Art 170 Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele care înlătură consecințele condamnării - Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească -
Art. 170. -
Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o nouă cerere decât după un termen de un an, care se socotește de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă. Jurisprudență

(2) Condițiile prevăzute în art. 168 trebuie să fie îndeplinite și pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.

(3) Cererea respinsă ca urmare a neîndeplinirii unor condiții de formă poate fi reînnoită potrivit Codului de procedură penală.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. aredus termenul după care poate fi reînnoită ocerere de reabilitare judecătorească. Acesta este de 1 an de la data respingerii cererii anterioare prin hotărâre definitivă (sentința în materie de reabilitare putând fi contestată, conform art. 535 noul C. proc. pen.), spre deosebire de C. pen. din 1968 care stabilea termene diferite (de 1 an, 2 sau 3 ani) în raport de durata închisorii ce făcea obiectul condamnării pentru care se solicita reabilitarea. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Dispoziția din art. 170 C. pen.. a preluat conținutul art. 138 C. pen. din 1969, cu unele modificări. Modificarea care, de altfel, conferă noii reglementări un caracter mai favorabil în raport cu legea veche, constă în instituirea unui termen unic pentru reînnoirea cererii de reabilitare. Acest termen este de 1 an, indiferent de natura și durata condamnării, spre deosebire de legea veche [art. 138 alin. (1) C. pen. din 1969] care stabilea termene distincte (1, 2 și 3 ani). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reînnoirea cererii de reabilitare - posibilă doar în cazul reabilitării judecătorești - se realizează numai în cazurile și cu respectarea legii, în ipoteza respingerii pentru neîndeplinirea condițiilor de formă și/sau fond, cadrul legal fiind reprezentat de art. 170 NCP și art. 532 NCPP. Noua reglementare - mai favorabilă decât art. 138 CP 1969 (având corespondent în legea procesual penală anterioară în art. 497) - operează modificări asupra termenului, în sensul instituirii unei perioade de timp unice, indiferent de natura și gravitatea condamnării suferite; vechea reglementare distingea sub acest aspect termene diferite (de 3, 2, respectiv de un an), socotite de la data respingerii cererii anterioare. Termenul unic de un an prevăzut de legea nouă se socotește de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă. Termenul de un an este termenul legal pentru neîndeplinirea condițiilor de fond, interval de timp care reclamă și pe durata sa probarea îndeplinirii cerințelor prevăzute de art. 168 NCP. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 160 Efectele grațierii
Art 161 Prescripția executării pedepsei
Art 162 Termenele de prescripție a executării pedepsei
Art 163 Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Art 164 Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Art 165 Reabilitarea de drept
Art 166 Reabilitarea judecătorească
Art 167 Calculul termenului de reabilitare
Art 168 Condițiile reabilitării judecătorești
Art 169 Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Art 170 Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Art 171 Anularea reabilitării
Art 172 Dispoziții generale
Art 173 Legea penală
Art 174 Săvârșirea unei infracțiuni
Art 175 Funcționar public
Art 176 Public
Art 177 Membru de familie
Art 178 Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Art 179 Arme
Art 180 Instrument de plată electronică
Reviste:
Tehnici de investigare a infracțiunilor informatice
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...