Art 218 Violul | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale - Violul -
Art. 218. -
Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (7)

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (10), Modele (1)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condițiile alin. (1). Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: Jurisprudență, Reviste (3)

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (4)

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență, Reviste (3)

c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5)

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală; Jurisprudență, Reviste (1)

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (5)

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) și alin. (2) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Modele (1), Proceduri (1)

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unui examen comparativ textele corespondente din cele două coduri succesive, constatăm că infracțiunea de viol este reglementată pornind de la conceptul de act de penetrare, astfel că în conținutul acestei infracțiuni intră raportul sexual (actul sexual propriu-zis, conjuncția organului sexual masculin cu cel feminin), actul sexual oral sau actul sexual anal (indiferent dacă în aceste ultime cazuri este vorba de un act heterosexual sau homosexual) și actele de penetrare vaginală sau anală realizate în alte modalități (spre exemplu, prin introducere de obiecte sau degete). Legiuitorul a urmărit să includă toate actele de penetrare, indiferent dacă au fost comise de agresor sau dacă însăși victima a fost obligată să le efectueze. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Infracțiunea de viol era prevăzută în vechiul Cod penal la art. 197 din Capitolul III – Infracțiuni privitoare la viața sexuală – al Titlului II, destinat infracțiunilor contra persoanei. Infracțiunile din acel capitol au suferit, în perioada de după 1989, numeroase modificări, prin care s-a încercat, pe de o parte, înlăturarea unei concepții bizare și anacronice legată de viața sexuală, iar, pe de altă parte, corectarea unor erori de tehnică legislativă. Toate acele modificări au îndreptat unele erori, dar le-au tolerat pe altele și au creat noi confuzii. În contextul respectiv, pentru realizarea unei legiferări clare și corecte, era necesară regândirea integrală și concomitentă a tuturor incriminărilor în materie (V. Cioclei, Curs 2013, p. 165, 166). Noul Cod penal și-a asumat această sarcină. Revenind la infracțiunea de viol, trebuie semnalat că și în cazul acestei incriminări au fost necesare importante modificări. Astfel, pentru a pune capăt disputelor și interpretărilor privind noțiunea de act sexual de orice natură, legiuitorul a optat pentru o indicare foarte clară a actelor sexuale ce pot reprezenta elementul material al infracțiunii: raportul sexual, actul sexual oral și actul sexual anal. În plus, este adăugată o variantă asimilată, la alin. (2), ce se referă la orice alte acte de penetrare vaginală sau anală. Violul „incestuos” devine variantă agravată, subiectul pasiv fiind: ruda în linie directă, fratele sau sora. Vârsta până la care se acordă o protecție specială minorului prin aplicarea variantei agravate a fost ridicată, inițial, de la 15 la 16 ani, față de vechiul Cod. Ulterior, prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 18/2016, lit. c) de la alin. (3) al art. 218 C. pen.. a fost modificată, în sensul că în locul pragului de 16 ani s-a prevăzut ca variantă agravată fapta comisă asupra minorului pur și simplu, deci persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Violul reprezintă o încălcare gravă, directă și brutală, a libertății sexuale a persoanei. Fapta aduce atingere în mod indirect și altor valori importante ocrotite de legea penală, cum ar fi dreptul la viață, la integritate corporală și sănătate, la libertate fizică și psihică a persoanei. Demnitatea umană și onoarea persoanei sunt la rândul lor încălcate, prin comiterea unei astfel de fapte. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Libertatea individuală cuprinde, pe lângă alte aspecte, și libertatea sexuală, adică posibilitatea persoanei, indiferent de sex, de a lua hotărâri în domeniul vieții sexuale fără temerea că i s-ar putea produce vreun rău. 
    Libertatea sexuală este un atribut important al personalității umane și o importantă valoare socială. Pericolul social pe care îl generează infracțiunile privind viața sexuală constă în primul rând în răul pe care îl provoacă direct persoanei victimei, considerată individual. Dar, în afară de răul personal cauzat direct persoanei, aceste infracțiuni pot avea consecințe profund dăunătoare pe care le antrenează pe plan social, contra desfășurării normale a vieții sexuale a oamenilor, ca bază a existenței societății. Încălcarea libertății sexuale creează o stare de nesiguranță socială, un dezechilibru deosebit de primejdios pentru însăși existența societății. De aceea, reprimarea infracțiunilor menționate este o necesitate, societatea fiind interesată în crearea cadrului de desfășurare normală a raporturilor sexuale(494). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, infracțiunea analizată are corespondent în incriminarea cu aceeași denumire marginală prevăzută în art. 197 CP 1969. 
    Forma de bază a infracțiunii din alin. (1) al art. 218 NCP se deosebește de forma de bază din reglementarea anterioară prin enumerarea actelor de încălcare a libertății și integrității sexuale. Astfel, potrivit incriminării din noul Cod penal, infracțiunea poate fi săvârșită prin raport sexual ori act sexual oral sau anal cu o persoană, spre deosebire de incriminarea anterioară, care prevedea săvârșirea infracțiunii prin act sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de același sex. Tot astfel, potrivit alin. (2) al art. 218 NCP, infracțiunea de viol poate fi săvârșită și prin orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în con­dițiile alin. (1). Sub acest aspect, nu poate fi susținută modificarea conținutului infracțiunii în raport cu incriminarea din Codul penal din 1969. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 208 Hărțuirea
Art 209 Sclavia
Art 210 Traficul de persoane
Art 211 Traficul de minori
Art 212 Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Art 213 Proxenetismul
Art 214 Exploatarea cerșetoriei
Art 215 Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Art 216 Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Art 217 Sancționarea tentativei
Art 218 Violul
Art 219 Agresiunea sexuală
Art 220 Actul sexual cu un minor
Art 221 Coruperea sexuală a minorilor
Art 222 Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Art 223 Hărțuirea sexuală
Art 224 Violarea de domiciliu
Art 225 Violarea sediului profesional
Art 226 Violarea vieții private
Art 227 Divulgarea secretului profesional
Art 228 Furtul
Reviste:
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de viol
Elementele constitutive ale infracțiunii de viol. Lipsa probei "directe" a violului/Constituent elements of the rape crime. Lack of the "direct" evidence of rape
Valoarea probatorie a declarațiilor victimei infracțiunii de viol. Efectele audierii repetate/Probative value of the statements of the victim of rape crime. Effects of the repeated hearing
Revenirea asupra declarației de recunoaștere a învinuirii
PROIECT: Pedepse mai mari pentru violuri și agresiuni sexuale, până la închisoare pe viață
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual
Medierea în latura penală a procesului*
Considerații în legătură cu medierea penală*
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Legislație conexă :
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
;
se încarcă...