Art 208 Hărțuirea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra libertății persoanei - Hărțuirea -
Art. 208. -
Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Hărțuirea un fapt ascuns al infracțiunii - Petrache Zidaru
Hărțuirea e o patimă fără frâu. Se așază pe un summum de prejudecăți. Se așază în vitraliul ferestrei de pericol social concret al infracțiunii săvârșite în forma consumată. Hărțuitului i se provoacă o tulburare asupra dispozițiilor sufletești, iar propriul orgoliu se răzvrătește la preambulul acuzării niciodată definit clar. Când e hărțuire? Când e hărțuire sexuală? Or, pledoaria avocațială e liberul arbitru. Asta înseamnă că arbitrariul pledoariei avocațiale ar fi principiul justiției?
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 26
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unei analize comparative, constatăm că textul art. 208 noul C. pen. nu are corespondent în C. pen. din 1968. În Expunerea de motive se arată că această incriminare a fost introdusă pentru a sancționa acele comportamente, când diferite persoane – în special femei – sunt așteptate și urmărite pe stradă sau în alte locuri publice ori sunt tracasate prin intermediul unor mesaje telefonice sau similare, toate acestea fiind de natură a crea o stare de temere sau de îngrijorare persoanei în cauză (www.just.ro). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. O incriminare nouă. Infracțiunea de hărțuire nu are corespondent în legislația penală anterioară. Introducerea în acest capitol a unei incriminări noi, hărțuirea, are menirea de a răspunde unor cazuri apărute în practică. Este vorba despre o faptă îndreptată contra libertății psihice a persoanei, o specie insidioasă de amenințare. Și în acest caz este vorba despre adaptarea legislației penale la realitățile sociale, știut fiind faptul că, în ultimii ani, tot mai multe persoane sunt agresate prin apeluri sau mesaje telefonice ori electronice, sunt urmărite sau pândite, uneori în mod ostentativ, în apropierea locuinței, a locului de muncă ori în alte locuri pe care le frecventează, toate aceste acțiuni la care sunt supuse fiind de natură a le crea o stare de temere (în același sens, Expunere de motive, p. 33). Cred că și această incriminare este binevenită, cu ajutorul ei legiuitorul reușind să acopere un alt vid legislativ. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Infracțiunea de hărțuire nu are corespondent în legislația penală anterioară. Introducerea în acest capitol a unei incriminări noi, hărțuirea, are menirea de a răspunde unor cazuri apărute în practică. Este vorba despre o faptă îndreptată contra libertății psihice a persoanei, o specie insidioasă de amenințare. Și în acest caz, este vorba despre adaptarea legislației penale la realitățile sociale, știut fiind faptul că, în ultimii ani, tot mai multe persoane sunt agresate prin apeluri sau mesaje telefonice, ori electronice, sunt urmărite sau pândite, uneori în mod ostentativ, în apropierea locuinței, a locului de muncă ori în alte locuri pe care le frecventează, toate aceste acțiuni la care sunt supuse fiind de natură a le crea o stare de temere399. Cred că și această incriminare este binevenită, cu ajutorul ei legiuitorul reușind să acopere un alt vid legislativ. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune 
    Potrivit art. 208 CP, "(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. 
   (2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea de hărțuire face parte din categoria celor îndreptate împotriva libertății persoanei și nu are corespondent în Codul penal din 1969 sau în legile speciale, fiind o incriminare nouă. Ea are în vedere anumite fapte apărute în viața modernă, prin care o persoană de rea-credință urmărește să îi creeze o stare de temere victimei, o urmărește fără drept sau fără un interes legitim, îi supra­veghează locuința, locul de muncă, efectuează apeluri telefonice sau se folosește de alte forme de comunicare în mod abuziv. Infracțiunea nu are obiect material, deoarece fapta incriminată se îndreaptă împotriva libertății persoanei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 198 Încăierarea
Art 199 Violența în familie
Art 200 Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Art 201 Întreruperea cursului sarcinii
Art 202 Vătămarea fătului
Art 203 Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Art 204 Împiedicarea ajutorului
Art 205 Lipsirea de libertate în mod ilegal
Art 206 Amenințarea
Art 207 Șantajul
Art 208 Hărțuirea
Art 209 Sclavia
Art 210 Traficul de persoane
Art 211 Traficul de minori
Art 212 Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Art 213 Proxenetismul
Art 214 Exploatarea cerșetoriei
Art 215 Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Art 216 Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Art 217 Sancționarea tentativei
Art 218 Violul
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Hărțuirea: Cum este definită în noul Cod penal și cum este pedepsită?
VIDEO: Amenințarea, hărțuirea și șantajul - ce presupun și cum se pedepsesc?
UPDATE: Amenzi de până la 100.000 lei pentru toate formele de hărțuire, inclusiv cea stradală
Câteva considerații privind necesitatea incriminării fenomenului de mobbing în legislația românească a muncii
Violența cibernetică, inclusă în Legea pentru combaterea violenței domestice
Aplicabilitatea principiului ne bis in idem în procesul penal Perspectiva Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene
Medierea în latura penală a procesului*
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
;
se încarcă...