Art 183 Consecințe deosebit de grave | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală - Consecințe deosebit de grave -
Art. 183. -
Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

Prin consecințe deosebit de grave se înțelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Această sintagmă are corespondent în reglementarea anterioară, în art. 146 C. pen. din 1968, care are aceeași denumire marginală – consecințe deosebit de grave – dar un alt conținut. 
    În conformitate cu dispozițiile art. 183 noul C. pen., prin expresia consecințe deosebit de grave se înțelege exclusiv opagubă materială mai mare de 2.000.000 lei. Așadar, orice alte efecte sau urmări, în afara consecinței constând în producerea unei pagube materiale ce depășește valoarea de 2.000.000 lei, nu pot fi considerate consecințe deosebit de grave. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Codul penal actual, spre deosebire de Codul anterior (art. 146 C. pen. din 1969), a majorat cuantumul pagubei materiale la 2.000.000 lei (spre deosebire de 200.000 lei în Codul anterior) și nu a mai preluat explicația dată în art. 146 teza a II-a C. pen. din 1969, respectiv perturbarea deosebit de gravă a activității cauzată unei autorități publice, unei persoane fizice sau juridice. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispoziția din art. 183 NCP preia (parțial) prevederea din art. 146 CP 1969, simplificând-o. Mai concret, în reglementarea anterioară, conceptul de consecințe deosebit de grave era scindat, astfel încât prezenta două accepțiuni alternative (una strict obiectivă, stabilită în mod cantitativ, prin indicarea unei valori monetare - sub formă de limită - a pagubei produse prin infracțiunea comisă, care prin depășire implica caracterizarea faptei drept producătoare de consecințe deosebit de grave: teza I - "o pagubă mai mare de 200.000 lei"; cealaltă, implicând o apreciere cel puțin parțial subiectivă: teza a II-a - "o perturbare deosebit de gravă a activității, cauzată unei autorități publice sau oricăreia dintre unitățile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice"), putându-se reține în concret în prezența oricăreia dintre acestea. Spre deosebire de fosta reglementare, în noul Cod penal semnificația unei fapte incriminate de a fi comisă, în concret, astfel încât să fie apreciată drept producătoare de consecințe deosebit de grave este restrânsă doar la criteriul obiectiv(451), reprezentat de indicarea unei limite valorice a prejudiciului cauzat prin săvârșirea faptei. Acest aspect, corelat cu împrejurarea că limita în cauză este substanțial sporită - crescând de zece ori, de la 200.000 lei la 2.000.000 lei -, atribuie în mod indubitabil noii codificări caracter mai favorabil în comparație (sub acest aspect) cu aceea anterioară, căci mult mai puține fapte vor putea fi apreciate drept producătoare de consecințe deosebit de grave(452). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 173 Legea penală
Art 174 Săvârșirea unei infracțiuni
Art 175 Funcționar public
Art 176 Public
Art 177 Membru de familie
Art 178 Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Art 179 Arme
Art 180 Instrument de plată electronică
Art 181 Sistem informatic și date informatice
Art 182 Exploatarea unei persoane
Art 183 Consecințe deosebit de grave
Art 184 Faptă săvârșită în public
Art 185 Timp de război
Art 186 Calculul timpului
Art 187 Pedeapsă prevăzută de lege
Art 188 Omorul
Art 189 Omorul calificat
Art 190 Uciderea la cererea victimei
Art 191 Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Art 192 Uciderea din culpă
Art 193 Lovirea sau alte violențe
Reviste:
Câteva considerații în legătură cu neconstituționalitatea dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Infracțiunea de divulgare a secretelor de stat - art. 303 Cod penal - aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Cursul de schimb valutar - lege penală mai favorabilă în privința infracțiunii de evaziune fiscală?
Infirmare a soluției dispuse de un procuror din cadrul DIICOT, de Procurorul General al PICCJ. Competență. Sesizarea judecătorului de cameră preliminară. Natura juridică a termenului de sesizare de 3 zile/Invalidation of the solution ordered by a DIICOT prosecutor, by the General Prosecutor of PICCJ. Competence. Referral to the preliminary chamber judge. Legal nature of the 3-day referral period
Unele considerații asupra reglementării infracțiunilor economico-financiare în noua legislație penală
Practică judecătorească (extrase)
Armonizarea dreptului penal român prin raportare la jurisprudența Curții Constituționale. Perspectiva asupra infracțiunii de înșelăciune
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...