Art 187 Pedeapsă prevăzută de lege | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală - Pedeapsă prevăzută de lege -
Art. 187. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (3)

Prin pedeapsă prevăzută de lege se înțelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârșită în forma consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei. Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Pericolul social concret al faptelor penale în forma consumată - Petrache Zidaru
Pericolul social concret al faptelor penale săvârșite în forma consumată, împreună cu pericolul public ridicat și actual al inculpatului sunt principii care, în penal, ating genuri limită, ca fiecare normă de o necondiționată înțelegere din canoanele biblice. Sunt puncte de standard gravitațional care satisfac pe deplin conștiința anticipatoare a elementelor constitutive ale infracțiunii.
Pericolul social concret al infracțiunii cu pericolul public actual și ridicat al inculpatului, puse pe cântar, au o mai mare greutate decât fiecare dintre elementele constitutive ale infracțiunii.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Conținutul celor două norme succesive este similar. Prin dispozițiile art. 187 noul C. pen., legiuitorul aurmărit să asigure ointerpretare unitară aexpresiei „pedeapsă prevăzută de lege”, utilizată de legislația penală. Spre exemplu, în cazul modului de stabilire apedepsei pentru persoanele juridice, aplicării regulii personalității legii penale (art. 9 noul C. pen.) etc. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Sunt menținute dispozițiile Codului penal anterior (art. 1411 C. pen. din 1969). 
    2. Conținutul noțiunii. Prin pedeapsă prevăzută de lege se înțelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta ca infracțiune, fără luarea în considerare a unor cauze de reducere a pedepsei, cum ar fi cea prevăzută în art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 5944/2005 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În art. 187 NCP este reprodusă integral, fără niciun fel de modificare, dispoziția introdusă în art. 1411 CP 1969 prin Legea nr. 278/2006. Deoarece legea penală cuprinde o serie de prevederi care fac referire la pedepsele abstracte înscrise de legiuitor în sancționarea diverselor norme de incriminare - fie pentru a-și determina sfera de aplicare (pedeapsa de un anumit tip și de o anume gravitate reprezentând o condiție pentru însăși aplicarea instituției respective(472)), fie pentru a indica efectele specifice produse în urma aplicării acelei dispoziții(473) -, devine necesară fixarea sensului expresiei pedeapsă prevăzută de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 177 Membru de familie
Art 178 Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Art 179 Arme
Art 180 Instrument de plată electronică
Art 181 Sistem informatic și date informatice
Art 182 Exploatarea unei persoane
Art 183 Consecințe deosebit de grave
Art 184 Faptă săvârșită în public
Art 185 Timp de război
Art 186 Calculul timpului
Art 187 Pedeapsă prevăzută de lege
Art 188 Omorul
Art 189 Omorul calificat
Art 190 Uciderea la cererea victimei
Art 191 Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Art 192 Uciderea din culpă
Art 193 Lovirea sau alte violențe
Art 194 Vătămarea corporală
Art 195 Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Art 196 Vătămarea corporală din culpă
Art 197 Relele tratamente aplicate minorului
Reviste:
ÎCCJ: Când este obligatorie asistența juridică pentru inculpatul persoană juridică?
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Condițiile dispunerii renunțării la aplicarea pedepsei (I)
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Condiția ca pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită să nu fie mai mare sau egală cu 7 ani de închisoare. Noțiunea de "pedeapsă prevăzută de lege". Lipsa prezentării motivelor care au determinat amânarea aplicării pedepsei. Aplicarea pedepselor complementare și accesorii
Acordul de recunoaștere a vinovăției în lumina modificărilor aduse Codului de procedură penală prin O.U.G. nr. 18 din 18 mai 2016
Amânarea aplicării pedepsei pentru comiterea infracțiunii de delapidare (2-7 ani) în condițiile art. 308 noul C. pen.. Criterii de apreciere a gravității reduse a faptei și a inoportunității aplicării imediate a unei pedepse aplicate cazului concret
Răspunderea penală a societăților
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
38. Decizia nr. 21 din 11 octombrie 2016 în dosarul nr. 2401/1/2016/HP/P
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...