Art 335 Conducerea unui vehicul fără permis de conducere | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere -
Art. 335. -
Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana care încredințează un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că se află în una dintre situațiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influența alcoolului ori a unor substanțe psihoactive. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

CCR: Fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curții Constituționale-CCR (www.ccr.ro) în data de 04.04.2017,“Curtea Constituțională…..cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal, care nu incriminează fapta de conducere pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier, fără permis de conducere, este neconstituțională.
CCR a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) din Codul penal încalcă art. 1 alin. (3) și (5) privind statul român, art. 16 privind egalitatea în drepturi și art. 22 privind dreptul la viață, integritate fizică și psihică din Legea fundamentală.
[ Mai mult... ]

Despre încredințarea unui vehicul unei persoane care are o îmbibație alcoolică - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 25.05.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 14/25.05.2020 în dosarul nr.21/1/2020 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr.918/271/2019, prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă, în condițiile art.335 alin.(3) din Codul penal, acțiunea de încredințare a unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știa că se află sub influența alcoolului, trebuie să vizeze o persoană care să aibă o îmbibație alcoolică de peste 0,80g/l alcool pur în sânge sau este suficient ca aceasta să aibă o îmbibație alcoolică indiferent de gradul de alcoolemie?”.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ: Despre conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), prin Decizia nr. 11/12.04.2017 ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a stabilit că:
În interpretarea noțiunii de „autovehicul”, prevăzută de art.334 alin.1 din Codul penal și art.335 alin.1 din Codul penal, raportat la art.6 pct.6 și pct.30  din O.U.G. nr.195/2002, modificată și completată prin OG nr.21/26.08.2014, conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere nu întrunește condițiile de tipicitate ale infracțiunilor prevăzute de art. 334 alin. 1 din Codul penal, respectiv, de art. 335 alin. 1 din Codul penal.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ:Obligația inculpatului de a nu conduce anumite vehicule în cadrul controlului judiciar - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 29.10.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.18/ 29.10.2019 în dosarul nr.1878/1/2019 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava – Secția penală și pentru cauze penale cu minori în dosarul nr.7322/285/2017, prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă obligația inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce și întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal” și stabilește că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unei analize comparative textul incriminator din noul C. pen. cu cel corespondent din O.U.G. nr. 195/2002 (art. 86), constatăm anumite schimbări, dar neesențiale, și anume: adăugarea, în cuprinsul alin. (1) aprecizării „pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere”; comprimarea formulării „produse ori substanțe stupefiante sau amedicamentelor cu efecte similare acestora”, existentă în cuprinsul alin. (3), în expresia „substanțe psihoactive” (potrivit art. 241 din Legea nr. 187/2012, prin substanțe psihoactive se înțelege substanțele stabilite prin lege, la propunerea Ministerului Sănătății); eliminarea, din conținutul alin. (3), aipotezei constând în încredințarea autovehiculului unei persoane care suferă de oboală psihică (M.A. Hotca, în Noul Cod penal comentat, vol. II, p. 768). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Infracțiunea se găsea, anterior intrării în vigoare a noului Cod penal, reglementată în cuprinsul O.U.G. nr. 195/2002, republicată, în art. 86 al actului normativ. Diferențele între cele două texte sunt reduse ca incidență și constau în faptul că termenul autovehicul a fost înlocuit, în cuprinsul alin. (2) și (3), cu cel de vehicul, iar din textul alineatului ultim a dispărut referirea la o persoană care suferă de o boală psihică. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Existența traficului rutier presupune introducerea unui risc în societate, și anume de producere a unor accidente. Acesta este însă un risc asumat, pentru că se presupune că beneficiile aduse de desfășurarea unei asemenea activități sunt mai mari decât eventualele pagube. Cu toate acestea, când activitățile sunt desfășurate de persoane care nu cunosc legislația sau nu au dobândit abilitățile necesare conducerii unui vehicul, riscurile devin majore, iar legiuitorul a înțeles să sancționeze în cadrul ilicitului penal conducerea unui vehicul fără autorizarea primită de la organele abilitate, adică fără obținerea permisului de conducere [alin. (1)]. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 335 CP, "(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
   (2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

Infracțiunile rutiere. Comentarii și jurisprudență
    Limitele de pedeapsă, cu închisoarea, sunt aceleași în ambele reglementări și sunt cuprinse: 
   1. între 1 an și 5 ani, în cazul infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (1) NCP și de art. 86 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002; 
   2. între 6 luni și 3 ani, în cazul infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) NCP și de art. 86 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002; 
   3. între 6 luni și 3 ani, în cazul infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (3) NCP și de art. 86 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 325 Falsul informatic
Art 326 Falsul în declarații
Art 327 Falsul privind identitatea
Art 328 Infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin
Art 329 Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă
Art 330 Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă
Art 331 Părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Art 332 Distrugerea sau semnalizarea falsă
Art 333 Accidentul de cale ferată
Art 334 Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
Art 335 Conducerea unui vehicul fără permis de conducere
Art 336 Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Art 337 Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Art 338 Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia
Art 339 Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice
Art 340 Nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor
Art 341 Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public
Art 342 Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor
Art 343 Uzul de armă fără drept
Art 344 Ștergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
Art 345 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
Reviste:
Efectele interpretărilor diferite date normelor penale de Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție - completele pentru soluționarea recursurilor în interesul legii și completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Condamnații pentru ucidere din culpă în accidente rutiere, fără suspendarea pedepsei
Despre încredințarea unui vehicul unei persoane care are o îmbibație alcoolică
Legea nr. 221/2009. Despăgubiri. Analiza deciziilor Curții Constituționale nr. 1354/2010 și 1358/2010. Admitere recurs. Opinie separată cu privire la cuantumul daunelor morale
Fapta putativă în cazul traficului de droguri de risc și eroarea de fapt în cazul efectuării fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Aspecte de practică judiciară
Considerații asupra consecințelor indezirabile ale recursului compensatoriu. provocări conceptuale și structurale
Propuneri de lege ferenda pentru modificarea legislației în materie penală
Renunțare la aplicarea pedepsei. Condiții de aplicare. Conducerea fără permis a unui ATV, pe o distanță de 500 metri, justifică aplicarea instituției
ÎCCJ: Despre conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier
Doctrină:
Infracțiunile rutiere. Comentarii și jurisprudență
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 11/2017 privind pronunțarea deciziei în soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara, Secția penală, prin Încheierea din data de 27 ianuarie 2017, în Dosarul nr. 9.349/325/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 224/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal și art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Legislație conexă :
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
;
se încarcă...