Art 40 Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Unitatea și pluralitatea de infracțiuni - Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente -
Art. 40. -
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracțiune concurentă, se aplică dispozițiile art. 39. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dispozițiile art. 39 se aplică și în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracțiune concurentă. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

(3) Dacă infractorul a executat integral sau parțial pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracțiunile concurente. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Modele (2)

(4) Dispozițiile privitoare la aplicarea pedepsei în caz de concurs de infracțiuni se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

(5) În cazul contopirii pedepselor conform alin. (1) - (4) se ține seama și de pedeapsa aplicată printr-o hotărâre de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o infracțiune concurentă, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. reglementează contopirea pedepselor pentru infracțiunile concurente într-o manieră asemănătoare cu reglementarea existentă în C. pen. din 1968 (art. 36). Elementul de diferențiere este formularea din alin. (5) al art. 40 noul C. pen., în conformitate cu care în cazul contopirii se ține cont de situația în care una sau mai multe din infracțiunile concurente au fost judecate și s-a pronunțat ohotărâre de condamnare în străinătate. Contopirea se va face în aceste condiții numai dacă hotărârea de condamnare afost recunoscută potrivit legii. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul din noul Cod penal apreluat, cu unele particularități, dispozițiile art. 36 C. pen. din 1969. 
    În privința modificărilor aduse, se constată că au fost eliminate prevederile privind aplicarea pedepselor complementare și amăsurilor de siguranță în caz de concurs de infracțiuni, măsură justificată, având în vedere că astfel de reglementări se găsesc în dispozițiile art. 45 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea instituției contopirii oferă rezolvarea situațiilor din practică atunci când infracțiunile concurente au fost judecate separat în fața unor instanțe diferite sau chiar în fața aceleiași instanțe, dar asupra cărora s-au pronunțat hotărâri distincte de condamnare. Noul Cod penal distinge mai multe ipoteze, regimul de sancționare aplicabil concursului, cu referire la aplicarea pedepsei principale, rămânând același, în conformitate cu dispozițiile art. 39 NCP. Deși redactat într-o manieră asemănătoare celei din art. 36 CP 1969, conținutul normativ nou este unul restrâns, legea nemaifăcând trimitere la aplicarea corespunzătoare a altor sanc­țiuni de drept penal (pedepse complementare și măsuri de siguranță), regi­mul acestora fiind reglementat în articolul ce încheie sediul materiei rezervate pluralității de infracțiuni (art. 45 NCP). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 30 Eroarea
Art 31 Cazul fortuit
Art 32 Tentativa
Art 33 Pedepsirea tentativei
Art 34 Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Art 35 Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Art 36 Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Art 37 Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Art 38 Concursul de infracțiuni
Art 39 Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Art 40 Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Art 41 Recidiva
Art 42 Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Art 43 Pedeapsa în caz de recidivă
Art 44 Pluralitatea intermediară
Art 45 Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Art 46 Autorul și coautorii
Art 47 Instigatorul
Art 48 Complicele
Art 49 Pedeapsa în cazul participanților
Art 50 Circumstanțe personale și reale
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 140^1 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, în sensul de a se stabili calificarea și competența de soluționare a cererii de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțate de o instanță străină, formulată de condamnat în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instanțele române și deducerii duratei executate în străinătate
Recidivă postcondamnatorie. Concurs de infracțiuni. Revocarea liberării condiționate
Infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (1) Cod penal. Infracțiunea continuată
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Pedeapsa în caz de recidivă
Competența de soluționare a cererii de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțate de o instanță străină
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Concursul de infracțiuni: o succintă analiză comparativă între noua și vechea reglementare
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință privind modificări de pedepse (contopire)
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării liberării condiționate
Cerere de contopire a pedepselor pentru infracțiuni concurente.
;
se încarcă...