Art 242 Gestiunea frauduloasă | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii - Gestiunea frauduloasă -
Art. 242. -
Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) săvârșite în scopul de a dobândi un folos patrimonial se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Cu excepția unei reformulări determinate de schimbarea regulilor referitoare la forma vinovăției, deoarece a devenit inutilă mențiunea referitoare la latura subiectivă a făptuitorului (ca acesta să acționeze cu rea-credință), celelalte condiții de existență a infracțiunii de gestiune frauduloasă au rămas neschimbate (M.A. Hotca, Noul Cod penal și Codul penal anterior. Aspecte diferențiale și tranzitorii, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 233). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Incriminarea are corespondent, în forma de bază și în forma agravată prin scop, în art. 214 C. pen. din 1969, iar în forma calificată prin calitatea subiectului activ, în art. 144 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Incriminările nu diferă decât în ceea ce privește limitele de pedeapsă. Aceleași dificultăți semnalate cu privire la bancruta simplă și cu privire la bancruta frauduloasă, ținând de raportarea conținutului infracțiunii la reglementarea specială (mai ales în urma modificării ei după intrarea în vigoare a Codului penal), se regăsesc și privitor la forma agravată a infracțiunii de gestiune frauduloasă. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Gestiunea frauduloasă este, de asemenea, ofaptă care aduce atingere patrimoniului. În Codul penal Regele Carol al II-lea, gestiunea frauduloasă era prevăzută în art. 539 și făcea parte din Titlul XIV – Crime și delicte contra patrimoniului, Capitolul III – Delicte contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. În Codul penal de la 1969, infracțiunea era prevăzută la art. 214 (după abuzul de încredere). În doctrina corespondentă, se sublinia că fapta se caracterizează prin „comportarea necorectă și păgubitoare apersoanei căreia is-a încredințat sarcina de agestiona avutul sau oparte din avutul altuia”853. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Totodată, întrucât în ultima perioadă întâlnim din ce în ce mai des societăți care intră în faliment, iar intrarea acestora în faliment este determinată, uneori, de manopere frauduloase, care conduc atât la prejudicierea bugetului de stat – prin neplata datoriilor fiscale, cât și la prejudicierea creditorilor – prin neplata datoriilor către aceștia, am analizat situația achizițiilor și avânzărilor fictive care diminuează fraudulos patrimoniul societății debitoare, punând în discuție modul de stabilire aprejudiciului, cât și încadrarea juridică afaptelor, cu referire în special la concursul dintre infracțiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, și infracțiunile de delapidare, prevăzute de art. 295 C. pen.., gestiune frauduloasă, prevăzută de art. 242 C. pen.., și bancrută frauduloasă, prevăzută de art. 241 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 242 CP, "(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
   (2) Când fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 232 Sancționarea tentativei
Art 233 Tâlhăria
Art 234 Tâlhăria calificată
Art 235 Pirateria
Art 236 Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Art 237 Sancționarea tentativei
Art 238 Abuzul de încredere
Art 239 Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
Art 240 Bancruta simplă
Art 241 Bancruta frauduloasă
Art 242 Gestiunea frauduloasă
Art 243 Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
Art 244 Înșelăciunea
Art 245 Înșelăciunea privind asigurările
Art 246 Deturnarea licitațiilor publice
Art 247 Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile
Art 248 Sancționarea tentativei
Art 249 Frauda informatică
Art 250 Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos
Art 251 Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos
Art 252 Sancționarea tentativei
Reviste:
Calificarea penală greșită a unor fapte imputate notarilor publici
Aspecte privind răspunderea administratorului judiciar și a lichidatorului judiciar în lumina Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative incidente
Delapidare. Gestiune frauduloasă. Criterii de distincție
Scurte considerații privind decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Răspunderea penală a aleșilor locali - tendințe de racordare la noile provocări legislative și jurisprudențiale
Concursul dintre protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și protecția intereselor financiare ale statelor membre
Medierea în latura penală a procesului*
Clasificarea infracțiunilor în raport cu rezultatul lor
Unele considerații asupra reglementării infracțiunilor economico-financiare în noua legislație penală
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Legislație conexă :
Ordonanța de urgență nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale
;
se încarcă...