Art 6 Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea legii penale în timp - Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei -
Art. 6. -
Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (5), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (4), Modele (4), Comentarii expert (1)

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai ușoară, sancțiunea aplicată, dacă depășește maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, se reduce la acest maxim. Admiteri hotărâri prealabile (6), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (27), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (4)

(2) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detențiune pe viață și până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeași faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa detențiunii pe viață se înlocuiește cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracțiune. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicată se înlocuiește cu amenda, fără a se putea depăși maximul special prevăzut în legea nouă. Ținându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Măsurile educative neexecutate și neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conținutul și limitele prevăzute de aceasta, dacă este mai favorabilă. Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Când legea nouă este mai favorabilă în condițiile alin. (1) - (4), pedepsele complementare și măsurile de siguranță neexecutate și neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conținutul și limitele prevăzute de aceasta. Jurisprudență, Reviste (3)

(6) Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pedepselor complementare sau măsurilor de siguranță, acestea se execută în conținutul și limitele prevăzute de legea nouă. Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Când o dispoziție din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ține seama, în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispozițiilor alin. (1) - (6). Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea legii penale mai favorabile. Art. 6 din Codul penal - Mădălina Moceanu
În contestația condamnatului C. C.V., baza art. 23 din Legea 255/2013 raportat la art. 595 Cod procedură penală, s-a admis cererea formulată de condamnat de aplicare a legii penale mai favorabile. S-a constatat incidența art. 6 Cod penal cu privire la pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată acestuia prin sentința penală nr. 74/24.03.1011 pronunțată de Tribunalul B., definitivă.
Referitor la pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată pentru comiterea infracțiunii de complicitate înșelăciune prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1, 2, 3 și 5 Cod penal 1968, analizată în individualitatea ei, curtea a constatat faptul că maximul special prevăzut de lege este cel de 5 ani închisoare, ceea ce înseamnă că pedeapsa de 10 ani închisoare trebuie să fie redusă la 5 ani închisoare, dar având în vedere și starea de recidivă a condamnatului – dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate – i s-a aplicat condamnatului pedeapsa de 7 ani 6 luni închisoare.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă 
    1.1. Observații preliminare. Dintr-un început se impune precizarea potrivit căreia noul C. pen. prevede aplicarea legii penale mai favorabile, în privința condamnărilor definitive, numai în modalitatea obligatorie și numai în ipoteza în care legea nouă prevede o pedeapsă principală mai blândă ca natură ori cuantum. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Codul renunță la aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în ceea ce privește faptele definitiv judecate pe considerente ce țin de neconstituționalitatea unui text de lege care derogă de la retroactivitatea obligatorie a legii penale noi mai favorabile. 
    Pedeapsa aplicată pentru oinfracțiune printr-o hotărâre ce arămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depășește maximul special prevăzut de Codul penal, nu poate fi redusă în urma intrării în vigoare aacestei legi (art. 4 din Legea nr. 187/2012). Dispozițiile se aplică în mod corespunzător și pedepselor aplicate prin hotărâri care au rămas definitive anterior intrării în vigoare aLegii nr. 187/2012, pentru fapte incriminate de actele normative prevăzute în titlul II al acestei legi (art. 8 din Legea nr. 187/2012). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Preliminarii. Așa cum rezultă din cele ce au precedat, legile penale sunt active, adică se aplică numai pentru timpul cât se află în vigoare. Aceasta este situația normală, obișnuită, când fapta este săvârșită sub o lege și tot sub aceeași lege se pronunță condamnarea, se execută pedeapsa și se produc toate consecințele generate de infracțiunea comisă. 
    Este posibil însă și ca, atunci când o lege intră în vigoare, să găsească neepuizate o serie de raporturi juridice născute sub imperiul legii vechi și care urmează să primească o soluționare sub imperiul legii noi. De asemenea, după ieșirea din vigoare a unei legi, pot continua să subziste raporturi juridice care au luat naștere în timpul cât aceasta era în vigoare și care nu și-au găsit rezolvarea până la abrogarea ei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prin dispozițiile art. 6 NCP se reglementează unica situație de incidență a principiului mitior lex în raport de cazurile în care judecata s-a finalizat definitiv (caz de aplicare obligatorie a legii mai favorabile), spre deosebire de reglementarea din Codul penal din 1969, unde se mai stipula și o situație de aplicare facultativă a legii penale mai favorabile după condamnarea definitivă, ipoteză la care noul legiuitor a renunțat, pentru a limita cât mai mult posibil cazurile de atingere față de principiul autorității de lucru judecat a unei hotărâri judecătorești definitive și - prin aceasta - față de principiul separației puterilor(29). În articolul astfel redactat sunt disciplinate, pe rând, mai multe împrejurări, privind toate categoriile de sancțiuni de drept penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 1 Legalitatea incriminării
Art 2 Legalitatea sancțiunilor de drept penal
Art 3 Activitatea legii penale
Art 4 Aplicarea legii penale de dezincriminare
Art 5 Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Art 6 Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
Art 7 Aplicarea legii penale temporare
Art 8 Teritorialitatea legii penale
Art 9 Personalitatea legii penale
Art 10 Realitatea legii penale
Art 11 Universalitatea legii penale
