Art 43 Pedeapsa în caz de recidivă | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Unitatea și pluralitatea de infracțiuni - Pedeapsa în caz de recidivă -
Art. 43. -
Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (19), Modele (1), Comentarii expert (2)

(2) Când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârșite mai multe infracțiuni concurente, dintre care cel puțin una se află în stare de recidivă, pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni, iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Dacă prin însumarea pedepselor în condițiile alin. (1) și alin. (2) s-ar depăși cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una dintre infracțiunile săvârșite pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, în locul pedepselor cu închisoarea se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Când pedeapsa anterioară sau pedeapsa stabilită pentru infracțiunea săvârșită în stare de recidivă este detențiunea pe viață, se va executa pedeapsa detențiunii pe viață.

(5) Dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate. Admiteri hotărâri prealabile (2), Jurisprudență, Reviste (17), Modele (1), Comentarii expert (3)

(6) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru noua infracțiune și mai înainte ca pedeapsa să fi fost executată sau considerată ca executată se descoperă că cel condamnat se află în stare de recidivă, instanța aplică dispozițiile alin. (1) - (5). Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Dispozițiile alin. (6) se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cum procedează judecătorul când în cauză există o cauză de majorare a pedepsei și o cauză de reducere a pedepsei? - Mădălina Moceanu
În conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. (5) Cod penal, în caz de recidivă postexecutorie limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate.
În același timp, inculpatul beneficiază de prevederile art. 396 alin. (10) Cod procedură penală – respectiv de reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru cele două infracțiuni de furt calificat.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ și-a motivat hotărârea sa referitor la pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.
(....) Dacă în cazul persoanelor aflate în executarea pedepsei această măsură compensatorie are urmări în ce privește liberarea lor condiționată (prin adăugarea zilelor considerate ca executate la cele executate efectiv, cu consecința împlinirii mai rapide a fracției cerute de lege pentru ca acestea să aibă vocația la liberare), în cazul persoanelor deja liberate condiționat la momentul intrării în vigoare a legii măsura va avea ca efect reducerea corespunzătoare a duratei restului rămas neexecutat din pedeapsa închisorii cu partea considerată ca executată prin acordarea măsurii compensatorii.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ și-a motivat hotărârea sa referitor la pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.
(....) Dacă în cazul persoanelor aflate în executarea pedepsei această măsură compensatorie are urmări în ce privește liberarea lor condiționată (prin adăugarea zilelor considerate ca executate la cele executate efectiv, cu consecința împlinirii mai rapide a fracției cerute de lege pentru ca acestea să aibă vocația la liberare), în cazul persoanelor deja liberate condiționat la momentul intrării în vigoare a legii măsura va avea ca efect reducerea corespunzătoare a duratei restului rămas neexecutat din pedeapsa închisorii cu partea considerată ca executată prin acordarea măsurii compensatorii.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ: Despre pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 26.09.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală asupra căreia ne vom opri atenția, considerând-o de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.15/ 26.09.2018 în dosarul nr.1748/1/2018 ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori în dosarul nr. 676/267/2017 prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: „în interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) și alin. (5) Cod penal pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei, prin pedeapsă „executată sau considerată ca executată” se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55 indice 1 din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispozițiilor art. 71 Cod penal raportat la art. 186 Cod penal”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În materia tratamentului sancționator al recidivei, în doctrina de specialitate se acceptă că noul C. pen. prevede un regim diferit și, în general, mai sever decât cel prevăzut în C. pen. din 1968 (M.A. Hotca, Noul Cod penal și Codul penal anterior. Aspecte diferențiale și tranzitorii, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 49). 
    Aceasta, deoarece, dacă sub incidența C. pen. din 1968 în această materie s-a optat pentru perceperea stării de recidivă ca o formă a pluralității de infracțiuni ce reprezenta o cauză personală de agravare facultativă a pedepsei, legiuitorul noul C. pen. pornește de la concepția că recidiva trebuie să constituie o stare personală de agravare obligatorie a pedepsei. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Tratamentul sancționator al recidivei era stipulat în dispozițiile art. 39 C. pen. din 1969.În noul Cod penal se prevede oprocedură simplificată de aplicare atratamentului sancționator, recurgându-se la cumulul aritmetic în cazul recidivei postcondamnatorii, respectiv la majorarea legală alimitelor speciale de pedeapsă cu jumătate în cazul recidivei postexecutorii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu privire la tratamentul penal al recidivei, prin dispozițiile analizate se regle­mentează sistemele de sancționare, cu referire la pedeapsa principală, în caz de recidivă postcondamnatorie și postexecutorie, într-o viziune nouă, net diferențiată de concepția ilustrată de Codul penal din 1969 (text corespondent: art. 39). Totoda­tă, art. 43 NCP nu mai face trimitere la aplicarea corespunzătoare a altor sancțiuni de drept penal (pedepse secundare sau măsuri de siguranță), regimul acestora fiind reglementat în art. 45. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 33 Pedepsirea tentativei
Art 34 Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Art 35 Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Art 36 Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Art 37 Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Art 38 Concursul de infracțiuni
Art 39 Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Art 40 Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Art 41 Recidiva
Art 42 Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Art 43 Pedeapsa în caz de recidivă
Art 44 Pluralitatea intermediară
Art 45 Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Art 46 Autorul și coautorii
Art 47 Instigatorul
Art 48 Complicele
Art 49 Pedeapsa în cazul participanților
Art 50 Circumstanțe personale și reale
Art 51 Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Art 52 Participația improprie
Art 53 Pedepsele principale
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Pedeapsa în caz de recidivă
Cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod Penal și a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) și c) din Noul Cod Penal
ÎCCJ: Referitor la primul termen, de ce se ține cont la stabilirea stării de recidivă postexecutorie?
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Suspendarea executării hotărârii
Despre pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei
îCCJ: Din nou despre primul termen al recidivei
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) și (5) din Codul penal, în sensul de a se stabili dacă pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei, prin pedeapsă "executată sau considerată ca executată" se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispozițiilor art. 71 din Codul penal raportat la art. 186 din Codul penal
ÎCCJ: Cum se calculează pedeapsa în caz de recidivă?
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării renunțării la aplicarea pedepsei
Sentință privind modificări de pedepse (contopire)
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării liberării condiționate
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 15/2018 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 676/267/2017 prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Decizia nr. 14/2019 privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Timișoara - Secția penală
Decizia nr. 15/2014 sesizarea formulată de Curtea de Apel București Secția I penală, prin Încheierea de ședință din 24 februarie 2014 pronunțată în Dosarul nr. 276/93/2014, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod penal, ce reglementează regimul sancționator al recidivei, în situația în care fapta a fost săvârșită după executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioară, pot fi interpretate în sensul că pot fi aplicabile și persoanelor ce au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu reținerea art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal anterior, în situația în care pedeapsa aplicată a fost redusă în baza art. 6 din noul Cod penal
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 18/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 37 lit. b), în concurs cu cele ale art. 37 lit. a) din Codul penal, atunci când prima condamnare a fost avută în vedere ca prim termen al recidivei postexecutorii în cauza care atrage aplicarea art. 37 lit. a) din același cod
;
se încarcă...