Art 17 Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune -
Art. 17. -
Reviste (15), Doctrină (4)

Infracțiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvârșită și prin omisiune, când: Reviste (1)

a) există o obligație legală sau contractuală de a acționa; Reviste (1), Doctrină (1)

b) autorul omisiunii, printr-o acțiune sau inacțiune anterioară, a creat pentru valoarea socială protejată o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului. Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Art. 17 noul C. pen. are caracter de noutate în legislația noastră penală și acoperă olacună recunoscută în doctrină. Potrivit art. 17 noul C. pen., sunt susceptibile de afi săvârșite prin inacțiune infracțiunile comisive care presupun producerea unui rezultat (I. Pascu, în Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, p. 131). Infracțiunea comisivă prin omisiune, deși era acceptată în literatura de specialitate și chiar în practică, avea nevoie de un cadru legal, deoarece angajarea răspunderii penale pentru oinacțiune neprevăzută de lege în mod expres „se apropie îngrijorător de mult de oanalogie in malam partem” (F. Streteanu, Proiectul noului Cod penal și reconfigurarea teoriei infracțiunii în dreptul penal român, în C.D.P. nr. 3/2013, p. 56). Astfel, omorul este oinfracțiune comisivă, deoarece uciderea este ca natură oacțiune, dar producerea intenționată amorții unei persoane poate avea loc și prin inacțiuni (de pildă, neacordarea asistenței medicale de urgență, urmare căreia persoana care are nevoie de asistență moare). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Reglementarea nu are corespondent în legislația penală anterioară. Potrivit Expunerii de motive (pct. 2.5), infracțiunea comisivă prin omisiune, recunoscută de doctrină și practică, este pentru prima dată consacrată într-un text de lege, inspirat de art. 11 C. pen.. spaniol. Textul stabilește condițiile în care inacțiunea este asimilată acțiunii. Se impune sublinierea faptului că prevederile art. 17 C. pen.. au în vedere numai infracțiunile comisive prin omisiune sau omisive improprii (adică acele infracțiuni acăror latură obiectivă se realizează, de regulă, prin acțiune, dar care poate fi realizată și prin inacțiune; de pildă, omorul), care presupun producerea unui rezultat (caracterizate astfel în funcție de urmarea produsă, adică infracțiunile care produc un rezultat material). Prin consacrarea normativă, cu caracter general, ainfracțiunii comisive prin omisiune (temei al angajării răspunderii penale și în cazul unui comportament omisiv) se realizează unul dintre aspectele materiale ale principiului legalității, acela al redactării textelor legale cu suficientă claritate pentru ca orice persoană să poată ști, din modul de redactare adispoziției pertinente și, dacă este cazul, cu ajutorul interpretării instanțelor, care sunt acțiunile și omisiunile care angajează răspunderea sa penală (CEDO, Hotărârea din 25 mai 1993, Kokkinakis c. Grecia, §52). Pe lângă conformitatea cu Convenția, textul reprezintă și un răspuns la criticile doctrinare (F. Streteanu, Tratat de drept penal…, op. cit., 2008, p. 50). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Potrivit dispozițiilor art. 17 C. pen., sunt susceptibile de a fi săvârșite prin inacțiune numai infracțiunile comisive care presupun producerea unui rezultat material prevăzut explicit în norma de incriminare. În temeiul acestui text, infracțiunea comisivă de rezultat poate fi săvârșită prin inacțiune în două cazuri: primul caz, când există o obligație legală sau contractuală a autorului de a acționa; al doilea caz, când autorul omisiunii, printr-o acțiune sau inacțiune anterioară, a creat pentru valoarea socială protejată o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului(328). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea analizată, constând în săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune, nu are corespondent în Codul penal din 1969, deși a fost admisă de doctrina majoritară sub denumirea de infracțiune comisiv-omisivă (denumire sinonimă, într-o opinie(52), cu noțiunea de infracțiune omisivă improprie), cât și în practica judiciară. S-a apreciat că se impune inserarea reglementării în legislație sub aspectul conformității cu principiul legalității incriminării(53). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Potrivit dispozițiilor art. 17 C. pen., sunt susceptibile de a fi săvârșite prin inacțiune numai infracțiunile comisive care presupun producerea unui rezultat material prevăzut explicit în norma de incriminare. În temeiul acestui text, infracțiunea comisivă de rezultat poate fi săvârșită prin inacțiune în două cazuri: primul caz, când există o obligație legală sau contractuală a autorului de a acționa; al doilea caz, când autorul omisiunii, printr-o acțiune sau inacțiune anterioară, a creat pentru valoarea socială protejată o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului(328). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 7 Aplicarea legii penale temporare
Art 8 Teritorialitatea legii penale
Art 9 Personalitatea legii penale
Art 10 Realitatea legii penale
Art 11 Universalitatea legii penale
Art 12 Legea penală și tratatele internaționale
Art 13 Imunitatea de jurisdicție
Art 14 Extrădarea
Art 15 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Art 16 Vinovăția
Art 17 Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune
Art 18 Dispoziții generale
Art 19 Legitima apărare
Art 20 Starea de necesitate
Art 21 Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Art 22 Consimțământul persoanei vătămate
Art 23 Dispoziții generale
Art 24 Constrângerea fizică
Art 25 Constrângerea morală
Art 26 Excesul neimputabil
Art 27 Minoritatea făptuitorului
Reviste:
Omuciderea în noul Cod penal
Aspecte discutabile și controversate pe marginea prevederilor actuale ale Codului penal
Izvoarele poziției de garant în reglementarea noului Cod penal
Omorul prin omisiune
Admitere excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 132 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu
Relevanța omisiunii penale improprii în common law
Fundamentul teoretic al comisiunii prin omisiune
Izvoarele poziției de garant în perspectiva doctrinei române de drept penal
Actio libera in causa
Scurte considerații asupra infracțiunilor prevăzute de art. 5 lit. c) și d) ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale - între limitele flexibilității și rigidității legii
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...