Art 297 | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni de serviciu - Abuzul în serviciu -
Art. 297. -
  Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (4), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (83), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (24), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (60), Comentarii expert (4)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

C O M U N I C A T - Înalta Curte de Casație și Justiție - Decizia nr.3 în dosarul nr.1905/1/2018 - soluție de respingere - Marian Orzață
În ședința din 11 februarie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat recursul în interesul legii, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.3 în dosarul nr.1905/1/2018
[ Mai mult... ]

Elemente constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu. Subiect activ calificat asistent medical și polițist - Mădălina Moceanu
Fapta inculpatului, polițist la Serviciul Rutier A., aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu constând în investigarea unui accident auto cu victime, de a nu solicita medicului în cel mai scurt timp prelevarea de probe biologice de la conducătorul auto implicat în accident în vederea stabilirii alcoolemiei și de a-i permite conducătorului auto să se deplaseze la volanul autoturismului implicat în accident, deși se afla sub influența alcoolului, întrunește, obiectiv și subiectiv, elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alineat 1 Cod penal, art. 132 din Legea nr. 78/2000.
Avantajul nepatrimonial obținut de conducătorul auto prin fapta polițistului constă în nesancționarea penală a conducătorului auto pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului și în neplata daunelor materiale și morale către victima accidentului, pe care trebuia să le suporte în conformitate cu dispozițiile art. 24 alineat 1 litera b din O.U.G. nr. 54/2016.
[ Mai mult... ]

Extras din Decizia C.C.R. nr. 392 din 6 iunie 2017 cu privire la problema reglementării unui prag valoric la infracțiunea de abuz în servciu - Marian Orzață
DECIZIA nr.392 din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.248 din Codul penal din 1969, ale art.297 alin.(1) din Codul penal și ale art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
"Dreptul penal trebuie să rămână întotdeauna o măsură la care se recurge în ultimă instanță. Prin urmare, legiuitorul trebuie să analizeze dacă alte măsuri decât cele de drept penal, de exemplu regimuri de sancțiuni de natură administrativă sau civilă, nu ar putea asigura în mod suficient aplicarea politicii și dacă dreptul penal ar putea aborda problemele mai eficace.
[ Mai mult... ]

