Art 304 Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni de serviciu - Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice -
Art. 304. -
Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (4)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității, de către cel care ia cunoștință de acestea, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) și alin. (2), s-a săvârșit o infracțiune împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de protecție a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă s-a comis cu intenție o infracțiune contra vieții, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 304 noul C. pen. reunesc, sub aceeași cupolă incriminatorie, prevederile art. 298 C. pen. din 1968, precum și dispozițiile art. 20 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor (M.Of. nr. 964 din 28 decembrie 2002), operând și anumite modificări la nivel sancționator. 
    Noua incriminare cuprinde o variantă tip la alin. (1), o variantă atenuată la alin. (2), dar și o variantă agravată cu două modalități alternative expusă la alin. (3). În actuala reglementare, legiuitorul a urmărit protecția informațiilor secret de serviciu, care nu erau avute în vedere în C. pen. din 1968, sau a altor informații care nu sunt destinate publicității. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice constituie o incriminare nouă numai sub aspectul prevederii sale distincte în Codul penal actual. În privința conținutului, aceasta reunește, în linii mari, reglementările prevăzute în art. 298 C. pen. din 1969 (divulgarea secretului economic), art. 196 C. pen. din 1969 (divulgarea secretului profesional), cât și art. 20 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor (M.Of. nr. 964 din 28 decembrie 2002). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 304 CP, "(1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 
   (2) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității, de către cel care ia cunoștință de acestea se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, deși reprezintă una dintre incriminările noi din categoria infracțiunilor de serviciu, în conținutul său normativ cuprinde și elemente constitutive ale unor infracțiuni din legea veche, și anume divulgarea secretului economic, prevăzută în art. 298 CP 1969, și divulgarea unor informații referitoare la martorul protejat, prevăzută în art. 20 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor(48). Cu alte cuvinte, infracțiunea examinată reprezintă o incriminare nouă ca infracțiune de serviciu, dar, totodată, unele dintre elementele din conținutul său au corespondent în reglementarea anterioară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 294 Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia
Art 295 Delapidarea
Art 296 Purtarea abuzivă
Art 297
Art 298 Neglijența în serviciu
Art 299 Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual
Art 300 Uzurparea funcției
Art 301 Conflictul de interese
Art 302 Violarea secretului corespondenței
Art 303 Divulgarea informațiilor secrete de stat
Art 304 Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice
Art 305 Neglijența în păstrarea informațiilor
Art 306 Obținerea ilegală de fonduri
Art 307 Deturnarea de fonduri
Art 308 Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane
Art 309 Faptele care au produs consecințe deosebit de grave
Art 310 Falsificarea de monede
Art 311 Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată
Art 312 Falsificarea de timbre sau efecte poștale
Art 313 Punerea în circulație de valori falsificate
Art 314 Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori
Reviste:
Câteva considerații în legătură cu neconstituționalitatea dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Protecția informațiilor clasificate. Accesul avocatului la informații clasificate în procesul penal
Neconstituționalitatea unor norme ale noului Cod penal
Câteva considerații pe marginea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codului de Procedură Penală
Parlamentul a scos conflictul de interese din Codul Penal. Cu ce a fost înlocuită infracțiunea?
Răspunderea arbitrilor
Răspunderea disciplinară a executorilor judecătorești
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...