Art 38 Concursul de infracțiuni | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Unitatea și pluralitatea de infracțiuni - Concursul de infracțiuni -
Art. 38. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4)

(1) Există concurs real de infracțiuni când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (53), Modele (2)

(2) Există concurs formal de infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune săvârșită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conținutul mai multor infracțiuni. Jurisprudență, Reviste (18)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul art. 38 noul C. pen. cuprinde oreglementare comparabilă cu cea din C. pen. din 1968, elementele de diferențiere fiind generate doar de necesitatea de consacrare legală aunor clasificări doctrinare din materia concursului de infracțiuni. Astfel, texul definește concursul denumit expres concurs real de infracțiuni, iar spre deosebire de soluția din C. pen. din 1968 se face precizarea că „există concurs real de infracțiuni când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană prin acțiuni distincte”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Instituția concursului, ca formă a pluralității de infracțiuni, era prevăzută în dispozițiile art. 33 C. pen. din 1969. În art. 38 C. pen.., spre deosebire de reglementarea anterioară, se face referire expresă la concursul „real” și la concursul „formal” (ideal) de infracțiuni, iar în definiția concursului real se face precizarea că infracțiunile concurente sunt săvârșite „prin acțiuni sau inacțiuni distincte”, „aceasta pentru a răspunde precizărilor făcute în doctrina penală în materia concursului real de infracțiuni” (Expunere de motive). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Pluralitatea de infracțiuni reprezintă situația în care aceeași persoană a săvârșit mai multe infracțiuni. Altfel zis, ținând seama de prevederile art. 38, art. 41 și art. 44 C. pen., prin pluralitate de infracțiuni înțelegem situația în care o persoană a săvârșit două sau mai multe infracțiuni înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele sau a săvârșit o nouă infracțiune după ce a fost condamnată definitiv pentru alte infracțiuni comise anterior. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pluralitatea de infracțiuni, semnificând situația în care aceeași persoană a săvârșit două sau mai multe infracțiuni înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele sau a săvârșit o nouă infracțiune după ce a fost condamnată definitiv pentru o alta comisă anterior, a fost transpusă pe plan juridico-penal prin formele acesteia și sistemele de sancționare corespunzătoare fiecărei forme în parte, în funcție de structura și caracteristicile sale. În cadrul legal al pluralității de infracțiuni (art. 38-45 NCP), se delimitează ca forme concursul de infracțiuni, recidiva și pluralitatea intermediară, care, sub aspectul condițiilor de existență și al tratamentului aplicabil, vizează preponderent persoana fizică infractor major, alte dispoziții de interes în materie fiind trecute în cadrul reglementării privitoare la răspunderea penală a persoanelor juridice, respectiv a minorității, fiind incluse în Titlul V și Titlul VI din partea generală a noului Cod penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 28 Iresponsabilitatea
Art 29 Intoxicația
Art 30 Eroarea
Art 31 Cazul fortuit
Art 32 Tentativa
Art 33 Pedepsirea tentativei
Art 34 Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Art 35 Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Art 36 Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Art 37 Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Art 38 Concursul de infracțiuni
Art 39 Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Art 40 Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Art 41 Recidiva
Art 42 Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Art 43 Pedeapsa în caz de recidivă
Art 44 Pluralitatea intermediară
Art 45 Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Art 46 Autorul și coautorii
Art 47 Instigatorul
Art 48 Complicele
Reviste:
Concursul de infracțiuni: o succintă analiză comparativă între noua și vechea reglementare
Reflecții asupra infracțiunii de abandon de familie, comisă prin două dintre modalitățile normative
21. Furt calificat. Fapte distincte încadrate juridic într-o singură infracțiune. Reținerea concursului real de infracțiuni direct în apel. Inadmisibilitate
Infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (1) Cod penal. Infracțiunea continuată
Ce hotărâre trebuie să se pronunțe când instanța schimbă încadrarea juridică a faptei din actul de sesizare?
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Șantaj. Lipsa laturii subiective. Existența infracțiunii de amenințare/Blackmail. Lack of subjective part. Existence of the crime of threat
Control judiciar. Cerere de modificare. Condiții de admitere. încuviințarea părăsirii țării
20. Luare de mită. Abuz în serviciu. Concurs ideal de infracțiuni. Condiții
Introducerea în țară de droguri pentru consum propriu, unitate sau pluralitate infracțională? Discuții pe marginea unei dificile chestiuni de drept
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării liberării condiționate
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 3/2020 privind pronunțarea asupra sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 5.916/99/2016, prin care se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție dezlegarea unei chestiuni de drept
;
se încarcă...