Art 18 Dispoziții generale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele justificative - Dispoziții generale -
Art. 18. -
Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde și asupra participanților. Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul nu are corespondent în C. pen. din 1968, deoarece acesta nu reglementa instituția cauzelor justificative sub această denumire. Este adevărat că în C. pen. din 1968 se regăseau legitima apărare și starea de necesitate, care în noul C. pen. sunt incluse în categoria cauzelor justificative, dar în reglementarea anterioară acestea erau cauze care înlătură caracterul penal al faptei datorită lipsei vinovăției ca trăsătură esențială ainfracțiunii. În literatura de specialitate se arată că, din coroborarea acestor dispoziții cu cele ale art. 15 alin. (1) prin care se definește conceptul general de infracțiune și ținând seama de sistematizarea reglementărilor privitoare la cauzele justificative și de neimputabilitate, rezultă că organele de aplicare alegii penale, în soluționarea unei cauze cu care au fost învestite, trebuie să verifice, mai întâi, existența unei concordanțe între elementele sau cerințele de ordin obiectiv ale faptei săvârșite cu cele descrise de norma de incriminare, după care urmează să examineze dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege și, în final, să constate dacă fapta afost comisă cu vinovăție în forma și modalitatea prevăzute de norma de incriminare (I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal. Partea generală și Codul penal. Partea generală în vigoare. Prezentare comparativă, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 31). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 18 reglementează oinstituție nouă, respectiv conceptul de cauză justificativă. Formal nu există un precedent legislativ, practic însă, sub denumirea de cauze justificative sunt reunite două instituții care se regăseau și în Codul penal anterior; acestea sunt legitima apărare și starea de necesitate (calificate, în reglementarea anterioară, drept cauze care înlătură caracterul penal al faptei). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Cauzele justificative sunt reglementate în Capitolul II al Titlului II din Partea generală a Codului penal (art. 18-22). 
    Dispozițiile art. 18 alin. (1) C. pen. consacră regula că nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege (legitima apărare - art. 19; starea de necesitate - art. 20; exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații - art. 21; consimțământul victimei - art. 22). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea analizată, articol de debut în materia instituției cauzelor jus­ti­ficative, nu are corespondent în Codul penal din 1969. Noul legiuitor penal lăr­gește sfera cauzelor de excludere a infracțiunii, distingând expres, în rândul cau­zelor care înlătură caracterul infracțional al unei fapte incriminate, atât între diverse cauze extinctive generale (din punctul de vedere al diferitelor trăsături esențiale ale infracțiunii care sunt neutralizate de variate stări, situații ori împre­jurări), cât și delimitându-le pe acestea față de cauzele speciale cu efect similar. Includerea instituțiilor grupate sub denumirea de cauze justificative în titlul referitor la infracțiune conduce la evitarea oricăror confuzii față de alte instituții/cauze operante în materie juridico-penală, cum sunt cauzele care înlătură răspun­derea penală sau cauzele de nepedepsire (în prezența cărora infracțiunea există cu toate trăsăturile prevăzute de art. 15 NCP, însă este înlăturată doar instituția fundamentală subsecventă - răspunderea penală - sau infractorul este apărat de pedeapsă). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Cauzele justificative sunt reglementate în Capitolul II al Titlului II din Partea generală a Codului penal (art. 18-22). 
    Dispozițiile art. 18 alin. (1) C. pen. consacră regula că nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege (legitima apărare - art. 19; starea de necesitate - art. 20; exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații - art. 21; consimțământul victimei - art. 22). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 8 Teritorialitatea legii penale
Art 9 Personalitatea legii penale
Art 10 Realitatea legii penale
Art 11 Universalitatea legii penale
Art 12 Legea penală și tratatele internaționale
Art 13 Imunitatea de jurisdicție
Art 14 Extrădarea
Art 15 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Art 16 Vinovăția
Art 17 Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune
Art 18 Dispoziții generale
Art 19 Legitima apărare
Art 20 Starea de necesitate
Art 21 Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Art 22 Consimțământul persoanei vătămate
Art 23 Dispoziții generale
Art 24 Constrângerea fizică
Art 25 Constrângerea morală
Art 26 Excesul neimputabil
Art 27 Minoritatea făptuitorului
Art 28 Iresponsabilitatea
Reviste:
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Cauzele justificative și de neimputabilitate în noul Cod penal
Aspecte discutabile și controversate pe marginea prevederilor actuale ale Codului penal
Considerații generale privind răspunderea penală
Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară
Centralizare politico-juridică în sistemul internațional de drept
Regimul sancționator aplicabil minorilor. Dispozițiile tranzitorii
Vătămarea fătului
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...