Art 211 Traficul de minori | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile - Traficul de minori -
Art. 211. -
Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7)

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dacă fapta a fost săvârșită în condițiile art. 210 alin. (1), pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Similar vechii reglementări, noul C. pen. a menținut incriminarea de sine-stătătoare a infracțiunii de trafic de minori, procedând însă la o sistematizare a normei pentru o mai ușoară înțelegere și o mai bună corelare cu alte texte de incriminare, fără a fi aduse modificări substanțiale. 
    Potrivit art. 3 lit. c) din Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția O.N.U. împotriva criminalității transnaționale organizate, recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil în scopul exploatării este considerată trafic de persoane, chiar dacă aceștia nu fac apel la niciunul dintre mijloacele menționate la lit. a) din art. 3 (recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin amenințare de recurgere sau prin recurgere la forță ori la alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de autoritate sau de o situație de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de plăți ori avantaje pentru a obține consimțământul unei persoane având autoritate asupra alteia în scopul exploatării). Similar cu infracțiunea de trafic de persoane, în vederea determinării conținutului infracțiunii, se va utiliza noțiunea de exploatare a unei persoane cuprinsă în art. 182 noul C. pen.. Astfel, „prin exploatarea unei persoane se înțelege: [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Fapta de trafic de minori era incriminată în art. 13 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane. Varianta tip a infracțiunii, art. 211 alin. (1), reia textul vechi, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001, cu o singură modificare: termenul găzduire a fost înlocuit cu cel de adăpostire folosit și în cazul traficului de persoane. Varianta agravată de la alin. (2) era, inițial, corespondenta art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001 cu diferențele ce rezultă din modificarea textului de referință, respectiv cel de la traficul de persoane (analizat anterior). Astfel, în textul de origine al noului Cod, varianta agravată cuprindea doar ipotezele prevăzute în prezent la lit. a) și b). Prin O.U.G. nr. 18/2016 au fost introduse alte trei ipoteze ce atrag varianta agravată, respectiv cele de la lit. c) d) și e). Evident, nu au fost preluate în noua incriminare variantele agravate de la art. 13 alin. (3) și (4), deoarece nu au fost preluate nici variantele corespunzătoare ale traficului de persoane, așa cum a fost menționat la examinarea acestei din urmă infracțiuni. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Fapta de trafic de minori era incriminată în art. 13 din Legea nr. 678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane. Varianta tip ainfracțiunii, art. 211 alin. (1), reia textul vechi, art. 13 alin. (1), cu osingură modificare: termenul găzduire afost înlocuit cu cel de adăpostire folosit și în cazul traficului de persoane. Varianta agravată de la alin. (2) era, inițial, corespondenta art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001, cu diferențele ce rezultă din modificarea textului de referință, respectiv cel de la traficul de persoane (analizat anterior). Astfel, în textul de origine al noului Cod, varianta agravată cuprindea doar ipotezele prevăzute în prezent la lit. a) și b). Prin O.U.G. nr. 18/2016 au fost introduse alte trei ipoteze ce atrag varianta agravată, respectiv cele de la literele: c), d) și e). Evident, nu sunt reluate în noua incriminare variantele agravate de la art. 13 alin. (3) și (4), deoarece nu au fost reluate nici variantele corespunzătoare ale traficului de persoane, așa cum afost menționat la examinarea acestei din urmă infracțiuni. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 211 alin. (1) CP, "(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 
   (2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: 
   a) fapta a fost săvârșită în condițiile art. 210 alin. (1); [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea analizată nu are corespondent în Codul penal din 1969, însă, cu unele modificări, se regăsea în art. 13(24) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane. 
    Incriminarea din noul Cod penal este de natură să evite interpretările diferite și practica neunitară creată în aplicarea dispozițiilor din legea specială și reprezintă, totodată, transpunerea în dreptul penal intern a obligațiilor rezultate din actele juridice internaționale la care România este parte. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 201 Întreruperea cursului sarcinii
Art 202 Vătămarea fătului
Art 203 Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Art 204 Împiedicarea ajutorului
Art 205 Lipsirea de libertate în mod ilegal
Art 206 Amenințarea
Art 207 Șantajul
Art 208 Hărțuirea
Art 209 Sclavia
Art 210 Traficul de persoane
Art 211 Traficul de minori
Art 212 Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Art 213 Proxenetismul
Art 214 Exploatarea cerșetoriei
Art 215 Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Art 216 Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Art 217 Sancționarea tentativei
Art 218 Violul
Art 219 Agresiunea sexuală
Art 220 Actul sexual cu un minor
Art 221 Coruperea sexuală a minorilor
Reviste:
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Probleme jurisprudențiale în legătură cu infracțiunea de trafic de minori
Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal
Opinii din jurisprudență privitoare la posibilitatea pronunțării unei soluții de achitare în ipoteza admiterii de către instanță a procedurii simplificate de judecată/Case law opinions regarding the possibility to deliver an acquittal decision in case the court admits the simplified trial procedure
Traficul de persoane - art. 210 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
Particularitățile procesului penal în cauzele cu persoane vătămate minore
Reguli și procedee tactice criminalistice privind audierea victimelor traficului de persoane
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane din 16.05.2005 *)
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
;
se încarcă...