Art 46 Autorul și coautorii | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorul și participanții - Autorul și coautorii -
Art. 46. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Autor este persoana care săvârșește în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Coautori sunt persoanele care săvârșesc nemijlocit aceeași faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Spre deosebire de C. pen. din 1968 – care îl nominaliza expres pe autor printre participanții la comiterea faptei prevăzute de legea penală – noul C. pen. folosește, pentru capitolul consacrat instituției participației, denumirea „Autorul și participanții”. Concepția noul C. pen. semnifică o recunoaștere explicită a deosebirii calitative ce există între autor, pe de o parte, și instigator sau complice, pe de altă parte, având în vedere că autorul săvârșește fapta în mod nemijlocit, pe când contribuțiile instigatorului și complicelui sunt mediate, fiind date prin intermediul autorului. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ 
    1.1. Definiția autoratului. Dispoziția din alin. (1) corespunde celei din art. 24 C. pen. din 1969 cât privește definiția autoratului. 
    1.2. Participanții. Codul penal din 1969 includea în aceeași categorie, aparticipanților, atât autorul, cât și complicele și instigatorul; art. 23 din vechea reglementare identifica drept element comun al categoriei „participarea” la comiterea faptei, participare ce îmbrăca atât forma actelor de executare nemijlocită afaptei, cât și acelor de determinare sau de ajutor la executarea ei. Noua reglementare operează cu distincția dintre autor și participanți, distincție ce valorifică odeosebire calitativă acontribuției acestor categorii la comiterea infracțiunii: „autorul comite în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, iar instigatorii și complicii săvârșesc fapta în mod mijlocit prin autor” (Expunere de motive). Prin urmare, instigatorul și complicele au calitatea de participanți la comiterea faptei de către persoana care are calitatea de autor. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Concepția Codului penal în vigoare în reglementarea participației penale 

    Codul penal în vigoare reglementează "Autorul și participanții" în Capitolul VI al Titlului II din Partea generală (art. 46-52). 
    Codul penal anterior reglementa această materie în Capitolul III, denumit "Partici­pația" (art. 23-31), din Titlul II al Părții generale. 
    O examinare comparativă a reglementărilor cuprinse în cele două legi penale generale în această materie pune în evidență deosebiri esențiale(698). Dacă în art. 23 C. pen. anterior se defineau participanții ca fiind "persoanele care contribuie la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori, instigatori sau complici" (s.n.), Codul penal în vigoare îl exclude pe autor de la a-l considera participant la infracțiune alături de instigator sau complice, pentru că între aceștia există o deosebire calitativă; autorul comite în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, iar instigatorii sau complicii săvârșesc fapte în mod mijlocit, prin autor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea analizată consacră definiția autorului [alin. (1)] și a coautorilor [alin. (2)], găsindu-și parțial corespondent în art. 24 CP 1969, textul legal actual fiind completat prin consacrarea explicită a poziției coautorilor. 
    Autorul este persoana care săvârșește în mod nemijlocit, prin acte de executare directă, fapta prevăzută de legea penală, putând lucra de pe oricare poziție de vinovăție ori chiar în lipsa acesteia. Înscriind această definiție și nepreluând dispo­ziția din art. 23 CP 1969, legea penală actuală abandonează concepția exten­sivă asupra noțiunii de autor, îmbrățișând concepția restrictivă. Calitatea de autor nu este condiționată de existența altor persoane la comiterea faptei, acesta putând fi, de regulă, orice persoană fizică ce întrunește condițiile generale și - dacă este ca­zul - speciale, necesare pentru angajarea răspunderii penale, persoană care co­mite singură fapta incriminată, respectiv o persoană juridică, în condițiile art. 135 NCP. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Concepția Codului penal în vigoare în reglementarea participației penale 

    Codul penal în vigoare reglementează "Autorul și participanții" în Capitolul VI al Titlului II din Partea generală (art. 46-52). 
    Codul penal anterior reglementa această materie în Capitolul III, denumit "Partici­pația" (art. 23-31), din Titlul II al Părții generale. 
    O examinare comparativă a reglementărilor cuprinse în cele două legi penale generale în această materie pune în evidență deosebiri esențiale(698). Dacă în art. 23 C. pen. anterior se defineau participanții ca fiind "persoanele care contribuie la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori, instigatori sau complici" (s.n.), Codul penal în vigoare îl exclude pe autor de la a-l considera participant la infracțiune alături de instigator sau complice, pentru că între aceștia există o deosebire calitativă; autorul comite în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, iar instigatorii sau complicii săvârșesc fapte în mod mijlocit, prin autor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 36 Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Art 37 Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Art 38 Concursul de infracțiuni
Art 39 Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Art 40 Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Art 41 Recidiva
Art 42 Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Art 43 Pedeapsa în caz de recidivă
Art 44 Pluralitatea intermediară
Art 45 Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Art 46 Autorul și coautorii
Art 47 Instigatorul
Art 48 Complicele
Art 49 Pedeapsa în cazul participanților
Art 50 Circumstanțe personale și reale
Art 51 Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Art 52 Participația improprie
Art 53 Pedepsele principale
Art 54 Pedeapsa accesorie
Art 55 Pedepsele complementare
Art 56 Regimul detențiunii pe viață
Reviste:
Infracțiunea în noul Cod penal: Este introdus coautorul
Unele aspecte controversate privind răspunderea penală a persoanei juridice
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Participația în cazul faptelor produse din culpă. Coautoratul și pluralitatea material-complementară
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...