Art 379 Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Infracțiuni contra familiei - Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului -
Art. 379. -
Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Reținerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimțământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredințat minorul potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta persoanei căreia i s-a încredințat minorul prin hotărâre judecătorească spre creștere și educare de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre părinți să aibă legături personale cu minorul, în condițiile stabilite de părți sau de către organul competent. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Infracțiunea era reglementată în C. pen. din 1968 cu aceeași denumire marginală (Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului). Observăm că legiuitorul noul C. pen. nu a operat nicio modificare cu privire la conținutul constitutiv al acestei infracțiuni, cu excepția ultimului alineat din reglementarea anterioară, care prevedea posibilitatea împăcării părților, în prezent această dispoziție fiind înlăturată. Cu privire la sancțiuni, limitele de pedeapsă au fost menținute. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Incriminarea are corespondent în art. 307 C. pen. din 1969, pe care îl preia în integralitate, cu excepția împăcării. Această cauză de înlăturare a răspunderii penale nu mai operează, în noua reglementare, cu privire la infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului. Cu caracter general, împăcarea nu mai intervine decât în cazul infracțiunilor în care este prevăzută expres și în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu [art. 159 alin. (1) C. pen..]. În aceste condiții de cvasi-identitate, doctrina și jurisprudența anterioară își mențin valabilitatea. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului reprezintă modalitatea de sancționare pe plan penal a nerespectării drepturilor prevăzute la art. 262 C. civ.., art. 401 alin. (1) C. civ.. și a art. 17 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, potrivit cu care părintele sau, după caz, părinții separați de copilul lor au dreptul de a avea legături personale cu acesta. Acest drept este prevăzut și de Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990. Potrivit jurisprudenței Curții europene a drepturilor omului pe tărâmul art. 8 din Convenție, legăturile personale între părinte și copilul său reprezintă un element fundamental al vieții de familie, chiar dacă relația dintre părinți s-a rupt, iar măsurile interne care împiedică o astfel de relație constituie o ingerință în dreptul la viață familială846. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 379 CP, "(1) Reținerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimțământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredințat minorul potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. 
   (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta persoanei căreia i s-a încredințat minorul prin hotărâre judecătorească, spre creștere și educare, de a împiedica în mod repetat, pe oricare dintre părinți să aibă legături personale cu minorul, în condițiile stabilite de părți sau de către organul competent. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului înscrisă în art. 379 NCP are corespondent în incriminarea cu aceeași denumire marginală prevăzută în art. 307 CP 1969. 
    O examinare comparativă a textelor de incriminare din vechea și noua lege penală generală permite a se constata că această infracțiune are un conținut identic în ambele reglementări. Atât elementele constitutive, cât și regimul sancționator din Codul penal din 1969 au fost preluate integral în noul cod. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 369 Incitarea la ură sau discriminare
Art 370 Încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni
Art 371 Tulburarea ordinii și liniștii publice
Art 372 Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase
Art 373 Împiedicarea desfășurării unei adunări publice
Art 374 Pornografia infantilă
Art 375 Ultrajul contra bunelor moravuri
Art 376 Bigamia
Art 377 Incestul
Art 378 Abandonul de familie
Art 379 Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului
Art 380 Împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu
Art 381 Împiedicarea exercitării libertății religioase
Art 382 Profanarea lăcașurilor sau a obiectelor de cult
Art 383 Profanarea de cadavre sau morminte
Art 384 Prelevarea ilegală de țesuturi sau organe
Art 385 Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
Art 386 Coruperea alegătorilor
Art 387 Frauda la vot
Art 388 Frauda la votul electronic
Art 389 Violarea confidențialității votului
Reviste:
Autoritatea părintească
Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului. Studiu de caz - programul de vizitare în urma divorțului
Extrădare pasivă. Condiția privind gravitatea pedepsei
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Mijloace de constrângere a părintelui rebel în executarea hotărârilor judecătorești privitoare la minori
Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal^1 /L'annuellement des documents et l'annulation des actes juridiques dans la procedure penale/Cancellation of documents and annulment of acts in criminal proceedings
Care sunt infracțiunile contra familiei și cum sunt ele pedepsite?
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Legislație conexă :
Convenția asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii din 25.10.1980 *)
;
se încarcă...