Art 212 Supunerea la muncă forțată sau obligatorie | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile - Supunerea la muncă forțată sau obligatorie -
Art. 212. -
Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispozițiile legale, la prestarea unei munci împotriva voinței sale sau la o muncă obligatorie se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunerea la muncă forțată sau obligatorie a fost amplasată în cadrul Capitolului VII (Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile), spre deosebire de reglementarea anterioară, care a inclus infracțiunea în Capitolul II (Infracțiuni contra libertății persoanei). 
    Textul este similar celui cuprins în art. 191 C. pen. din 1968, singura diferență fiind dată de sporirea minimului special al pedepsei închisorii de la 6 luni la 1 an. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Supunerea la muncă forțată sau obligatorie era incriminată în Codul penal anterior prin art. 191, în aceleași condiții. O singură diferență, nesemnificativă, este dată de înlocuirea cuvântului contra cu cuvântul împotriva, în expresia: împotriva voinței sale. În ceea ce privește pedeapsa, limita maximă a rămas aceeași, 3 ani, dar limita minimă a crescut de la 6 luni la un an. Rezultă că în ipoteza prevăzută de art. 5 C. pen.. vor fi aplicate dispozițiile sancționatorii din vechiul Cod, fiind mai favorabile. Maximul fiind păstrat este exclusă incidența art. 6 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Supunerea la muncă forțată sau obligatorie era incriminată în Codul penal anterior prin art. 191, în aceleași condiții. Osingură diferență, nesemnificativă, este dată de înlocuirea cuvântului contra cu împotriva, în expresia: „împotriva voinței sale”. Infracțiunea de supunere la muncă forțată sau obligatorie este oexpresie agarantării prin mijloace penale adispozițiilor constituționale, precum și aaderării României, în anul 1957, la Convenția internațională privind munca forțată sau obligatorie, încheiată în anul 1930425. Conform art. 42 alin. (1) din Constituția României, munca forțată este interzisă. Tot art. 42, în alin. (2), stabilește împrejurările în care opersoană are obligația de apresta anumite activități, fără ca acestea să fie considerate muncă forțată: „a) activitățile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum și cele desfășurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conștiință; b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiții normale, în perioada de detenție sau de libertate condiționată; c) prestațiile impuse în situația creată de calamități ori de alt pericol, precum și cele care fac parte din obligațiile civile normale stabilite de lege”. Ca și în cazul sclaviei, incriminarea supunerii la muncă forțată sau obligatorie are un rol preponderent simbolic. În practică, faptele de acest gen constituie, de regulă, infracțiunea de trafic de persoane. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 212 CP, "Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispozițiile legale, la prestarea unei munci împotriva voinței sale sau la o muncă obligatorie se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani". 
    Libertatea individuală, atribut fundamental al omului, include și dreptul fiecărei persoane de a-și alege în mod liber munca pe care dorește să o presteze, în raport cu pregătirea și aptitudinile sale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea analizată are conținut identic cu incriminarea având aceeași denumire marginală prevăzută în art. 191 CP 1969. 
    Deosebiri apar numai sub aspectul regimului sancționator, în sensul sporirii limitei minime a pedepsei cu închisoarea, la un an în noua reglementare, față de 6 luni, potrivit Codului penal anterior. 
    Obiectul juridic special constă în relațiile sociale referitoare la dreptul persoanei de a-și alege în mod liber munca pe care dorește să o presteze, în raport cu pregătirea și aptitudinile sale. Incriminarea faptei este urmarea obligațiilor care îi revin statu­lui român prin ratificarea Convenției nr. 29/1930 referitoare la interzicerea muncii forțate sau obligatorii și, mai recent, a Convenției nr. 105 din 25 iunie 1957 a Orga­nizației Mondiale a Muncii privind abolirea muncii forțate(25). Incriminarea este în acord și cu prevederile art. 41 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 202 Vătămarea fătului
Art 203 Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Art 204 Împiedicarea ajutorului
Art 205 Lipsirea de libertate în mod ilegal
Art 206 Amenințarea
Art 207 Șantajul
Art 208 Hărțuirea
Art 209 Sclavia
Art 210 Traficul de persoane
Art 211 Traficul de minori
Art 212 Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Art 213 Proxenetismul
Art 214 Exploatarea cerșetoriei
Art 215 Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Art 216 Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Art 217 Sancționarea tentativei
Art 218 Violul
Art 219 Agresiunea sexuală
Art 220 Actul sexual cu un minor
Art 221 Coruperea sexuală a minorilor
Art 222 Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Reviste:
Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală
Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal
Considerații privind restrângerile capacității persoanei care se încadrează în muncă
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Trafic de persoane și proxenetism. Exploatarea persoanei. Aspecte controversate. Problema concursului de infracțiuni
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Convenția nr. 105/1957 privind abolirea muncii forțate*)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
;
se încarcă...