Art 28 Iresponsabilitatea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele de neimputabilitate - Iresponsabilitatea -
Art. 28. -
Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul analizat are o formă foarte apropiată de cea a textului corespondent din C. pen. din 1968 (art. 48). Diferențele dintre cele două norme constau în indicarea naturii juridice nou atribuită iresponsabilității (aceea de cauză de neimputabilitate) și de modernizarea terminologică a noii reglementări. Astfel, spre deosebire de C. pen. din 1968 în care cauza iresponsabilității o constituia „alienația mintală”, în noul C. pen. cea care generează iresponsabilitatea este o „boală psihică”. Motivul acestei modificări este acela că în practica medico-legală psihiatrică, cât și în nomenclatorul Organizației Mondiale a Sănătății, expresia „alienație mintală” nu mai este folosită (I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal. Partea generală și Codul penal. Partea generală în vigoare. Prezentare comparativă, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 39). O altă modificare privește înlocuirea expresiei „nu putea fi stăpân pe ele” din C. pen. din 1968 cu expresia „nu putea să le controleze”, cele două sintagme fiind însă sinonime. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Actualul art. 28 își are originea în art. 48 C. pen. din 1969, fiind diferit de acesta prin aceea că iresponsabilitatea devine ocauză de neimputabilitate, precum și prin faptul că alienația mintală, ca și cauză airesponsabilității, afost înlocuită cu boala psihică. 
    2. Definiție. În descrierea conceptului de iresponsabilitate legiuitorul a utilizat metoda mixtă (biologico-psihologică); astfel, există referirea expresă la cauzele ce determină iresponsabilitatea (conform metodei biologice) – boala psihică sau alte cauze, cât și la consecințele acestora asupra intelectului și voinței subiectului (potrivit concepției psihologice) – imposibilitatea persoanei de a a-și da seama de propriile acțiuni sau inacțiuni (factorul intelectiv), de a putea să fie stăpână pe acestea, de a le controla (factorul volitiv). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 28 din noul Cod penal, având ca titlu marginal, Iresponsabilitatea: „Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul de iresponsabilitate 

    Iresponsabilitatea, cauză de neimputabilitate, este reglementată în art. 28 C. pen. Potrivit acestui text "Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul are corespondent în art. 48 CP 1969, în raport de care au intervenit unele modificări de formulare. Noul legiuitor nu mai utilizează referirea la alie­nație mintală, între anul 1968 și perioada contemporană dinamica domeniului medical psihiatric ajungând să problematizeze deplina corectitudine științifică a utilizării acestei expresii pentru desemnarea generică a multiplelor afecțiuni de natură psihică ce pot fi considerate drept stări anormale. În loc de referirea la imposibilitatea de stăpânire a acțiunilor sau inacțiunilor, noul legiuitor a preferat să facă vorbire despre incapacitatea de a le controla. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 18 Dispoziții generale
Art 19 Legitima apărare
Art 20 Starea de necesitate
Art 21 Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Art 22 Consimțământul persoanei vătămate
Art 23 Dispoziții generale
Art 24 Constrângerea fizică
Art 25 Constrângerea morală
Art 26 Excesul neimputabil
Art 27 Minoritatea făptuitorului
Art 28 Iresponsabilitatea
Art 29 Intoxicația
Art 30 Eroarea
Art 31 Cazul fortuit
Art 32 Tentativa
Art 33 Pedepsirea tentativei
Art 34 Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Art 35 Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Art 36 Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Art 37 Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Art 38 Concursul de infracțiuni
Reviste:
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...