Art 233 Tâlhăria | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tâlhăria și pirateria - Tâlhăria -
Art. 233. -
Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (7)

Furtul săvârșit prin întrebuințarea de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Deși reglementată în același articol cu variantele agravate, infracțiunea de tâlhărie în varianta simplă (tip) era prevăzută într-un conținut similar cu cel existent în prezent. Practic, singura schimbare vizează reducerea substanțială a limitelor speciale ale pedepsei. 
    2. Aplicarea legii în timp. Față de reducerea semnificativă a limitelor speciale ale pedepsei, în caz de situație tranzitorie, legea penală mai favorabilă este noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Infracțiunea are un conținut identic cu cel al infracțiunii prevăzute în art. 211 alin. (1) C. pen. din 1969, singura diferență constituind-o tratamentul sancționator. Unele precizări se vor impune și ca urmare a modificărilor în structura formei calificate a infracțiunii, o serie de circumstanțe nemaifiind calificate de legiuitor ca variante agravate ale tâlhăriei, fapta comisă în aceste împrejurări urmând a fi încadrată în infracțiunea în forma simplă (a se vedea infra pct. 3, 4.1.1, 4.2). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Tâlhăria este o infracțiune complexă, deoarece, prin voința legiuitorului, în conținutul acestei fapte unice sunt reunite elementele unor infracțiuni distincte. În linii mari, tâlhăria este un furt comis cu violență (fizică sau psihică). 
    În Codul penal Carol al II-lea, tâlhăria era incriminată în Titlul IV (Crime și delicte contra patrimoniului), Capitolul II (Tâlhăria și pirateria), secțiunea 1 (Tâlhăria). Prin art. 529 era incriminată varianta tip, iar prin art. 530 o variantă asimilată; privite împreună, acestea se aseamănă destul de mult cu varianta tip din actuala reglementare. Prin art. 531 era incriminată o variantă calificată a tâlhăriei, în care se regăsesc elemente circumstanțiale ale actualei variante calificare („în timpul nopții” etc.). În sfârșit, în art. 532 și art. 533 erau prevăzute „crimele de tâlhărie” (când s-a întrebuințat tortură, când s-a provocat o vătămare foarte gravă a integrității corporale sau a sănătății, ori o tentativă la omor; respectiv când s-a cauzat moartea victimei). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 233 CP, "furtul săvârșit prin întrebuințare de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Deși reglementarea infracțiunii de tâlhărie în noul Cod penal este identică celei din Codul penal din 1969, nu putem vorbi despre un conținut identic al faptei. Expli­cația constă în aceea că "întrebuințarea de violențe sau amenințări" - ca mo­dalități de săvârșire a furtului - are accepțiuni diferite în vechea și noua regle­mentare. 
    Ceea ce rămâne neschimbat este că, la fel ca în vechea reglementare, și în cea nouă, actuală, tâlhăria este o infracțiune complexă, ce absoarbe în conținutul ei infracțiunile de furt, amenințare, lovire sau alte violențe. Diferența o reprezintă faptul că în noul Cod penal amenințarea constă în fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei sau a altei persoane (art. 206 NCP), pe când în vechea reglementare săvârșirea infracțiunii sau a faptei păgubitoare cu care se amenință putea fi îndreptată doar împotriva persoanei amenințate, a soțului sau a unei rude apropiate a acesteia (art. 193 CP 1969). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 223 Hărțuirea sexuală
Art 224 Violarea de domiciliu
Art 225 Violarea sediului profesional
Art 226 Violarea vieții private
Art 227 Divulgarea secretului profesional
Art 228 Furtul
Art 229 Furtul calificat
Art 230 Furtul în scop de folosință
Art 231 Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Art 232 Sancționarea tentativei
Art 233 Tâlhăria
Art 234 Tâlhăria calificată
Art 235 Pirateria
Art 236 Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Art 237 Sancționarea tentativei
Art 238 Abuzul de încredere
Art 239 Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
Art 240 Bancruta simplă
Art 241 Bancruta frauduloasă
Art 242 Gestiunea frauduloasă
Art 243 Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
Reviste:
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Tâlhăria improprie. Controverse
Delimitarea infracțiunii simple de alte infracțiuni
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Erori în stabilirea mecanismului de comitere a unei infracțiuni de omor
ÎCCJ: Cum se calculează pedeapsa în caz de recidivă?
Nelegala citare a inculpatului. Declarare apel. Deosebire față de cererea de redeschidere a procesului penal/Unlawfully summoning the defendant. Declaration of appeal. Difference from the application to reopen criminal proceedings
CCR: Despre constituționalitatea prevederilor din Codul Vamal referitoare la contrabandă
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept dacă poate fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă participantul la comiterea unei infracțiuni care a fost judecat separat de ceilalți participanți și audiat ulterior ca martor în cauza disjunsă cu privire la acești din urmă participanți
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Pedeapsa în caz de recidivă
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
;
se încarcă...