Art 326 Falsul în declarații | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Falsuri în înscrisuri - Falsul în declarații -
Art. 326. -
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (8), Modele (2), Proceduri (1)

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Infracțiunea de fals în declarații reia cuprinsul art. 292 C. pen. din 1968, fiind adăugată și ipoteza în care falsul în declarații este făcut unității în care își desfășoară activitatea făptuitorul, nu numai persoanelor prevăzute în art. 175 noul C. pen.. 
    Funcționarul sau alt salariat care consemnează declarația va fi socotit autorul infracțiunii prevăzute la art. 263 C. pen. din 1968 [art. 267 noul C. pen. (Omisiunea sesizării), n.n. – R.-F.G.], în cazul în care, cunoscând falsitatea declarației, aprimit să oconsemneze pur și simplu, fără asesiza organele de urmărire penală (V. Dongoroz, Explicații teoretice ale Codului penal român, vol. IV, p. 457). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Dispoziția corespunde celei prevăzute de art. 292 C. pen. din 1969, cu o singură diferență, situată la nivelul subiectului auxiliar (funcționarul sau alt salariat competent să ia act de declarația falsă). Astfel, sintagma organ sau instituție de stat ori altă unitate dintre cele la care se referă art. 145 a fost înlocuită de persoană dintre cele prevăzute în art. 175 sau unitate în care aceasta își desfășoară activitatea. Este posibil ca, determinat de redefinirea noțiunii de funcționar public, să existe, în anumite cazuri, diferențe care, strict din această perspectivă, să facă necesară identificarea legii penale mai favorabile. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Infracțiunea de fals în declarații afost preluată așa cum era reglementată în Codul penal anterior, singura modificare fiind cea determinată de schimbarea înțelesului noțiunii de funcționar public, fiind necesar acum ca declarația să fie făcută unei persoane dintre cele prevăzute de art. 175 C. pen.. sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea. 
    Norma incriminatoare 
    Art. 326. Falsul în declarații [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Prin prezentul act, în vederea perfectării contractului de vânzare, eu, mandanta, declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 326 Cod penal privind declarațiile neadevărate, că imobilele nu sunt grevate de sarcini sau servituți, nu sunt scoase din circuitul civil, nu sunt afectate de nicio clauză de inalienabilitate sau indisponibilitate legală sau convențională, asumându-mi obligația de garanție prevăzută de art. 1695 și art. 1707 C. civ.. în situația perfectării actului de înstrăinare în baza prezentului mandat special și consimt la intabularea dreptului de proprietate pe numele cumpărătorilor. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 326 CP, "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane din cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 316 Falsificarea de valori străine
Art 317 Falsificarea de instrumente oficiale
Art 318 Folosirea instrumentelor false
Art 319 Falsificarea de instrumente de autentificare străine
Art 320 Falsul material în înscrisuri oficiale
Art 321 Falsul intelectual
Art 322 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
Art 323 Uzul de fals
Art 324 Falsificarea unei înregistrări tehnice
Art 325 Falsul informatic
Art 326 Falsul în declarații
Art 327 Falsul privind identitatea
Art 328 Infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin
Art 329 Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă
Art 330 Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă
Art 331 Părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Art 332 Distrugerea sau semnalizarea falsă
Art 333 Accidentul de cale ferată
Art 334 Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
Art 335 Conducerea unui vehicul fără permis de conducere
Art 336 Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Reviste:
21. Plângere împotriva ordonanței de clasare. Fals în declarații cu ocazia administrării interogatoriului civil. Neîntrunirea elementelor constitutive
Evaziunea fiscală
16. Contestație cameră preliminară. Lipsă citare
Ce presupune verificarea situației fiscale personale?
Ce e nou la examenul de șofer?
Codul penal, modificat pentru coronavirus. O nouă infracțiune - omisiunea de date. Ce pedepse sunt pentru nerespectarea izolării și carantinei
Considerații asupra procedurii desființării de înscrisuri, reglementată de art. 549^1 din Codul de procedură penală. Aspecte privind obiectul, procedura și competența de soluționare
Conflict de competență. Judecător de cameră preliminară. Declinare de competență
ANALIZĂ Ce este izolarea la domiciliu – obligații, drepturi, sancțiuni. Răspunsuri la cele mai importante întrebări
Impactul stării de urgență asupra fenomenului criminal. Certitudine și probabilitate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Vânzare-cumpărare imobil.
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Proceduri:
Procedură privind obținerea unui permis de conducere
Legislație conexă :
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
;
se încarcă...