Art 207 Șantajul | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra libertății persoanei - Șantajul -
Art. 207. -
Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1). Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Conținutul juridic al infracțiunii de șantaj a fost modificat sub mai multe aspecte. În primul rând, amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, este reglementată ca variantă asimilată variantei tip, iar nu ca variantă agravată. 
    Pe de altă parte, noua redactare face distincție de regim sancționator în funcție de scopul urmărit de făptuitor. Astfel, constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani, iar amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, se pedepsește la fel. Dacă faptele sunt comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea de șantaj era prevăzută în vechiul Cod penal la art. 194. O primă diferență față de vechiul text se referă la elementul material. Se poate observa că legiuitorul a păstrat doar noțiunea de constrângere, fără a mai face referiri, inutile, la violență sau amenințare, cele două elemente definitorii ale constrângerii. O altă diferență față de vechea incriminare constă în crearea unor variante distincte, după cum este vorba de urmărirea unui folos nepatrimonial (varianta tip) sau patrimonial (varianta agravată). Această diferențiere este justificată de pericolul sporit al faptelor comise în urmărirea unui folos patrimonial. În sfârșit, varianta agravată din vechiul text devine în noua reglementare o variantă asimilată, pe care o regăsim la alin. (2). Modificările survenite pot antrena situații tranzitorii. Astfel, pe tărâmul art. 5 C. pen.., pentru varianta tip legea veche este mai favorabilă, iar pentru varianta asimilată (fosta agravantă) legea nouă este mai blândă. Pot fi incidente și dispozițiile art. 6 C. pen.. Astfel, în cazul în care, sub incidența vechiului Cod, ar fi fost pronunțată o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 5 ani, pentru un șantaj în varianta agravată, dar cu scop nepatrimonial [conform art. 194 alin. (2) limita maximă era de 7 ani], pedeapsa va fi redusă la maximul prevăzut de actualul art. 207 alin. (2), adică 5 ani. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Infracțiunea de șantaj era prevăzută în Codul penal din 1969 la art. 194.O primă diferență față de vechiul text se referă la elementul material. Se poate observa că legiuitorul apăstrat doar noțiunea de constrângere, fără amai face referiri, inutile, la violență sau amenințare, cele două elemente definitorii ale constrângerii. Oaltă diferență față de vechea incriminare constă în crearea unor variante distincte, după cum este vorba de urmărirea unui folos nepatrimonial (varianta tip) sau patrimonial (varianta agravată). Această diferențiere este justificată de pericolul sporit al faptelor comise în urmărirea unui folos patrimonial. În sfârșit, varianta agravată din vechiul text devine în noua reglementare ovariantă asimilată, pe care oregăsim la alin. (2). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare(431) 
    Potrivit art. 207 CP, "(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
   (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, incriminarea șantajului din art. 207 NCP are corespondent în incriminarea cu aceeași denumire marginală din art. 194 CP 1969. 
    Noul Cod penal incriminează simpla constrângere a unei persoane [alin. (1) al art. 207], spre deosebire de reglementarea anterioară [alin. (1) art. 194 CP 1969], care incrimina constrângerea unei persoane prin violență sau amenințare. 
    Scopul dobândirii unui folos nepatrimonial este consacrat în forma de bază a șantajului [alin. (1)], în timp ce scopul dobândirii unui folos patrimonial este consacrat în forma agravată din alin. (3), spre deosebire de Codul penal anterior, care consacra ambele scopuri într-un singur alineat [alin. (1) al art. 194], în sensul că folosul urmărit putea fi atât de natură nepatrimonială, cât și de natură patrimonială. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 197 Relele tratamente aplicate minorului
Art 198 Încăierarea
Art 199 Violența în familie
Art 200 Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Art 201 Întreruperea cursului sarcinii
Art 202 Vătămarea fătului
Art 203 Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Art 204 Împiedicarea ajutorului
Art 205 Lipsirea de libertate în mod ilegal
Art 206 Amenințarea
Art 207 Șantajul
Art 208 Hărțuirea
Art 209 Sclavia
Art 210 Traficul de persoane
Art 211 Traficul de minori
Art 212 Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Art 213 Proxenetismul
Art 214 Exploatarea cerșetoriei
Art 215 Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Art 216 Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Art 217 Sancționarea tentativei
Reviste:
Recidivă postexecutorie. Admitere recurs
Frauda informatică. Aspecte controversate
Infracțiunile de corupție
Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenței Curții Constituționale a României și a Curții de Justiție a Uniunii Europene
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Violența cibernetică, inclusă în Legea pentru combaterea violenței domestice
Trafic de influență. Acceptarea ulterioară de foloase nu constituie infracțiune. Șantaj. Introducerea unei acțiuni în instanță nu constituie amenințare
Șantaj. Lipsa laturii subiective. Existența infracțiunii de amenințare/Blackmail. Lack of subjective part. Existence of the crime of threat
Frauda informatică. Aspecte controversate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
;
se încarcă...