Art 198 Încăierarea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății - Încăierarea -
Art. 198. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7), Modele (2)

(1) Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane și nu se cunoaște care dintre participanți a produs urmările, se aplică tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, cu excepția victimei, care răspunde potrivit alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Când prin fapta săvârșită în condițiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani, iar dacă s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Jurisprudență

(4) Nu se pedepsește cel care a fost prins în încăierare împotriva voinței sale sau care a încercat să-i despartă pe alții. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând comparativ normele de incriminare corespondente, constatăm că există anumite modificări ale conținutului infracțiunii de încăierare, dar acestea constau în adaptări terminologice necesare ca urmare a schimbărilor intervenite în conținutul altor norme de incriminare (M.A. Hotca, Noul Cod penal și Codul penal anterior. Aspecte diferențiale și tranzitorii, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 190). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Ca și infracțiunea anterioară, încăierarea a fost adusă printre infracțiunile contra persoanei, din Titlul IX „Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială” al Codului anterior, unde era prevăzută la art. 322. Și în acest caz legiuitorul a făcut o reevaluare a obiectului juridic apreciind că valoarea ocrotită în principal prin această incriminare se referă la atributele persoanei și doar în subsidiar la relațiile privind conviețuirea socială. Încăierarea este reglementată de numeroase alte legislații tot în categoria infracțiunilor care aduc atingere sau pun în pericol integritatea corporală: §231 C. pen. german, §91 C. pen. austriac, art. 154 C. pen.. spaniol, art. 151 C. pen.. portughez, art. 133 C. pen.. elvețian (Expunere de motive, p. 38). Textul incriminator a rămas în esență același, fiind doar restructurat și simplificat. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Ca și infracțiunea anterioară, încăierarea (art. 198 C. pen..) afost adusă printre infracțiunile contra persoanei, din Titlul IX al vechiului Cod (Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială), unde era prevăzută la art. 322.Și în acest caz, legiuitorul afăcut oreevaluare aobiectului juridic apreciind că valoarea ocrotită în principal prin această incriminare se referă la atributele persoanei și doar în subsidiar la relațiile privind conviețuirea socială. Încăierarea este prevăzută în numeroase alte coduri penale tot la categoria infracțiunilor care aduc atingere sau pun în pericol integritatea corporală: §231 C. pen. german, §91 C. pen. austriac, art. 154 C. pen.. spaniol, art. 151 C. pen.. portughez, art. 133 C. pen.. elvețian296. Textul incriminator arămas în esență același, fiind doar restructurat și simplificat297. Incriminarea cuprinde ovariantă tip și trei variante agravate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 198 CP, "(1) Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 
   (2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane și nu se cunoaște care dintre participanți a produs urmările, se aplică tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, cu excepția victimei, care răspunde potrivit alin. (1). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Incriminarea din noul Cod penal are corespondent în infracțiunea cu aceeași denumire marginală prevăzută în art. 322 CP 1969. 
    Referitor la obiectul juridic, potrivit noului Cod penal, infracțiunea de încăierare face parte din categoria celor contra persoanei, capitolul referitor la infracțiunile contra integrității corporale sau sănătății, în timp ce, în Codul penal din 1969, infracțiunea făcea parte din titlul referitor la infracțiunile care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială, deosebindu-se astfel și sub aspectul obiectului juridic. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 188 Omorul
Art 189 Omorul calificat
Art 190 Uciderea la cererea victimei
Art 191 Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Art 192 Uciderea din culpă
Art 193 Lovirea sau alte violențe
Art 194 Vătămarea corporală
Art 195 Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Art 196 Vătămarea corporală din culpă
Art 197 Relele tratamente aplicate minorului
Art 198 Încăierarea
Art 199 Violența în familie
Art 200 Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Art 201 Întreruperea cursului sarcinii
Art 202 Vătămarea fătului
Art 203 Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Art 204 Împiedicarea ajutorului
Art 205 Lipsirea de libertate în mod ilegal
Art 206 Amenințarea
Art 207 Șantajul
Art 208 Hărțuirea
Reviste:
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de continuare a procesului penal.
Cerere de acordarea asistenței juridice gratuite victimei unei infracțiuni.
;
se încarcă...