Art 58 Înlocuirea detențiunii pe viață | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Detențiunea pe viață - Înlocuirea detențiunii pe viață -
Art. 58. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1)

În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață a împlinit vârsta de 65 de ani în timpul executării pedepsei, pedeapsa detențiunii pe viață poate fi înlocuită cu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, dacă a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei, a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, și a făcut progrese constante și evidente în vederea reintegrării sociale. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. modifică substanțial și instituția înlocuirii detențiunii pe viață. 
    În primul rând, în sistemul noul C. pen. înlocuirea pedepsei detențiunii pe viață pentru condamnații care au împlinit în cursul executării oanumită vârstă nu mai este de drept și obligatorie, ci devine ofacultate ainstanței de judecată. Drept urmare, înlocuirea nu se va mai face pe cale administrativă, de către conducerea locului de deținere, ci este atributul judecătorului, care va putea să și respingă cererea formulată în acest sens. Hotărârea instanței se va întemeia pe analiza unui cumul de criterii legale, arătate la art. 58 noul C. pen., anume: (i) conduita condamnatului pe toată durata executării pedepsei; (ii) îndeplinirea obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare și, dacă este cazul, motivul neachitării lor; (iii) progresele făcute de condamnat în vederea reintegrării sociale. Procedura este prevăzută de art. 584 noul C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Legea mai favorabilă. Legea nouă nu va retroactiva (a se vedea precedent legislativ și situații tranzitorii de la comentariul comun al Secțiunii). 
    2. Individualizare. Vârsta persoanei condamnate (65 de ani) produce aceleași efecte, respectiv stabilirea unei pedepse cu închisoarea pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă. Caracterul acestor efecte este însă obligatoriu atunci când vârsta este constatată împlinită la data pronunțării condamnării și facultativă în cazul în care vârsta este împlinită în cursul executării pedepsei. În raport de data la care intervine faptul ce stinge dreptul de astabili pedeapsa detențiunii pe viață, înainte de condamnare sau după condamnare, instanța va face aplicarea art. 57 sau art. 58 C. pen.. Înlocuirea este incidentă atunci când vârsta de 65 de ani este împlinită după pronunțarea hotărârii definitive. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dacă cel condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață împlinește vârsta de 65 de ani în timpul executării pedepsei, instanța poate dispune înlocuirea pedepsei detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă. Spre deosebire de re­gle­­mentarea anterioară, înlocuirea nu este obligatorie, ci facultativă. Instanța urmează să decidă ținând cont de criteriile prevăzute expres în textul de lege analizat: conduita condamnatului pe durata executării pedepsei, existența unor progrese constante și evidente în vederea reintegrării sociale, îndeplinirea inte­grală a obligațiilor civile, cu excepția situației când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească (criterii care nu erau prevăzute în reglementarea anterioară, instanța fiind obligată să înlocuiască detențiunea pe viață la împlinirea vârstei prevăzute de lege, fără alte condiționări). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 48 Complicele
Art 49 Pedeapsa în cazul participanților
Art 50 Circumstanțe personale și reale
Art 51 Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Art 52 Participația improprie
Art 53 Pedepsele principale
Art 54 Pedeapsa accesorie
Art 55 Pedepsele complementare
Art 56 Regimul detențiunii pe viață
Art 57 Neaplicarea detențiunii pe viață
Art 58 Înlocuirea detențiunii pe viață
Art 59 Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Art 60 Regimul închisorii
Art 61 Stabilirea amenzii
Art 62 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Art 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Art 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Art 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Reviste:
20. Interzicerea exercitării unor drepturi exclusiv prin hotărârea de revocare a amânării aplicării pedepsei. Nelegalitate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață cu închisoarea
;
se încarcă...