Art 42 Condamnări care nu atrag starea de recidivă | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Unitatea și pluralitatea de infracțiuni - Condamnări care nu atrag starea de recidivă -
Art. 42. -
Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1)

La stabilirea stării de recidivă nu se ține seama de hotărârile de condamnare privitoare la: Jurisprudență

a) faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală; Jurisprudență, Reviste (12)

b) infracțiunile amnistiate; Jurisprudență, Reviste (12)

c) infracțiunile săvârșite din culpă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În art. 42 noul C. pen. sunt menționate hotărârile de condamnare de care nu se ține seama la stabilirea stării de recidivă. Este vorba despre cele care privesc: fapte care nu mai sunt prevăzute de legea penală (dezincriminate), infracțiuni amnistiate și infracțiuni săvârșite din culpă. 
    Se observă că prin comparare cu situația regăsită în C. pen. din 1968, în art. 38 (unde erau menționate cinci situații) noul C. pen. reduce numărul de cazuri înscrise în acest punct. Prima ipoteză care nu se mai regăsește este cea referitoare la condamnările pronunțate pentru fapte comise în timpul minorității. Soluția se fundamentează pe împrejurarea că, în conformitate cu prevederile noul C. pen., minorii infractori nu mai sunt sancționați cu pedeapsa închisorii, împotriva lor dispunându-se numai măsuri educative. Pentru ase completa cadrul de reglementare, art. 9 din Legea nr. 187/2012 precizează că „Pedepsele cu închisoarea aplicate în baza dispozițiilor Codului penal din 1969 pentru infracțiuni comise în timpul minorității nu vor fi luate în considerare la stabilirea stării de recidivă potrivit dispozițiilor Codului penal”. Mai mult, în alin. (2) al aceluiași articol, se dispune că „infracțiunile comise în timpul minorității, pentru care s-au aplicat pedepse în baza dispozițiilor Codului penal din 1969, nu constituie impedimente pentru dispunerea renunțării la aplicarea pedepsei, amânării aplicării pedepsei sau suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru oinfracțiune comisă ulterior condamnării definitive”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Dispozițiile art. 42 reiau reglementarea de la art. 38 C. pen. din 1969, cu mențiunea că în enumerarea propusă nu mai sunt cuprinse infracțiunile comise în timpul minorității (minorilor aplicându-li-se numai măsuri educative, nu și pedepse, conform noului Cod) și nici cele pentru care aintervenit sau s-a împlinit termenul de reabilitare, deoarece acest element afost cuprins în chiar definiția recidivei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cazurile prevăzute de lege semnifică, potrivit doctrinei, condițiile negative privind termenii recidivei, adoptându-se o formulă mai concisă față de textul corespondent din Codul penal din 1969 (art. 38), înscriindu-se expres în această categorie condamnările privitoare la faptele dezincriminate (potrivit noii concepții asupra sferei dezincriminării, conform art. 4 NCP în lumina art. 3 din Legea nr. 187/2012), infracțiunile amnistiate și infracțiunile săvârșite din culpă. Nu sunt preluate expres din textul art. 38 CP 1969 referirile la condamnările pentru infracțiunile comise în timpul minorității, ceea ce nu modifică incompatibilitatea acestora cu starea de recidivă, ținând cont însă de reconsiderarea regimului de sancționare aplicabil acestei categorii de infractori, ca regim unic, constând în măsuri educative (neprivative ori privative de libertate). Potrivit Legii pentru punerea în aplicare a noului Cod penal [art. 9 alin. (1)], "pedepsele cu închisoarea aplicate în baza dispozițiilor Codului penal din 1969 pentru infracțiuni comise în timpul minorității nu vor fi luate în considerare la stabilirea stării de recidivă potrivit dispozițiilor Codului penal". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 32 Tentativa
Art 33 Pedepsirea tentativei
Art 34 Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Art 35 Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Art 36 Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Art 37 Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Art 38 Concursul de infracțiuni
Art 39 Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Art 40 Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Art 41 Recidiva
Art 42 Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Art 43 Pedeapsa în caz de recidivă
Art 44 Pluralitatea intermediară
Art 45 Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Art 46 Autorul și coautorii
Art 47 Instigatorul
Art 48 Complicele
Art 49 Pedeapsa în cazul participanților
Art 50 Circumstanțe personale și reale
Art 51 Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Art 52 Participația improprie
Reviste:
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor legale prin care procurorul putea renunța în anumite cazuri la urmărirea penală
Individualizarea aplicării și executării pedepselor. Aspecte pro și contra
Aspecte doctrinare și jurisprudențiale privind măsurile de supraveghere și obligațiile impuse de instanță în cazul amânării aplicării pedepsei și suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Amânarea aplicării unei pedepse. Necesitatea existenței unui acord pozitiv de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Stabilire, aplicare (condamnare), două stagii distincte în cadrul procesului sancționator
Condițiile dispunerii renunțării la aplicarea pedepsei (II)
Renunțarea la aplicarea pedepsei. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Instanța supremă a motivat decizia sa referitor la revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare dacă se săvârșește o infracțiune intenționată în termenul de supraveghere
O altă noutate în Codul Penal: Amânarea aplicării pedepsei
Noul Cod Penal: Renunțarea la aplicarea pedepsei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
;
se încarcă...