Art 26 Excesul neimputabil | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele de neimputabilitate - Excesul neimputabil -
Art. 26. -
Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depășit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporționale cu gravitatea atacului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de necesitate, care nu și-a dat seama, în momentul comiterii faptei, că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În noul C. pen., spre deosebire de soluția din C. pen. din 1968, s-a atribuit natură juridică diferită legitimei apărări și stării de necesitate față de depășirea justificată a limitelor acestor cauze. Astfel, în noul C. pen., legitima apărare și starea de necesitate, în forma lor proprie, sunt cauze justificative, în timp ce depășirea asimilată lor are caracterul de cauză de neimputabilitate. Această soluție de reglementare are în vedere faptul că excesul neimputabil este determinat de o împrejurare personală (un viciu de percepție a atacului sau a pericolului) și atunci se justifică efectul in personam. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Art. 26 C. pen.. preia, în alin. (1), dispozițiile art. 44 alin. (3) C. pen. din 1969, iar în alin. (2) reformulează dispozițiile art. 45 alin. (3) din același Cod. Excesul neimputabil (denumit, sub imperiul Codului penal anterior, exces justificat) de legitimă apărare și cel de stare de necesitate (excesul în acțiunea de salvare) sunt considerate nu cauze justificative, ci cauze de neimputabilitate. Această natură juridică a fost, de altfel, subliniată anterior de doctrină (F. Streteanu, Tratat de drept penal…, op. cit., 2008, p. 503). Alți autori (T. Pop II, p. 530) au considerat că este vorba de o cauză de impunitate sau scuză absolutorie, iar nu de o cauză de neimputabilitate deoarece fapta comisă în astfel de condiții este infracțiune, dar nu este pedepsit autorul său. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul de exces neimputabil 

    Excesul neimputabil este reglementat în art. 26 C. pen., care prevede: "(1) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depășit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporționale cu gravitatea atacului. 
   (2) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de necesitate, care nu și-a dat seama, în momentul comiterii faptei, că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Sub denumirea de "exces neimputabil", noul Cod penal reglementează situația în care o persoană, aflată în stare de legitimă apărare sau în stare de necesitate, verificând - totodată - o stare psiho-fizică specială (tulburarea sau temerea, în cazul stării de legitimă apărare; lipsa conștientizării - "nu și-a dat seama" -, în ipo­teza stării de necesitate), comite o faptă prevăzută de legea penală, depășind limitele de proporționalitate dintre atac și apărare ("limitele unei apărări pro­por­ționale cu gravitatea atacului"), respectiv dintre pericol și actul salvării ("prici­nuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat"). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul de exces neimputabil 

    Excesul neimputabil este reglementat în art. 26 C. pen., care prevede: "(1) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depășit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporționale cu gravitatea atacului. 
   (2) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de necesitate, care nu și-a dat seama, în momentul comiterii faptei, că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 16 Vinovăția
Art 17 Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune
Art 18 Dispoziții generale
Art 19 Legitima apărare
Art 20 Starea de necesitate
Art 21 Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Art 22 Consimțământul persoanei vătămate
Art 23 Dispoziții generale
Art 24 Constrângerea fizică
Art 25 Constrângerea morală
Art 26 Excesul neimputabil
Art 27 Minoritatea făptuitorului
Art 28 Iresponsabilitatea
Art 29 Intoxicația
Art 30 Eroarea
Art 31 Cazul fortuit
Art 32 Tentativa
Art 33 Pedepsirea tentativei
Art 34 Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Art 35 Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Art 36 Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Reviste:
Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară
Diferențele dintre circumstanța atenuantă a săvârșirii infracțiunii în stare de provocare și cauza justificativă a legitimei apărări. Reducerea proporțională a cuantumului daunelor acordate persoanei vătămate în situația reținerii provocării
Unele observatii cu privire la excesul neimputabil
Cauzele justificative și de neimputabilitate în noul Cod penal
Confiscarea extinsă
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Unele particularități ale infracțiunii de delapidare comise în domeniul bancar
Datorie vamală. Calculul penalitărților de întârziere. Data săvârșirii infracțiunii
Infracțiune de lovire sau alte violențe. Vinovăția inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...