Art 169 Efectele reabilitării de drept sau judecătorești | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cauzele care înlătură consecințele condamnării - Efectele reabilitării de drept sau judecătorești -
Art. 169. -
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Reabilitarea face să înceteze decăderile și interdicțiile, precum și incapacitățile care rezultă din condamnare. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Reabilitarea nu are ca urmare obligația de reintegrare în funcția din care condamnatul a fost scos în urma condamnării ori de redare a gradului militar pierdut.

(3) Reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranță.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În principiu, noul C. pen. apăstrat nemodificate efectele reabilitării. La art. 169 alin. (3) noul C. pen. nu se mai face referire la interzicerea de ase afla în anumite localități, întrucât aceasta nu mai este omăsură de siguranță (ca în C. pen. din 1968), ci intră în conținutul pedepsei complementare ainterzicerii exercitării unor drepturi. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Actuala reglementare reprezintă preluarea celei vechi, cuprinse în art. 133 C. pen. din 1969, cu unele diferențe. Astfel, art. 133 alin. (1) C. pen. din 1969 se regăsește integral în art. 169 alin. (1) C. pen..; art. 133 alin. (2) C. pen. din 1969 este preluat în art. 169 alin. (2) C. pen.., mai puțin referirea la rechemarea în cadrele permanente ale forțelor armate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Reabilitarea, indiferent de modalitate (de drept sau judecătorească), potrivit art. 169 alin. (1) C. pen., face să înceteze decăderile și interdicțiile, precum și incapacitățile care rezultă din condamnare. Din formularea legii, după care reabilitarea face să înceteze decăderile și interdicțiile ce decurg din condamnare, rezultă că ea produce efecte numai pentru viitor, nu are influență asupra efectelor pe care le-a produs hotărârea de condamnare pentru trecut. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Legiuitorul penal conferă reabilitării - cauză legală și personală de înlăturare a consecințelor condamnării - efecte constând în încetarea decăderilor și inter­dicțiilor, precum și a incapacităților care rezultă din condamnare [alin. (1) - text cores­­pondent: art. 133 alin. (1) CP 1969], fără să pună în discuție temeinicia con­damnării suferite de infractorul major (pentru minor, a se vedea art. 133 NCP), din care au rezultat o serie de consecințe asupra celui condamnat. Efectele se produc pentru viitor; astfel, spre exemplu, în cazul săvârșirii din nou a unei infrac­țiuni, nu va fi atrasă starea de recidivă sau persoana va putea să beneficieze, în condițiile legii, de instituția renunțării la aplicarea pedepsei [art. 80 alin. (2) lit. a)] ori a amânării aplicării pedepsei [art. 83 alin. (1) lit. b)] sau a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei [art. 91 alin. (1) lit. b)]. Numeroasele con­secințe ce urmează a fi înlăturate ca efect al reabilitării sunt extrapenale; spre exemplu: potrivit art. 4 din Legea nr. 22/1969(375), nu poate fi gestionar cel con­damnat pentru infracțiunile expres și limitativ prevăzute de actul normativ în cauză; conform Legii nr. 51/1995(376), condamnarea (în anumite condiții(377)) împiedică posibilitatea de a dobândi calitatea de avocat [art. 12 alin. (1) lit. c), coroborat cu art. 14 lit. a)] ori determină încetarea acestei calități [art. 27 lit. d)]; potrivit Legii nr. 303/2004(378), nu poate dobândi calitatea de magistrat [art. 14 alin. (2) lit. c) teza I] cel care are antecedente penale(379) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 159 Împăcarea
Art 160 Efectele grațierii
Art 161 Prescripția executării pedepsei
Art 162 Termenele de prescripție a executării pedepsei
Art 163 Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Art 164 Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Art 165 Reabilitarea de drept
Art 166 Reabilitarea judecătorească
Art 167 Calculul termenului de reabilitare
Art 168 Condițiile reabilitării judecătorești
Art 169 Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Art 170 Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Art 171 Anularea reabilitării
Art 172 Dispoziții generale
Art 173 Legea penală
Art 174 Săvârșirea unei infracțiuni
Art 175 Funcționar public
Art 176 Public
Art 177 Membru de familie
Art 178 Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Art 179 Arme
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispozițiile art. 169 din Codul penal, stabilindu-se dacă intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor
Tehnici de investigare a infracțiunilor informatice
Arestul la domiciliu în lumina noului Cod de procedură penală
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 17/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia - Secția penală în Dosarul nr. 6.533/107/2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
;
se încarcă...