Art 193 Lovirea sau alte violențe | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății - Lovirea sau alte violențe -
Art. 193. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (7), Modele (2), Comentarii expert (1)

(1) Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (19), Proceduri (1), Comentarii expert (1)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Reviste (3), Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat ÎCCJ din 08 aprilie 2019 - Decizia nr.11 în dosarul nr.198/1/2019 - admitere RIL - Marian Orzață
În data de 08.04.2019 Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.11 în dosarul nr.198/1/2019
[ Mai mult... ]

Legătura de cauzalitate între fapta inculpatului și rezultatul produs - Mădălina Moceanu
Pulverizarea de către inculpat a sprayului lacrimogen înspre partea civilă constituie doar o circumstanță preexistentă a căderii pe scări a acestuia din urmă, dar nu o cauză a acestui fapt. După pulverizarea sprayului și ieșirea părții civile din locuință inculpatul și-a epuizat acțiunea, căderea pe scări a părții civile fiind un eveniment ulterior acțiunii inculpatului, independent de aceasta.
Analizând conținutul constitutiv al infracțiunii de lovire sau alte violențe, instanța reține că elementul material al laturii obiective s-a realizat prin acțiunile de lovire cu pumnii de către inculpat, violențe exercitate asupra corpului persoanei vătămate și care i-au produs pentru vindecare leziuni ce au necesitat 5-6 zile îngrijiri medicale.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. simplifică și reașează conținutul infracțiunilor prevăzute în art. 180-182 C. pen. din 1968, în cuprinsul adouă articole (art. 193 și 194), folosind drept criteriu de distincție natura consecințelor produse. 
    În primul rând, constatăm că agravantele constând în lovirea sau alte violențe săvârșite contra membrilor familiei nu au mai fost preluate în noul C. pen.. Explicația unei atare omisiuni rezidă în faptul că acest element circumstanțial agravant este prevăzut ca împrejurare agravantă pentru toate infracțiunile de violență (a se vedea art. 199 noul C. pen.). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Noul Cod penal aduce o simplificare în materia infracțiunilor contra integrității corporale sau sănătății, regrupând faptele incriminate în art. 180, 181 și 182 din vechiul Cod, în doar două infracțiuni, lovirea sau alte violențe (art. 193) și vătămarea corporală (art. 194). Lovirea sau alte violențe se regăsește, așadar, ca denumire, în noul Cod, dar incriminarea are o sferă mai largă de aplicare în ce privește urmarea imediată. Astfel, art. 193 reunește integral consecințele de la art. 180 și 181 C. pen. din 1969 și parțial consecințele de la art. 182 (vătămarea corporală gravă), respectiv leziunile ce au necesitat între 61 și 90 de zile de îngrijiri medicale. Actele de violență comise asupra membrilor familiei, care în vechea reglementare reprezentau variante agravate ale infracțiunilor de lovire sau alte violențe și vătămare corporală, apar ca infracțiune distinctă, având ca denumire marginală „violența în familie” (art. 199). Noul Cod penal nu mai conține o incriminare cu titulatura vătămare corporală gravă, dar regăsim consecințele acelei fapte în cele două incriminări rămase. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Infracțiunea de lovire sau alte violențe are ca obiectiv sancționarea faptelor care aduc o atingere de gravitate minimă sau medie integrității fizice a persoanei. Chiar și minimă, respectiv în cazul în care produce doar suferințe fizice, fără a fi necesare îngrijiri medicale, atingerea este socotită suficient de gravă, astfel încât să necesite intervenția legiuitorului penal. În Codul penal anterior, fapta cu aceeași denumire era prevăzută la art. 180, dar cuprindea o sferă mai restrânsă de aplicare din punctul de vedere al gravității leziunilor produse victimei. Astfel, art. 193 reunește integral consecințele de la art. 180 (lovirea sau alte violențe) și art. 181 (vătămarea corporală) din codul anterior și parțial consecințele de la art. 182 (vătămarea corporală gravă), respectiv leziunile ce au necesitat între 61 și 90 de zile de îngrijiri medicale. Actele de violență comise asupra membrilor familiei, care în vechea reglementare reprezentau variante agravate ale infracțiunilor de lovire sau alte violențe și vătămare corporală, apar ca infracțiune distinctă, având ca denumire marginală „violența în familie” (art. 199). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 193 CP, "(1) Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
   (2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Incriminarea din noul Cod penal are corespondent în prevederile art. 180 CP 1969, având și aceeași denumire marginală. 
    Forma de bază a infracțiunii de loviri sau alte violențe [art. 193 alin. (1) NCP] are conținut identic cu incriminarea din art. 180 alin. (1) CP 1969. 
    Subiect activ poate fi orice persoană. Dacă făptuitorul are o calitate specială, cum ar fi aceea de funcționar public, și săvârșește fapta cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu, încadrarea juridică se va face sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă (art. 296 NCP). Dacă între făptuitor și victima infracțiunii există relații specifice ca între membrii de familie, devin incidente prevederile art. 199 NCP referitoare la violența în familie, situație în care maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. Dacă victima infracțiunii are o anu­mită calitate și dacă sunt îndeplinite celelalte condiții prevăzute de lege, fapta va primi o altă încadrare juridică. De exemplu, dacă subiectul pasiv este un funcționar care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atri­­buții, fapta se va încadra în infracțiunea de ultraj (art. 257 NCP). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 183 Consecințe deosebit de grave
Art 184 Faptă săvârșită în public
Art 185 Timp de război
Art 186 Calculul timpului
Art 187 Pedeapsă prevăzută de lege
Art 188 Omorul
Art 189 Omorul calificat
Art 190 Uciderea la cererea victimei
Art 191 Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Art 192 Uciderea din culpă
Art 193 Lovirea sau alte violențe
Art 194 Vătămarea corporală
Art 195 Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Art 196 Vătămarea corporală din culpă
Art 197 Relele tratamente aplicate minorului
Art 198 Încăierarea
Art 199 Violența în familie
Art 200 Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Art 201 Întreruperea cursului sarcinii
Art 202 Vătămarea fătului
Art 203 Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Reviste:
De ce retragerea plângerii prealabile duce la încetarea procesului penal în cazul lovirilor sau a altor violențe în familie?
Tentativă la omor calificat. Greșită schimbare a încadrării juridice în vătămare corporală gravă/Attempted murder. Erroneous change of the legal classification into serious injury
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă noțiunea de rănire a uneia sau mai multor persoane prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la art. 338 alin. (3) din Codul penal, articol care definește accidentul de circulație ca situație premisă a infracțiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art. 338 alin. (1) din Codul penal, are în vedere și autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident
Tâlhărie. Condiții de tipicitate/Robbery. Typicity conditions
Infracțiunile contra integrității corporale sau sănătății persoanei. Aspecte generale
Infracțiunea progresivă. Ne bis in idem
Infracțiune de lovire sau alte violențe. Vinovăția inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale
Distincția dintre infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii și alte infracțiuni
Propuneri de lege ferenda cu privire la infracțiunile contra înfăptuirii justiției (I)
Rolul justiției în prevenirea și combaterea violenței domestice
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Plângere prealabilă adresată organului de urmărire penală.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 11/2019 privind obiectul recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 198/1/2019, aflat pe rolul completului de judecată, precum și cu privire la faptul că judecător raportor a fost desemnat, conform prevederilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedură penală, doamna judecător Simona Cristina Neniță - judecător la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, raportul întocmit fiind depus la dosar și comunicat membrilor completului
Legislație conexă :
Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
;
se încarcă...