Art 222 Racolarea minorilor în scopuri sexuale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale - Racolarea minorilor în scopuri sexuale -
Art. 222. -
Legislație conexă (2), Reviste (7), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Minori racolați în scopuri sexuale - Petrache Zidaru
Racolarea, însă, are semnificația recrutării cuiva (pe cineva) pentru o anumită activitate (reprobabilă), atrăgându-l prin promisiuni, presiuni sau șantaj. Racolarea se face prin rafinamente, toate vulnerabile, totuși fidel bănuite și înțelese ca reflectarea chipului într-o oglindă. De cele mai multe ori, sunt acceptate ca o conversie echivalentă mai multor elemente depresive ca șomaj, lipsa oricărei ocupații, lipsa familiei unite, lipsa mijloacelor de existență.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 36
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Această incriminare este fără corespondent în legislația noastră penală anterioară, dar ea este în acord cu prevederile Convenției pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale din 2007, încheiată la Lanzarote [a se vedea Expunerea de motive a noul C. pen. (www.just.ro)]. Incriminarea a fost determinată de creșterea fenomenului abuzului sexual asupra minorilor. Elementul material al infracțiunii constă în pregătirea minorului pentru întreținerea de acte sexuale de orice natură în scopul obținerii de satisfacții sexuale (N. Neagu, în Noul Cod penal comentat, vol. II, p. 191). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. O incriminare nouă. Racolarea minorilor în scopuri sexuale reprezintă o incriminare nouă, fără precedent în Codul penal anterior sau în legile speciale cu dispoziții penale. Prin această infracțiune legiuitorul român a încercat să răspundă exigențelor impuse de Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Lanzarote, 2007), semnată și apoi ratificată de România prin Legea nr. 252/2010 (Expunere de motive, p. 43). În acest sens, trebuie menționat că art. 23 (acostarea copiilor în scopuri sexuale) din Convenție prevede: „Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a incrimina propunerea făcută cu intenție de către un adult, prin intermediul tehnologiilor de comunicare și informare, pentru a întâlni un copil care nu a împlinit vârsta prevăzută de art. 18 parag. 2, în scopul comiterii asupra acestuia a oricărei infracțiuni dintre cele prevăzute la art. 18 parag. 1 lit. a) sau la art. 20 parag. 1 lit. a), dacă propunerea a fost urmată de fapte materiale care conduc la o asemenea întâlnire”. Trebuie adăugat că vârsta la care se referă art. 18 parag. 2 este cea stabilită de fiecare legislație națională, infracțiunile prevăzute la art. 18 parag. 1 lit. a) se referă la „activități sexuale cu un copil care, potrivit prevederilor în vigoare ale dreptului național, nu a împlinit vârsta legală pentru viața sexuală”, iar cele de la art. 20 parag. 1 lit. a) se referă la „producția de pornografie infantilă”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Racolarea minorilor în scopuri sexuale reprezintă o incriminare nouă, fără precedent în Codul penal anterior sau în legile speciale cu dispoziții penale. Prin această infracțiune legiuitorul român a încercat să răspundă exigențelor impuse de Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Lanzarote 2007), semnată și apoi ratificată de România prin Legea nr. 252/2010489. În acest sens, trebuie menționat că art. 23 (acostarea copiilor în scopuri sexuale) din Convenție prevede: „Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a incrimina propunerea făcută cu intenție de către un adult, prin intermediul tehnologiilor de comunicare și informare, pentru a întâlni un copil care nu a împlinit vârsta prevăzută de art. 18 parag. 2, în scopul comiterii asupra acestuia a oricărei infracțiuni dintre cele prevăzute la art. 18 parag. 1 lit. a) sau la art. 20 parag. 1 lit. a), dacă propunerea a fost urmată de fapte materiale care conduc la o asemenea întâlnire”. Trebuie adăugat că vârsta la care se referă art. 18 parag. 2 este cea stabilită de fiecare legislație națională, infracțiunile prevăzute la art. 18 parag. 1 lit. a) se referă la „activități sexuale cu un copil care, potrivit prevederilor în vigoare ale dreptului național, nu a împlinit vârsta legală pentru viața sexuală”, iar cele de la art. 20 parag. 1 lit. a) se referă la „producția de pornografie infantilă”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune(567). Potrivit art. 222 CP, "Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În art. 202 alin. (3) CP 1969 era incriminată fapta constând în ademenirea unei persoane în vederea săvârșirii de acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de același sex, în timp ce noua incriminare sancționează fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță. Și noua incriminare protejează minorul față de actele obscene, sexuale de natură să îi afecteze normala dezvoltare. Deosebirea constă în aceea că în reglementarea anterioară făptuitorul ademenea o persoană să practice acte sexuale cu un minor, în timp ce, în condițiile noii incriminări, făptuitorul persoană majoră îi propune minorului să se întâlnească în scopul comiterii unui act dintre cele specifice pentru actul sexual cu un minor, respectiv pentru coruperea sexuală a minorului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 212 Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Art 213 Proxenetismul
Art 214 Exploatarea cerșetoriei
Art 215 Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Art 216 Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Art 217 Sancționarea tentativei
Art 218 Violul
Art 219 Agresiunea sexuală
Art 220 Actul sexual cu un minor
Art 221 Coruperea sexuală a minorilor
Art 222 Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Art 223 Hărțuirea sexuală
Art 224 Violarea de domiciliu
Art 225 Violarea sediului profesional
Art 226 Violarea vieții private
Art 227 Divulgarea secretului profesional
Art 228 Furtul
Art 229 Furtul calificat
Art 230 Furtul în scop de folosință
Art 231 Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Art 232 Sancționarea tentativei
Reviste:
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Particularitățile procesului penal în cauzele cu persoane vătămate minore
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Opinii din jurisprudență privitoare la posibilitatea pronunțării unei soluții de achitare în ipoteza admiterii de către instanță a procedurii simplificate de judecată/Case law opinions regarding the possibility to deliver an acquittal decision in case the court admits the simplified trial procedure
Proiect de lege pentru intrarea în forță într-o locuință, fără mandate atunci când viața cuiva este în pericol
Pedepse majorate în Codul penal, pentru abuzurile asupra minorilor. Ce mai prevede proiectul de lege propus în Senat
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Convenția pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale din 25.10.2007 *)
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
;
se încarcă...