Art 256 Tulburarea de posesie | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Distrugerea și tulburarea de posesie - Tulburarea de posesie -
Art. 256. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (162), Reviste (11), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (137), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Tulburarea de posesie este incriminată într-o formulare simplificată. Legiuitorul a renunțat la incriminarea tulburării de posesie atunci când aceasta nu s-a comis prin violențe sau amenințări ori prin strămutarea ori desființarea semnelor de hotar [În Expunerea de motive a noul C. pen. se arată că pentru acest gen de fapte remediul oferit de legislația civilă – acțiunea posesorie – este suficient, nefiind justificată, potrivit principiului minimei intervenții, o sancționare penală a acestor fapte (www.just.ro); avem rezerve față de acest punct de vedere, deoarece justiția civilă nu are mecanisme eficace să rezolve problema tulburării de posesie; în lipsa „amenințării” cu aplicarea legii penale, suntem convinși că, din păcate, vor spori faptele de tulburare de posesie „nonviolentă”]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Tulburarea de posesie era anterior incriminată în art. 220 C. pen. din 1969. Textul vechi era excesiv, introducând în domeniul dreptului penal acte care, tradițional, aparțineau ilicitului civil. Noua reglementare menține în sfera penală numai acele acte cu caracter grav, privitor la care mijloacele dreptului civil nu oferă suficientă reparație dezechilibrului social, cu privire la celelalte operând dezincriminarea. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    În sfera relațiilor patrimoniale, respectarea stării de fapt cu privire la posesia bunurilor imobile are un rol extrem de important. Dreptul la o folosință pașnică a bunului imobil se înscrie nu doar în normele firești ale unui circuit civil sănătos, ci ține de însăși libertatea persoanei de a utiliza, în mod nestingherit, astfel de bunuri. 
    În Codul penal din 1936, tulburarea de posesie era poziționată, alături de distrugere (delictul de degradare a lucrului altuia), în Capitolul IV, „Strămutarea de hotare, desființarea semnelor de hotar, stricăciuni și alte tulburări aduse proprietății” din Titlul destinat patrimoniului. Fapta era incriminată în trei variante distincte: art. 556 – „delictul de strămutare de hotare”; art. 557 – „delictul de desființare a semnelor de hotar”; art. 558 – „delictul de tulburare a posesiei”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 256 CP, "(1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. 
   (2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate". 
    Tulburarea de posesie este o infracțiune prin care se aduce atingere pașnicei folosințe și posesii a bunurilor imobile din avutul privat, prin acte samavolnice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Incriminând fapta de tulburare de posesie, legiuitorul noului Cod penal a ales să renunțe la sancționarea penală a faptei de tulburare de posesie în formă simplă reglementată în Codul penal din 1969. De asemenea, nu mai este reținută varianta agravată a săvârșirii faptei de două sau mai multe persoane împreună. 
    Noua incriminare a infracțiunii de tulburare de posesie preia elementele constitutive ale variantei agravate prevăzute de art. 220 alin. (2) CP 1969. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 246 Deturnarea licitațiilor publice
Art 247 Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile
Art 248 Sancționarea tentativei
Art 249 Frauda informatică
Art 250 Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos
Art 251 Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos
Art 252 Sancționarea tentativei
Art 253 Distrugerea
Art 254 Distrugerea calificată
Art 255 Distrugerea din culpă
Art 256 Tulburarea de posesie
Art 257 Ultrajul
Art 258 Uzurparea de calități oficiale
Art 259 Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
Art 260 Ruperea de sigilii
Art 261 Sustragerea de sub sechestru
Art 262 Trecerea frauduloasă a frontierei de stat
Art 263 Traficul de migranți
Art 264 Facilitarea șederii ilegale în România
Art 265 Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României
Art 266 Nedenunțarea
Reviste:
Momentul de la care trebuie acordate dobânzile fiscale pentru sumele de restituit de către organele fiscale conform vechiului Cod de procedura fiscală
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile
Tâlhăria improprie. Controverse
Infracțiunile de corupție în lumina noului Cod penal și a Convenției penale privind corupția
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Strămutarea de hotare, desființarea de construcții sau plantații: executarea hotărârii date de instanță poate fi suspendată?
Defăimarea țării sau a națiunii, reincriminată de Codul Penal
RIL: Data săvârșirii infracțiunii și data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale
RIL: Data săvârșirii infracțiunii și data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol.III: Art. 188-256
Legislație conexă :
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
;
se încarcă...