Art 2 Legalitatea sancțiunilor de drept penal | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principii generale - Legalitatea sancțiunilor de drept penal -
Art. 2. -
Respingeri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (4)

(1) Legea penală prevede pedepsele aplicabile și măsurile educative ce se pot lua față de persoanele care au săvârșit infracțiuni, precum și măsurile de siguranță ce se pot lua față de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau o măsură de siguranță dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârșită. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită și aplicată în afara limitelor generale ale acesteia. Reviste (6)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul legal destinat principiului legalității sancțiunilor de drept penal a fost îmbunătățit din punctul de vedere al clarității, fiind făcute, totodată, anumite mențiuni necesare. 
    Principiul legalității sancțiunilor de drept penal este prevăzut într-un articol distinct – art. 2 noul C. pen. – astfel că sunt mai vizibile diferențele dintre acest principiu și principiul legalității incriminării. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Codul penal actual dezvoltă principiile reglementate de art. 2 și art. 11 C. pen. din 1969.Spre deosebire de predecesorul său, atunci când se referă la legalitatea sancțiunilor, Codul actual face referire expresă atât la pedepsele aplicabile, cât și la măsurile educative, respectiv măsurile de siguranță. 
    Conform art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare aLegii nr. 286/2009 privind Codul penal, în cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă ahotărârii de condamnare, pedepsele accesorii și complementare se aplică potrivit legii care afost identificată ca lege mai favorabilă în raport cu infracțiunea comisă. Pedeapsa complementară prevăzută la art. 55 lit. c) C. pen.. nu se aplică în cazul infracțiunilor comise anterior intrării în vigoare aacestuia. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În literatura de specialitate nu există unanimitate de vederi în ceea ce privește cadrul principiilor fundamentale ale dreptului penal. Profesorul V. Dongoroz a conceput ca principii fundamentale ale dreptului penal un număr de trei principii: democratismul, umanismul și legalitatea(18). În opinia profesorului C. Bulai, ar avea caracter fundamental principiul legalității incriminării și pedepsei, principiul egalității în fața legii penale, principiul umanismului, principiul prevenirii faptelor prevăzute de legea penală, infracțiunea ca unic temei al răspunderii penale, personalitatea răspunderii penale, individualizarea sancțiunilor de drept penal(19). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Sediul materiei este situat în partea generală a noului Cod penal, în Titlul I, fiind a doua și ultima dispoziție din Capitolul I ("Principii generale"). Prevederea este structurată pe trei alineate, în care succesiv se stabilește, mai întâi, propriu-zis, principiul legalității (tuturor) sancțiunilor de drept penal, apoi se interzice expres aplicarea retroactivă a oricărei sancțiuni de drept penal instituite ex novo, pentru ca în final să se impună explicit regula obligativității respectării limitelor generale ale pedepsei, atât de către legiuitor (în activitatea legislativă viitoare în materie penală), cât și de către organele judiciare (în activitatea practică efectivă, concretă de aplicare a legii penale pozitive). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În literatura de specialitate nu există unanimitate de vederi în ceea ce privește cadrul principiilor fundamentale ale dreptului penal. Profesorul V. Dongoroz a conceput ca principii fundamentale ale dreptului penal un număr de trei principii: democratismul, umanismul și legalitatea(18). În opinia profesorului C. Bulai, ar avea caracter fundamental principiul legalității incriminării și pedepsei, principiul egalității în fața legii penale, principiul umanismului, principiul prevenirii faptelor prevăzute de legea penală, infracțiunea ca unic temei al răspunderii penale, personalitatea răspunderii penale, individualizarea sancțiunilor de drept penal(19). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 1 Legalitatea incriminării
Art 2 Legalitatea sancțiunilor de drept penal
Art 3 Activitatea legii penale
Art 4 Aplicarea legii penale de dezincriminare
Art 5 Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Art 6 Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
Art 7 Aplicarea legii penale temporare
Art 8 Teritorialitatea legii penale
Art 9 Personalitatea legii penale
Art 10 Realitatea legii penale
Art 11 Universalitatea legii penale
Art 12 Legea penală și tratatele internaționale
Reviste:
Aspecte discutabile și controversate pe marginea prevederilor actuale ale Codului penal
Câteva considerații pe marginea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codului de Procedură Penală
33. Decizia nr. 3 din 28 februarie 2017 în dosarul nr. 3936/1/2016
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
ÎCCJ: Sistemul sancționator în cazul concursului de infracțiuni comise de minori
Pot fi aplicate dispozițiile privind legea penală mai favorabilă, prevăzute de art. 6 C. pen., în procedura contestației la executare, dacă instanța care a pronunțat hotărârea de condamnare rămasă definitivă a omis, în mod greșit, acest lucru?
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul penal din 2014
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției legislației penale române
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
;
se încarcă...