Art 44 Pluralitatea intermediară | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Unitatea și pluralitatea de infracțiuni - Pluralitatea intermediară -
Art. 44. -
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Există pluralitate intermediară de infracțiuni când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare și până la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune și nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noua infracțiune și pedeapsa anterioară se contopesc potrivit dispozițiilor de la concursul de infracțiuni. Jurisprudență, Reviste (6), Modele (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

ÎCCJ: Despre pluralitatea intermediară de infracțiuni și contopirea pedepselor - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 17.02.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.7/17.02.2020 în dosarul nr.3033/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie penală a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Prin prevederile art. 44 noul C. pen. se consacră sub denumirea creată doctrinar pluralitatea intermediară ca atreia formă de pluralitate de infracțiuni. Condițiile de existență ale pluralității intermediare sunt comparabile cu cele descrise de art. 40 C. pen. din 1968, modificările de terminologie furnizând în final exprimări sinonimice. 
    Sistemul de sancționare este același ca și în C. pen. din 1968, adică cel al contopirii după regulile concursului de infracțiuni. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Codul penal din 1969 reglementa expres numai două forme ale pluralității de infracțiuni – concursul de infracțiuni și recidiva, dar această formă apluralității era unanim recunoscută în doctrină și jurisprudență, iar dispozițiile art. 40 C. pen. din 1969 cuprindeau odefiniție asemănătoare. 
    Noua reglementare înscrie pluralitatea intermediară ca fiind cea de a treia formă a pluralității de infracțiuni, conținutul său fiind destul de apropiat în raport cu cel prevăzut la art. 40 C. pen. din 1969, pedeapsa aplicându-se potrivit regulilor de la concursul de infracțiuni. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Pluralitatea de infracțiuni reprezintă situația în care aceeași persoană a săvârșit mai multe infracțiuni. Altfel zis, ținând seama de prevederile art. 38, art. 41 și art. 44 C. pen., prin pluralitate de infracțiuni înțelegem situația în care o persoană a săvârșit două sau mai multe infracțiuni înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele sau a săvârșit o nouă infracțiune după ce a fost condamnată definitiv pentru alte infracțiuni comise anterior. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În art. 44 NCP se reglementează pluralitatea intermediară, ca formă a plurali­tății de infracțiuni, distinctă atât de concurs (întrucât o nouă infracțiune se săvâr­șește după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare neexecutate sau executate parțial), cât și de recidivă, ca recidivă postcondamnatorie (nefiind realizate nici condițiile prevăzute de lege pentru aceasta). În egală măsură, plura­litatea intermediară se apropie de starea de recidivă postcondamnatorie, prin existența unei condamnări definitive și a intervalului de timp în care se comite noua infracțiune (respectiv până la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată), după cum împrumută regimul de sancționare de la concursul de infracțiuni. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 34 Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Art 35 Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Art 36 Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Art 37 Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Art 38 Concursul de infracțiuni
Art 39 Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Art 40 Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Art 41 Recidiva
Art 42 Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Art 43 Pedeapsa în caz de recidivă
Art 44 Pluralitatea intermediară
Art 45 Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Art 46 Autorul și coautorii
Art 47 Instigatorul
Art 48 Complicele
Art 49 Pedeapsa în cazul participanților
Art 50 Circumstanțe personale și reale
Art 51 Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Art 52 Participația improprie
Art 53 Pedepsele principale
Art 54 Pedeapsa accesorie
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei. Revocare. Codul penal din 1969. Aplicarea legii penale mai favorabile
Recidivă. Concurs de infracțiuni. Pluralitate intermediară
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod Penal și a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) și c) din Noul Cod Penal
Concursul de infracțiuni: o succintă analiză comparativă între noua și vechea reglementare
Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator
Directiva 91/439/CEE. Recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere. Retragerea permisului național emis de statul membru de domiciliu și emiterea unui permis de conducere pentru vehiculele din categoriile B și D de către un alt stat membru. Refuzul recunoașterii de către statul membru de domiciliu. Obligația de a fi posesorul unui permis valabil pentru categoria B în momentul emiterii permisului pentru categoria D
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Pedeapsa în caz de recidivă
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării renunțării la aplicarea pedepsei
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la anularea amânării aplicării pedepsei
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării liberării condiționate
Sentință privind modificări de pedepse (contopire)
;
se încarcă...