Art 54 Pedeapsa accesorie | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Categoriile pedepselor - Pedeapsa accesorie -
Art. 54. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării unor drepturi, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. La nivel de principiu, noul C. pen. definește pedeapsa accesorie în același mod în care ofăcea și C. pen. din 1968.Deosebirea este că art. 54 noul C. pen. ainclus în această definiție și durata pedepsei accesorii, deși textul este reluat prin art. 65 alin. (3) noul C. pen.. 
    2. Aplicarea legii în timp. Problema va fi analizată la comentariul art. 65 noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pedeapsa accesorie este o pedeapsă cu caracter secundar, care însoțește pedeapsa principală și se execută odată cu aceasta, privându-l pe condamnat de posibilitatea exercitării anumitor drepturi prevăzute de lege(169). 
    Aplicarea pedepsei accesorii se poate dispune de către instanța de judecată atunci când aceasta îl condamnă pe inculpat la o pedeapsă principală privativă de libertate, indiferent că este vorba de închisoare sau detențiune pe viață. Întrucât însoțește pedeapsa principală a închisorii sau a detențiunii pe viață, ea se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 44 Pluralitatea intermediară
Art 45 Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Art 46 Autorul și coautorii
Art 47 Instigatorul
Art 48 Complicele
Art 49 Pedeapsa în cazul participanților
Art 50 Circumstanțe personale și reale
Art 51 Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Art 52 Participația improprie
Art 53 Pedepsele principale
Art 54 Pedeapsa accesorie
Art 55 Pedepsele complementare
Art 56 Regimul detențiunii pe viață
Art 57 Neaplicarea detențiunii pe viață
Art 58 Înlocuirea detențiunii pe viață
Art 59 Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Art 60 Regimul închisorii
Art 61 Stabilirea amenzii
Art 62 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Art 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Art 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 65 alin. (3) din Codul penal și anume că aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și d) - o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară, nu este posibilă în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...