Art 438 Genocidul | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni de genocid și contra umanității - Genocidul -
Art. 438. -
Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Săvârșirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup național, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre următoarele fapte: Jurisprudență

a) uciderea de membri ai grupului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) vătămarea integrității fizice sau mintale a unor membri ai grupului; Jurisprudență, Reviste (1)

c) supunerea grupului la condiții de existență de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parțială, a acestuia; Jurisprudență

d) impunerea de măsuri vizând împiedicarea nașterilor în cadrul grupului; Jurisprudență

e) transferul forțat de copii aparținând unui grup în alt grup, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sunt săvârșite în timp de război, pedeapsa este detențiunea pe viață. Jurisprudență

(3) Înțelegerea în vederea săvârșirii infracțiunii de genocid se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(4) Incitarea la săvârșirea infracțiunii de genocid, comisă în mod direct, în public, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Infracțiunea de genocid a fost reglementată și în C. pen. din 1968, la art. 357, iar denumirea titlului în care era înscrisă era Infracțiuni contra păcii și omenirii. În noul C. pen., denumirea titlului este Infracțiuni de genocid, contra umanității și de război, iar scopul declarat prin Expunerea de motive care l-a însoțit este acela de asigurare a unei compatibilități depline între prevederile Statutului de la Roma și prevederile sale. Este observat în mod expres și faptul că textele în materie incluse în noul C. pen. nu se limitează la o traducere a dispozițiilor Statutului, ci s-au operat și unele modificări de fond și formă. Astfel, în plus față de textul Statutului Curții, au fost avute în vedere și următoarele elemente: a) încorporarea suplimentară a prevederilor unor acte normative de drept internațional (în special Protocolul adițional I la Convențiile de la Geneva din 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale și a Protocolului II din 1999 la Convenția pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat din 1954); b) raportarea la Elementele infracțiunilor (conform art. 9 din Statut), act aprobat de Comisia Preparatorie la data de 30 iunie 2000; c) raportarea la jurisprudența instanțelor internaționale ulterioară anului 1998, ce nu a putut fi încorporată în Statut. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Incriminarea are corespondent în art. 357 C. pen. din 1969, al cărui conținut este preluat cu o serie de modificări. Potrivit Expunerii de motive (pct. 2.92), modificările vizează numai forma și au drept scop corelarea cu art. 6 din Statutul Curții Penale Internaționale (în continuare, Statutul CPI). 
    2. Elemente de tipicitate. Cerința esențială care privește elementul material al tuturor variantelor genocidului, aceea ca acțiunile incriminate să fie îndreptate împotriva unor anumite entități (care este, totodată, și situația premisă a infracțiunii) a suferit modificări. Astfel, situația premisă nu mai presupune decât preexistența unui grup național, etnic, rasial sau religios, renunțându-se la noțiunea de colectivitate. Expunerea de motive vorbește despre o înlocuire a noțiunii de colectivitate cu cea de grup, justificată și de faptul că această din urmă noțiune este preferată de actele normative internaționale recente. În aceste condiții, aria incriminării nu se restrânge. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit prevederilor art. 438 CP, "(1) Săvârșirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte un grup național, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre următoarele fapte: 
   a) uciderea de membri ai grupului; 
   b) vătămarea integrității fizice sau mintale a unor membrii ai grupului; 
   c) supunerea grupului la condiții de existență de natură să ducă la distrugere fizică, totală sau parțială, a acestuia; [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele modificări ce vizează forma, genocidul, incriminat în art. 438 NCP, are corespondent în infracțiunea cu aceeași denumire prevăzută la art. 357 CP 1969. Introducerea infracțiunii de genocid în legislația penală română s-a datorat obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 9 decembrie 1948(138). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 428 Coliziunea
Art 429 Sancționarea tentativei
Art 430 Infracțiuni privitoare la aeronave militare
Art 431 Punerea în mișcare a acțiunii penale
Art 432 Sustragerea de la serviciul militar în timp de război
Art 433 Agresiunea împotriva santinelei
Art 434 Sustragerea de la luarea în evidența militară
Art 435 Neprezentarea la încorporare sau concentrare
Art 436 Jefuirea celor căzuți pe câmpul de luptă
Art 437 Folosirea emblemei Crucea Roșie în timpul operațiunilor militare
Art 438 Genocidul
Art 439 Infracțiuni contra umanității
Art 440 Infracțiuni de război contra persoanelor
Art 441 Infracțiuni de război contra proprietății și altor drepturi
Art 442 Infracțiuni de război contra operațiunilor umanitare și emblemelor
Art 443 Utilizarea de metode interzise în operațiunile de luptă
Art 444 Utilizarea de mijloace interzise în operațiunile de luptă
Art 445 Sancționarea tentativei
Art 446 Intrarea în vigoare
Reviste:
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Reflecții asupra infracțiunii de abandon de familie, comisă prin două dintre modalitățile normative
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice (I)
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Referințe în cărți:
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Legislație conexă :
Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 9 decembrie 1948**)
Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale din 17.07.1998 *)
;
se încarcă...