Infracțiunea de abuz în serviciu în cazul agentului de pază - Mădălina Moceanu
Întrucât încălcarea cu intenție de către inculpat a obligației prevăzute de art. 46 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 333/2003, de a prinde și a prezenta poliției pe cei care au agresat persoanele vătămate în data de 1.05.2015, agresori care se aflau chiar în clubul păzit de inculpat în momentul în care au sosit organele de poliție la fața locului, rezultă că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 308 Cod penal.
Extras din Decizia penala nr.840/Ap/17.12.2018 , Curtea de Apel Brasov, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 297 noul C. pen. realizează ounificare acelor trei forme de abuz în serviciu existente în reglementarea anterioară în cadrul art. 246-248 C. pen. din 1968, prin resistematizarea conținutului constitutiv al incriminărilor precedente, iar în plan sancționator operează osporire alimitelor pedepsei. 
    Astfel, textul legal analizat cuprinde o variantă tip în cadrul alin. (1), reunind abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor și contra intereselor publice din vechea reglementare, eliminând diferențierea între domeniul public și cel privat, afectate prin îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea unui act din cadrul atribuțiilor de serviciu ale funcționarului public. Există și anumite modificări sub aspectul redactării textului legal, prin renunțarea la urmarea imediată constând în „o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituții de stat ori al unei alte unități din cele la care se referă art. 145”, justificată atât prin prisma inexistenței consacrării acesteia în practica judiciară, cât și prin aleatoriul permis de lipsa criteriilor de evaluare a acesteia, o eventuală tulburare a unei activități fiind, în cele din urmă, evaluată tot cu ajutorul unor criterii valorice, determinând astfel incidența celeilalte urmări imediate – paguba. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, contra intereselor publice și prin îngrădirea unor drepturi, prevăzute de art. 246-248 C. pen. din 1969, au fost unificate într-un singur text, cel de la art. 297 C. pen.., reglementare ce simplifică modul de aplicare a dispozițiilor legale în materie. Abuzul în serviciu se poate realiza într-o variantă de bază, incriminată de art. 297 alin. (1), o variantă asimilată, cea prevăzută de art. 297 alin. (2), una atenuată (art. 308) și una agravată (art. 309). Alte modificări față de reglementarea anterioară constau în renunțarea la condiția de procedibilitate a plângerii prealabile pentru infracțiunea săvârșită de o altă persoană decât funcționarul public [art. 258 alin. (2) C. pen. din 1969], precum și, în cazul variantei asimilate, în eliminarea „originii sociale” ca mobil special al conduitei infracționale, întrucât poate fi inclus în celelalte temeiuri de îngrădire a exercitării unor drepturi. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Textul actual al infracțiunii de abuz în serviciu reunește faptele penale prevăzute în Codul penal anterior în art. 246-248 (abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor, abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuzul în serviciu contra intereselor publice). Printr-o asemenea reglementare se evită problemele de încadrare juridică ivite în legislația trecută, pentru situația în care atitudinea abuzivă aducea atingere atât intereselor publice, cât și celor private, caz în care unele instanțe au reținut un concurs de infracțiuni între abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor și abuzul în serviciu contra intereselor publice. Așa cum s-a arătat în doctrină550, oasemenea soluție reflecta oconfuzie cu privire la valoarea socială ocrotită prin intermediul acestei infracțiuni, deoarece, fiind oinfracțiune de serviciu, pluralitatea de victime nu trebuia să conducă la reținerea unei pluralități de infracțiuni, ca în cazul infracțiunilor contra persoanei551. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit prevederilor art. 297 CP, "(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunii de abuz în serviciu înscrise în art. 297 NCP îi corespund incriminările prevăzute în art. 246, art. 247 și art. 248 CP 1969. Infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi și abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzute în textele anterior menționate, au fost reunite în noul Cod penal într-un singur text de incriminare, cu denumirea marginală "Abuzul în serviciu", realizându-se astfel o simplificare a incriminării unor astfel de fapte. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 287 Nerespectarea hotărârilor judecătorești
Art 288 Neexecutarea sancțiunilor penale
Art 289 Luarea de mită
Art 290 Darea de mită
Art 291 Traficul de influență
Art 292 Cumpărarea de influență
Art 293 Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia
Art 294 Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia
Art 295 Delapidarea
Art 296 Purtarea abuzivă
Art 297
Art 298 Neglijența în serviciu
Art 299 Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual
Art 300 Uzurparea funcției
Art 301 Conflictul de interese
Art 302 Violarea secretului corespondenței
Art 303 Divulgarea informațiilor secrete de stat
Art 304 Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice
Art 305 Neglijența în păstrarea informațiilor
Art 306 Obținerea ilegală de fonduri
Art 307 Deturnarea de fonduri
Reviste:
Unele comentarii privind modificările Codului penal care urmează să fie adoptate, cu referire specială la infracțiunile de corupție și de serviciu
Consecințele dezincriminării infracțiunii de neglijență și a modificării conținutului infracțiunii de abuz în serviciu
Abuzul în serviciu - art. 297 C. pen.
Câteva considerații în legătură cu neconstituționalitatea dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Cum a devenit abuzul în serviciu cea mai frecventă infracțiune de corupție
Despre efectele deciziilor interpretative ale Curții Constituționale asupra pedepselor definitive
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Condamnați pentru abuz în serviciu, achitați de curțile de apel în baza unei decizii CCR din 2016
Unele considerații referitoare la caracterul de "lege de dezincriminare" al Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016
Unele controverse privind infracțiunile de serviciu
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 405/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Legislație conexă :
Convenția împotriva corupției din 09.12.2003 *)
Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
;
se încarcă...