Art 194 Vătămarea corporală | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății - Vătămarea corporală -
Art. 194. -
Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecințe: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) o infirmitate; Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

b) leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale; Jurisprudență, Reviste (2)

c) un prejudiciu estetic grav și permanent; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

d) avortul; Jurisprudență, Reviste (8)

e) punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Când fapta a fost săvârșită în scopul producerii uneia dintre consecințele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Tentativa la infracțiunea prevăzută în alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Legătura de cauzalitate între fapta inculpatului și rezultatul produs - Mădălina Moceanu
În mod corect a reținut instanța de fond că nu se poate stabili cu certitudine o legătură de cauzalitate între fapta inculpatului și căderea părții civile pe scări.
Toți martorii au arătat că fapta inculpatului s-a limitat la lovirea părții civile și pulverizarea unui jet de spray lacrimogen înspre acesta, când era în locuință. Apoi partea civilă a părăsit locuința și, din cauza stării avansate de ebrietate, a căzut pe scări.
[ Mai mult... ]

Pericolul social concret al faptelor săvârșite - Petrache Zidaru
Consecințele produse sunt forme observabile de existență controlabilă la nivelul întregii comunități. Formele alternative de producere a consecințelor sunt pericole sociale concrete împotriva persoanei ca germen al conștiinței universale, de grad public, asemănătoare cu problemele asumate prin convenționalismele de ordin civic. Analog, prin mulțimea elementelor de conținut, autorul infracțiunii este recunoscut prin conjuncția de pericol public.
Prin urmare, avem prezență bazică: pericolul social concret al faptelor săvârșite în forma consumată și pericolul public actual al inculpatului.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând normele de incriminare succesive, constatăm că, spre deosebire de C. pen. din 1968, în care sunt prevăzute două forme ale infracțiunii de vătămare corporală (vătămarea corporală simplă și vătămarea corporală gravă), noul C. pen. reglementează o singură formă a infracțiunii de vătămare corporală, prin preluarea parțială a sferei de aplicare a art. 182 C. pen. din 1968. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Fapta de vătămare corporală prevăzută la art. 194 C. pen.. nu are drept corespondent infracțiunea cu aceeași denumire prevăzută în Codul penal anterior (art. 181 C. pen. din 1969), ci acoperă, alături de art. 193, consecințele de la infracțiunea de vătămare corporală gravă din vechiul Cod (art. 182). Mai precis, din punct de vedere curativ terapeutic sunt vizate leziunile ce necesită mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, iar din punctul de vedere al naturii leziunilor sunt reținute, într-o manieră simplificată, consecințele de la vătămarea corporală gravă din legea veche. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Infracțiunea de vătămare corporală reprezintă ovariantă de specie ainfracțiunii de lovire sau alte violențe sau, altfel spus, ovariantă calificată, incriminată sub un nomen iuris propriu213. Fapta de vătămare corporală prevăzută la art. 194 C. pen.. nu are drept corespondent infracțiunea cu aceeași denumire prevăzută în Codul penal anterior (art. 181 C. pen. din 1969), ci acoperă, alături de art. 193, consecințele de la infracțiunea de vătămare corporală gravă din vechiul cod (art. 182). Mai precis, din punct de vedere curativ-terapeutic, sunt vizate leziunile ce necesită mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, iar din punctul de vedere al naturii leziunilor sunt reținute, într-o manieră simplificată, consecințele de la vătămarea corporală gravă din legea veche214. Fapta este incriminată într-o variantă tip și ovariantă agravată. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 194 CP, "(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecințe: 
   a) o infirmitate; 
   b) leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale; 
   c) un prejudiciu estetic grav și permanent; 
   d) avortul; 
   e) punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Noul Cod penal nu mai cuprinde o infracțiune cu denumirea marginală "Vătă­marea corporală gravă", însă, cu unele deosebiri, infracțiunea de vătămare corpo­rală din art. 194 NCP are corespondent în infracțiunea de vătămare corporală gravă prevăzută de art. 182 CP 1969. 
    Dacă între făptuitor și victima infracțiunii există relații derivând din calitatea de membru de familie, devin incidente prevederile art. 199 NCP referitoare la violența în familie, situație în care maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 184 Faptă săvârșită în public
Art 185 Timp de război
Art 186 Calculul timpului
Art 187 Pedeapsă prevăzută de lege
Art 188 Omorul
Art 189 Omorul calificat
Art 190 Uciderea la cererea victimei
Art 191 Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Art 192 Uciderea din culpă
Art 193 Lovirea sau alte violențe
Art 194 Vătămarea corporală
Art 195 Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Art 196 Vătămarea corporală din culpă
Art 197 Relele tratamente aplicate minorului
Art 198 Încăierarea
Art 199 Violența în familie
Art 200 Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Art 201 Întreruperea cursului sarcinii
Art 202 Vătămarea fătului
Art 203 Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Art 204 Împiedicarea ajutorului
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă noțiunea de rănire a uneia sau mai multor persoane prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la art. 338 alin. (3) din Codul penal, articol care definește accidentul de circulație ca situație premisă a infracțiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art. 338 alin. (1) din Codul penal, are în vedere și autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident
Criteriul aptitudinii cauzale a acțiunii
Infracțiunile contra integrității corporale sau sănătății persoanei. Aspecte generale
ÎCCJ: Ce se înțelege prin "rănire" în cazul infracțiunii de părăsire a locului accidentului?
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Vătămare corporală din culpă. Culpă comună. Disjungerea acțiunii civile. Soluționarea cauzei în procedura simplificată fără stabilirea gradelor de culpă/Unintentional bodily injury. Common fault. Disjoining the civil action. Settlement of the case in simplified procedure without establishing the degrees of fault
ÎCCJ: Singura persoană rănită este conducătorul singurului autovehicul implicat în accident
Distincția dintre infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii și alte infracțiuni
Vătămarea fătului
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de viol
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
;
se încarcă...