Art 172 Dispoziții generale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală - Dispoziții generale -
Art. 172. -
Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Ori de câte ori legea penală folosește un termen sau o expresie dintre cele arătate în prezentul titlu, înțelesul acesteia este cel prevăzut în articolele următoare, afară de cazul când legea penală dispune altfel.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Cu privire la acest text de lege, legiuitorul nu a operat nicio modificare. 
    Examinând în ansamblu Titlul X din noul C. pen., constatăm că au fost introduse noi norme explicative, care definesc ce se înțelege prin: „instrumente de plată electronică”, „sistem informatic și date informatice” și „exploatarea unei persoane”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul actual reia dispozițiile art. 172 C. pen. din 1969. 
    2. Autonomia conceptuală a dreptului penal. Textul reiterează autonomia conceptuală a dreptului penal, având în vedere că termenii sau expresiile din Titlul X primesc un înțeles propriu dreptului penal. 
    3. Interpretare legală. Interpretarea dată termenilor și expresiilor este o interpretare legală și produce efecte, conform art. 236 din Legea nr. 187/2012, și asupra dispozițiilor penale cuprinse în legi speciale, sub rezerva derogărilor exprese (a se vedea supra comentariul art. 1, pct. 7).

[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Interpretarea legii penale cunoaște mai multe forme sau modalități, determinate de autoritățile sau subiecții care pot efectua această operațiune de stabilire a voinței legiuitorului exprimate în dispoziția penală. Sub acest aspect, se face distincția între interpretarea autentică sau legală, interpretarea judiciară sau cauzală și interpretarea doctrinară. 
    A. Interpretarea autentică sau legală. Numim interpretare autentică aceea pe care o face legiuitorul însuși, considerându-se că acela care are competența să elaboreze legea este cel mai în măsură să îi interpreteze conținutul. Legiuitorul procedează la interpretarea normei pe calea unor norme penale interpretative atunci când consideră că anumiți termeni sau expresii nu sunt clare în cuprinsul legii interpretate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Ultimul titlu al părții generale din noul Cod penal este dedicat (în mod asemănător stadiului de reglementare din Codul penal din 1969 - Titlul VIII al părții generale, art. 140-154) constituirii unui cadru consolidat de realizare a unei inter­pretări legale, oficiale, autentice și contextuale a unor termeni sau expresii utilizate de legiuitorul penal într-o semnificație proprie, specifică, uneori diferită de cea din vorbirea curentă (uzuală) ori de aceea utilizată la nivelul altor ramuri de drept. Se dă astfel conținut explicit ideii de autonomie conceptuală a dreptului penal (ca formă particulară de manifestare a unuia dintre caracterele acestui domeniu specific al dreptului: caracterul autonom), punându-se atât la dispoziția destinatarilor legii penale, cât și a însuși legiuitorului un important, util și prețios instrument interpretativ, de întrebuințat în laboriosul proces de identificare, descifrare și corectă stabilire și înțelegere a sensului exact al mesajului transmis prin intermediul normei juridice penale. Procedeul are și rolul de a facilita exprimarea sintetică, în cuprinsul normelor juridico-penale, a unor idei complexe ori a unor noțiuni cu sferă extinsă de cuprindere, contribuind la menținerea caracterului restrâns, clar și concis al textelor de reglementare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 162 Termenele de prescripție a executării pedepsei
Art 163 Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Art 164 Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Art 165 Reabilitarea de drept
Art 166 Reabilitarea judecătorească
Art 167 Calculul termenului de reabilitare
Art 168 Condițiile reabilitării judecătorești
Art 169 Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Art 170 Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Art 171 Anularea reabilitării
Art 172 Dispoziții generale
Art 173 Legea penală
Art 174 Săvârșirea unei infracțiuni
Art 175 Funcționar public
Art 176 Public
Art 177 Membru de familie
Art 178 Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Art 179 Arme
Art 180 Instrument de plată electronică
Art 181 Sistem informatic și date informatice
Art 182 Exploatarea unei persoane
Reviste:
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Succesiunea normelor penale incomplete și aplicarea legii penale mai favorabile
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...