Art 182 Exploatarea unei persoane | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală - Exploatarea unei persoane -
Art. 182. -
Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

Prin exploatarea unei persoane se înțelege: Reviste (1)

a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat; Reviste (1)

b) ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire; Reviste (1)

c) obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală; Respingeri de neconstituționalitate (3), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4)

d) obligarea la practicarea cerșetoriei; Jurisprudență

e) prelevarea de organe în mod ilegal. Modificări (1), Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Expresia exploatarea unei persoane are corespondent în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (M.Of. nr. 783 din 11 decembrie 2001). În noul C. pen., dispozițiile Capitolului III (Infracțiuni) (art. 12-20) din Legea nr. 678/2001 au fost sistematizate și redactate relativ diferit în Titlul I al Părții speciale, Capitolul VII (Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile), alături de alte infracțiuni contra libertății fizice apersoanei. Expresia exploatarea unei persoane este necesar să fie explicată, așadar, deoarece se regăsește în conținutul constitutiv al mai multor infracțiuni [de pildă: traficul de persoane (art. 210), traficul de minori (art. 211), exploatarea cerșetoriei (art. 214), folosirea unui minor în scop de cerșetorie (art. 215) etc.]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ. Textul este preluat din Legea nr. 678/2001 cu unele diferențe: 
    - nu sunt menținute prevederile art. 2 pct. 2 lit. a) teza I din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, care se referă la executarea unei munci sau îndeplinirea unor servicii cu încălcarea normelor legale privind condițiile de muncă, salarizare, sănătate și securitate; [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul art. 182 NCP constituie o reglementare explicativă nou-introdusă în legea penală generală, așadar, fără corespondent în Codul penal din 1969. Acest aspect nu semnifică însă o lipsă de corespondență în raport de legislația penală anterioară, căci textul reprezintă transpunerea unei dispoziții dintr-un act normativ special cu incidență în materie, anume din Legea nr. 678/2001(448) (și nu numai; spre exemplu, a se vedea și fostele art. 132 și art. 133 din Legea nr. 272/2004(449)). Explicația constă în decizia legiuitorului noului Cod penal de a aduce în cuprinsul codificării penale unele incriminări mai importante reglementate anterior în legi penale speciale sau în legi extra-penale conținând și dispoziții penale, printre acestea numărându-se și infracțiunile de bază reglementate în Legea nr. 678/2001, anume: traficul de persoane (art. 210 NCP - corespondent: art. 12 din Legea nr. 678/2001) și traficul de minori (art. 211 NCP - corespondent: art. 13 din Legea nr. 678/2001), inserate în Capitolul VII ("Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile") din Titlul I al părții speciale din noul Cod penal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 172 Dispoziții generale
Art 173 Legea penală
Art 174 Săvârșirea unei infracțiuni
Art 175 Funcționar public
Art 176 Public
Art 177 Membru de familie
Art 178 Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Art 179 Arme
Art 180 Instrument de plată electronică
Art 181 Sistem informatic și date informatice
Art 182 Exploatarea unei persoane
Art 183 Consecințe deosebit de grave
Art 184 Faptă săvârșită în public
Art 185 Timp de război
Art 186 Calculul timpului
Art 187 Pedeapsă prevăzută de lege
Art 188 Omorul
Art 189 Omorul calificat
Art 190 Uciderea la cererea victimei
Art 191 Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Art 192 Uciderea din culpă
Reviste:
Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal
Scurte considerații referitoare la delimitarea infracțiunii de trafic de persoane de infracțiunea de proxenetism/Brief considerations on separating the crime of trafficking in persons from the crime of pimping
Considerații privind importanța și efectele incriminării în legislația română a infracțiunii prevăzute de art. 216 C. pen. – folosirea serviciilor unei persoane exploatate/Considerations on the importance and effects of incrimination in the Romanian laws, of the crime provided for by art. 216 of the Criminal Code – Use of services of an exploited person
Traficul de persoane - art. 210 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Participația în cazul faptelor produse din culpă. Coautoratul și pluralitatea material-complementară
Vătămare corporală. Pierderea unor dinți. Art. 182 alin. 2 din Codul penal. Apreciere in concreto
Infracțiunea de folosirea serviciilor unei persoane exploatate (art. 216 C.pen.)
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
;
se încarcă...