirea pedepsei amenzii
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...