Art 12 Legea penală și tratatele internaționale
Art 13 Imunitatea de jurisdicție
Art 14 Extrădarea
Art 15 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Art 16 Vinovăția
Reviste:
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Particularitățile aplicării retroactive a lex mitior în cazul condamnărilor definitive
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
19. Decizia nr. 13 din 18 mai 2016, în dosarul nr. 1185/1/2016, publicată în M. Of. nr. 436 din 10 iunie 2016
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Infracțiunea continuă care, potrivit legii penale noi, îndeplinește condițiile unui concurs de infracțiuni
Hotărâri penale care nu se pot concilia, pronunțate în materia contestației la executare
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea art. 112 lit. d) din Codul penal anterior raportat la art. 288 alin. (1) din Codul penal actual, în sensul de a se stabili dacă prin modul în care a fost reglementată fapta de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, aplicată în perioada de activitate a Codului penal anterior, cu titlu de măsură de siguranță, și modul în care a fost reglementată aceeași faptă de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, însă cu titlu de pedeapsă complementară, ca efect al intrării în vigoare a Codului penal actual, s-au schimbat condițiile de tipicitate în raport de norma actuală de incriminare în vigoare la data comiterii activității infracționale în cauză
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Pot fi aplicate dispozițiile privind legea penală mai favorabilă, prevăzute de art. 6 C. pen., în procedura contestației la executare, dacă instanța care a pronunțat hotărârea de condamnare rămasă definitivă a omis, în mod greșit, acest lucru?
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei.
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 1/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Ploiești - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în Dosarul nr. 289/120/2014 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a problemei de drept vizând mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracțiuni
Decizia nr. 7/2014 privind examinarea, în cadrul Dosarului nr. 8/1/2014/HP/P, sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori prin Încheierea din 13 martie 2014, pronunțată în Dosarul nr. 550/111/2014, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită ÎCCJ pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept ce constă în modul de aplicare a dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, cu privire la sintagma "maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită"
Decizia nr. 3/2015 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Iași - Secția penală prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă, în aplicarea dispozițiilor art. 6 din Codul penal, la stabilirea pedepsei aplicabile potrivit noii legi în cazul unei pluralități de infracțiuni care, potrivit Codului penal din 1969, presupunea reținerea stării de recidivă postcondamnatorie, iar, potrivit noului Cod penal, condițiile art. 41 nu mai sunt întrunite, se ia în considerare pedeapsa aplicabilă potrivit art. 43 alin. (1), fără aprecieri asupra stării de recidivă, sau cea aplicabilă potrivit art. 44 raportat la art. 39 din Codul penal
Decizia nr. 13/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați - Secția penală și pentru cauze cu minori, prin Încheierea din 23 februarie 2016, în Dosarul nr. 4.079/121/2015
Decizia nr. 13/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 4.874/233/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
Decizia nr. 8/2014 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Dolj, Secția penală, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: "dacă în aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei potrivit art. 6 alin. (1) din Codul penal se pot lua în considerarea la maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită circumstanțele atenuante sau agravante reținute condamnatului și care apar valorificate în pedeapsa concretă, atunci când se compară pedeapsa aplicată cu maximul special prevăzut de legea nouă"
Decizia nr. 6/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel București prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând dacă în interpretarea și aplicarea art. 6 din Codul penal, în ipoteza în care este vorba de tentativă, se reduce pedeapsa la maximul prevăzut de lege pentru forma consumată a infracțiunii ori la maximul prevăzut de lege pentru forma tentativei
Decizia nr. 13/2014 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Harghita în Dosarul nr. 530/258/2014, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept vizând aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu privire la hotărârile de condamnare pronunțate de un alt stat față de cetățeni români aflați în executarea acelei pedepse pe teritoriul României
Decizia nr. 14/2014 privind sesizarea formulată de Tribunalul Prahova Secția penală, prin Încheierea din data de 22 aprilie 2014 pronunțată în Dosarul nr. 4.257/281/2014, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă în interpretarea art. 6 alin. (1) din Codul penal, în ipoteza în care este vorba despre o hotărâre de condamnare cu aplicarea art. 320^1 din Codul de procedură penală anterior, se reduce pedeapsa la maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea săvârșită, maxim ce se va reduce cu 1/3 ca urmare a judecării cauzei prin aplicarea principiului recunoașterii vinovăției
Decizia nr. 15/2014 sesizarea formulată de Curtea de Apel București Secția I penală, prin Încheierea de ședință din 24 februarie 2014 pronunțată în Dosarul nr. 276/93/2014, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod penal, ce reglementează regimul sancționator al recidivei, în situația în care fapta a fost săvârșită după executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioară, pot fi interpretate în sensul că pot fi aplicabile și persoanelor ce au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu reținerea art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal anterior, în situația în care pedeapsa aplicată a fost redusă în baza art. 6 din noul Cod penal
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Hotărârea nr. 836/2013 privind constituirea și atribuțiile comisiilor de evaluare a incidenței aplicării legii penale mai favorabile în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor și măsurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglementări penale și procesual penale
;
se încarcă...