Art 229 Furtul calificat | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Furtul - Furtul calificat -
Art. 229. -
Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (7)

(1) Furtul săvârșit în următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (8)

a) într-un mijloc de transport în comun; Jurisprudență

b) în timpul nopții; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (11), Modele (1)

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; Jurisprudență, Reviste (2)

d) prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12), Modele (1)

e) prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (2)

(2) Dacă furtul a fost săvârșit în următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (4)

a) asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural; Jurisprudență

b) prin violare de domiciliu sau sediu profesional; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (16)

c) de o persoană având asupra sa o armă, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Furtul privind următoarele categorii de bunuri: Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) țiței, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisternă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) componente ale sistemelor de irigații; Jurisprudență

c) componente ale rețelelor electrice; Jurisprudență

d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situații de urgență publică;

e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenție la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru; Jurisprudență

f) instalații de siguranță și dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian și componente ale acestora, precum și componente ale mijloacelor de transport aferente; Jurisprudență

g) bunuri prin însușirea cărora se pune în pericol siguranța traficului și a persoanelor pe drumurile publice;

h) cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații, radiocomunicații, precum și componente de comunicații, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

ICCJ a motivat hotararea sa referitoare la furtul săvârșit prin scoaterea/ruperea sistemului de siguranță plasat pe bun - Mădălina Moceanu
(...) Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii constată că, în esență, divergența de practică a rezultat din modul diferit de analiză a noțiunii de "sistem de alarmă" folosit în art. 229 alin. (1) din Codul penal și a semnificației care trebuie dată noțiunii de "scoatere din funcțiune."
(...) prin "sistem de alarmare împotriva efracției" se înțelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă și semnalizare optică și acustică, detectoare, butoane și pedale de panică, control de acces și televiziune cu circuit închis cu posibilități de înregistrare și stocare a imaginilor și datelor, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ: Despre scoaterea/ruperea sistemului de siguranță plasat pe un bun - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 17.02.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 6/ 17.02.2020 în dosarul nr.3032/1/2019 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie penală a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Procedând la identificarea eventualelor modificări, observăm că legiuitorul a renunțat la unele dintre elementele circumstanțiale de agravare prevăzute în C. pen. din 1968. Este vorba despre săvârșirea furtului: de două sau mai multe persoane; asupra unei persoane aflate în imposibilitatea de a-și exprima voința sau a se apăra; într-un loc public; în timpul unei calamități. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Infracțiunea a fost reglementată anterior în art. 209 C. pen. din 1969. O serie de elemente de agravare nu se mai regăsesc în conținutul furtului calificat în noul Cod penal, fapta comisă în aceste împrejurări urmând a fi încadrată în infracțiunea de furt simplu (a se vedea supra comentariul art. 228 pct. 2.1.2, 2.2, 3.2, 3.4). 
    Prin O.U.G. nr. 18/2016 a fost reintrodus, ca element circumstanțial de agravare, criteriul consecințelor deosebit de grave. Noua agravantă se va aplica tuturor variantelor descrise de art. 229 când paguba este mai mare de 2.000.000 lei (a se vedea infra comentariul art. 231, pct. 15, precum și comentariul art. 2561). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Această faptă se grefează pe varianta simplă afurtului (art. 228 C. pen..). Împrejurările care dau furtului un caracter calificat sunt enumerate în mod limitativ de legiuitor. Infracțiunea are corespondență în art. 209 C. pen. din 1969.În vechea reglementare existau 20 de ipoteze în care furtul avea caracter calificat. Proiectul inițial al Codului și-a propus osimplificare substanțială atextului vechi, mergând pe ideea că legea penală nu poate și nu trebuie să reglementeze în detaliu. Nu este nevoie ca un Cod penal să stabilească, spre exemplu, dacă furtul unui măr este mai periculos decât furtul unui cartof. În afara unor situații cu adevărat de excepție, când se impun diferențieri de incriminare, este rolul judecătorului ca, în limitele prevăzute de lege, să aplice sancțiunea adecvată. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 229 CP, "(1) Furtul săvârșit în următoarele împrejurări: 
   a) într-un mijloc de transport în comun; 
   b) în timpul nopții; 
   c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; 
   d) prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei cheia adevărate ori a unei chei mincinoase; 
   e) prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În noul Cod penal, împrejurările care conferă furtului caracter calificat sunt, în cea mai mare parte, identice cu o parte din împrejurările agravante prevăzute în vechiul Cod penal, excepție făcând două situații cu caracter de noutate: furtul prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă sau de supraveghere și furtul săvârșit prin violare de domiciliu sau sediu profesional. 
    Furtul săvârșit într-un mijloc de transport în comun [art. 229 alin. (1) lit. a) NCP] are un conținut identic cu furtul calificat prevăzut în art. 209 alin. (1) lit. f) CP 1969, ceea ce înseamnă că explicațiile teoretice și soluțiile jurisprudențiale se mențin și în noua reglementare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 219 Agresiunea sexuală
Art 220 Actul sexual cu un minor
Art 221 Coruperea sexuală a minorilor
Art 222 Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Art 223 Hărțuirea sexuală
Art 224 Violarea de domiciliu
Art 225 Violarea sediului profesional
Art 226 Violarea vieții private
Art 227 Divulgarea secretului profesional
Art 228 Furtul
Art 229 Furtul calificat
Art 230 Furtul în scop de folosință
Art 231 Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Art 232 Sancționarea tentativei
Art 233 Tâlhăria
Art 234 Tâlhăria calificată
Art 235 Pirateria
Art 236 Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Art 237 Sancționarea tentativei
Art 238 Abuzul de încredere
Art 239 Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
Reviste:
Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale/Existence of a chronic and irreversible disease preventing the defendant from participating in the trial. Special limitation period for criminal liability
Violarea de domiciliu. Legea penală mai favorabilă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 21/A/2014) - comentariu
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
15. Consecințele modificării art. 396 alin. (10) C. proc. pen. prin art. II pct. 100 din O.U.G. nr. 18/2016 în privința aplicării art. 125 alin. (3) C. pen.
Propuneri de lege ferenda pentru modificarea legislației în materie penală
De ce retragerea plângerii prealabile duce la încetarea procesului penal în cazul lovirilor sau a altor violențe în familie?
Concurs de infracțiuni. Aplicarea unui spor nelegal în raport de prevederile art. 39 Cod penal. Omisiunea aplicării dispozițiilor art. 40 alin. (3) Cod penal referitoare la deducerea perioadei executate
Individualizarea pedepsei în cazul infracțiunii de tăinuire atunci când față de autorul infracțiunii furt calificat în raport de care s-a săvârșit infracțiunea de tăinuire s-a dispus încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părților
Acord de mediere. Lipsa discernământului inculpatului. Soluții
Violarea sediului profesional. Examen de jurisprudență
Doctrină:
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 2/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de însușire pe nedrept de cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații, radiocomunicații, precum și componente de comunicații- SECȚIILE UNITE -
Legislație conexă :
Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
Codul Silvic din 2008
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
;
se încarcă...