Art 216 Folosirea serviciilor unei persoane exploatate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile - Folosirea serviciilor unei persoane exploatate -
Art. 216. -
Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7)

Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în art. 182, prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că este victimă a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În urma ratificării de către România a Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, în anul 2010, a fost introdusă în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane o incriminare nouă, preluată și în textul noul C. pen.: folosirea serviciilor care fac obiectul exploatării unei persoane traficate (incriminare cerută de art. 19 din Convenție). Rațiunea introducerii unei astfel de cerințe la nivelul Consiliului Europei are în vedere limitarea cererii pentru persoanele subiect al traficului de persoane și minori. Astfel, textul are în vedere clientul (utilizatorul, beneficiarul) indiferent dacă victima este o victimă a traficului privind exploatarea sexuală sau o victimă a muncii forțate, sclaviei sau practicilor similare sclaviei, cerșetoriei sau prelevării de organe. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Originea și rațiunea acestei incriminări, în noul Cod penal, rezultă explicit din Expunerea de motive a Proiectului: „În urma ratificării de către România a Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane (prin Legea nr. 300/2006), a fost introdusă și o incriminare nouă, folosirea serviciilor care fac obiectul exploatării unei persoane traficate (incriminare cerută de art. 19 din Convenție). Spre exemplu, textul va fi aplicabil în cazul persoanei care acceptă să primească prin transplant un organ, știind că este prelevat ilegal de la o victimă a traficului de persoane, sau a celui care acceptă să folosească munca forțată impusă acestor victime” (Expunere de motive, p. 41). Trebuie adăugat că această incriminare a anticipat și cerințele pe care le-a exprimat ulterior Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia (Ilie/Cioclei 2012, p. 105). Ulterior adoptării Codului, dar înainte de intrarea lui în vigoare, prin Legea nr. 230/2010, în Legea nr. 678/2001 a fost introdusă o nouă infracțiune, la art. 141 care, fără a folosi denumirea marginală, relua incriminarea din noul Cod. În acest fel, folosind o expresie oximoronică, putem spune că infracțiunea de folosire a serviciilor unei persoane exploatate din noul Cod are un „precedent ulterior” în art. 141 din Legea nr. 678/2001. Atât conținutul incriminării, cât și sancțiunile sunt identice, astfel încât nu se pune problema situațiilor tranzitorii. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Originea și rațiunea acestei incriminări, în noul Cod penal, rezultă explicit din Expunerea de motive aProiectului: „În urma ratificării de către România aConvenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane (prin Legea nr. 300/2006), afost introdusă și oincriminare nouă, folosirea serviciilor care fac obiectul exploatării unei persoane traficate (incriminare cerută de art. 19 din Convenție). Spre exemplu, textul va fi aplicabil în cazul persoanei care acceptă să primească prin transplant un organ, știind că este prelevat ilegal de la ovictimă atraficului de persoane sau acelui care acceptă să folosească munca forțată impusă acestor victime”438. Trebuie adăugat că această incriminare aanticipat și cerințele pe care le-a exprimat ulterior Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia439. Ulterior adoptării Codului, dar înainte de intrarea lui în vigoare, prin Legea nr. 230/2010, în Legea nr. 678/2001 afost introdusă onouă infracțiune, la art. 141 care, fără afolosi denumirea marginală, relua incriminarea din noul Cod. În acest fel, folosind oexpresie oximoronică, putem spune că infracțiunea de folosire aserviciilor unei persoane exploatate din noul Cod are un „precedent ulterior” în art. 141 din Legea nr. 678/2001. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Potrivit art. 216 CP, "Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în art. 182, prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că este victimă a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă"(491). 
   2. Obiectul juridic îl reprezintă relațiile sociale care proteguiesc persoana sub aspectul valorilor ce se constituie în libertate, demnitate, integritate corporală sau sănătate, împotriva faptelor de exploatare a acesteia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea analizată nu se regăsește în prevederile Codului penal din 1969, însă are corespondent în art. 141(35) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și com­baterea traficului de persoane. Prin incriminarea analizată, legiuitorul a urmărit să protejeze relațiile de conviețuire socială care sunt incompatibile cu utili­zarea serviciilor prestate de către o persoană despre care beneficiarul știe că este victimă a traficului de persoane ori a traficului de minori. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 206 Amenințarea
Art 207 Șantajul
Art 208 Hărțuirea
Art 209 Sclavia
Art 210 Traficul de persoane
Art 211 Traficul de minori
Art 212 Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Art 213 Proxenetismul
Art 214 Exploatarea cerșetoriei
Art 215 Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Art 216 Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Art 217 Sancționarea tentativei
Art 218 Violul
Art 219 Agresiunea sexuală
Art 220 Actul sexual cu un minor
Art 221 Coruperea sexuală a minorilor
Art 222 Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Art 223 Hărțuirea sexuală
Art 224 Violarea de domiciliu
Art 225 Violarea sediului profesional
Art 226 Violarea vieții private
Reviste:
Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală
Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Considerații privind importanța și efectele incriminării în legislația română a infracțiunii prevăzute de art. 216 C. pen. – folosirea serviciilor unei persoane exploatate/Considerations on the importance and effects of incrimination in the Romanian laws, of the crime provided for by art. 216 of the Criminal Code – Use of services of an exploited person
Infracțiunea de folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art. 216 C.pen.)
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice - variante speciale ale infracțiunii de înșelăciune?
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice - variante speciale ale infracțiunii de înșelăciune?
ICCJ va contesta la CCR legea pentru modificarea Codul Penal care se referă la interzicerea eliberării condiționate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
;
se încarcă...